POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - brošure sa pregledima - pravilnik o središnjoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE
Na osnovi odredbi članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", broj 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 13. sjednici održanoj 30. lipnja 1993. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

I.
U Odluci o Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi ("Narodne novine" broj 15/92 i 29/83) u poglavlju 1 - "Postupci medicinske dijagnostike", iza šifre 11116 dodaju se nove šifre kako slijedi:

"Šifra Opis postupaka Djelatnici Vrijeme Uku.
bodovi
0 1 2 3 4
1130(0) Početna bolnička uobičajena zdravstvena skrb kroničnog
boIesnika, koji je dijagnostički i terapijski razriješen a
potrebno mu je daljnje produženo bolničko liječenje
zbog prirode bolesti, obuhvaća: pregled i prijem bolesnika,
uvid u medicinsku dokumentaciju koju su pripremili izabrani
liječnik i nadležni specijalist, određivanje dijete, davanje savjeta
i uputa tijekom boravka u bolnici, zdravstveno odgojne mjere i
mjere prosvjećivanja, nadzor nad provođenjem terapije i njenim
rezultatima, pregled bolesnika (vizita), slanje bolesnika na
terapijske zahvate u druge bolničke jedinice, njegu sestre,
davanje obavijesti članovima uže obitelji, te evidentiranje nalaza
u povijesti bolesti. Postupak obuhvaća sve poslove tijekom 24
sata stacionarnog liječenja i zaračunava se na istom odjelu
samo jedanput. Tu su obuhvaćeni dijagnostički i terapijski
postupci koji su na popisu označeni sa dvije zvjezdice. Postupci
ne uključuju dio poslova u svezi s prehranom, smještajem
bolesnika u bolnicu te njihovom osobnom higijenom.
11301 * Početna uobičajena zdravstvena skrb na odjelima kronične
1 liječnik spec. 12 14,95
rehabilitacije. Nastavak nakon akutne rehabilitacije po Odluci
LK-a.* 1 viša med. sestra 7
1 srednja med. sestra 82
11302 Početna uobičajena bolnička skrb u odjelima kronične psihijatrije,
1 liječnik spec. 20 17,73
prosječno 60 dana. Uključeni su svi postupci tijekom 24 sata
1 viša med. sestra 7
opisani pod šifrom 1130(0) 1 srednja med. sestra 85
11303 Početna uobičajena bolničko-zdravstvena skrb u odjelima kroničnog
1 liječnik spec. 15 13,30
zbrinjavanja bolesnika starije dobi (gerijatrija) - prosjek liječenja 30
1 viša med. sestra 5,5
dana. Ovdje su uključeni svi postupci tijekom 24 sata navedeni
1 srednja med. sestra 63,5
u opisu šifre 1130(0)."
te iza šifre 11416 dodaju se nove šifre kako slijedi:
1143(0) Daljnja uobičajena bolnička zdravstvena skrb kroničnog bolesnika
obuhvaća: provjeru i nadzor postupaka liječenja, promjenu ili dopunu
samo nužne dodatne dijagnostičke pretrage, kontrolu stanja bolesni-
ka (vizita) najmanje 1 puta dnevno,kontrolu vitalnih funkcija, mjere-
nje temperature, bila, krvnog tlaka, davanje uputa bolesniku, zdrav-
stveno-prosvjetne i odgojne mjere, kompletnu njegu sestre, davanje
obavijesti članovima uže obitelji, socijalno-medicinske intervencije,
dogovaranje eventualnog premještaja i transporta oboljelog, evidenti-
ranje utvrđenog i rezultata mjerenja izvršenih tijekom dana u povijest
bolesti. Pri završetku liječenja, postupak obuhvaća: pisanje otpusnog
pisma i izvješće nadležnom liječniku s obzirom na daljnje liječenje u
ambulanti ili kod kuće. Postupci obuhvaćaju sve navedene poslove iz-
vršene tijekom 24 sata.Također obuhvaćaju sve druge sitnije postupke
iz ovog popisa,koji su označeni sa dvije zvjezdice. Kod svih daljnjih
bolničkih zbrinjavanja uzeto je u obzir prosječno vrijeme ležanja, koje
je navedeno na početku bolničke skrbi.
11431 Daljnja zdravstvena skrb u odjelima za liječenje kroničnom rehabili-
1 liječnik spec. 7 5,25
tacijom. Nastavak nakon akutne rehabilitacije po Odluci LK-a, pro-
1 srednja med. sestra 25
sječno 21 dan*.
11432 Daljna uobičajena zdravstvena skrb u odjelu kronične psihijatrije,
1 liječnik spec. 8 6,76
prosječno 60 dana. Uključeni su svi postupci tijekom 24 sata
1 viša med. sestra 4
navedeni u opisu pod šifrom 1143(0) 1 srednja med.sestra 30
11433 Daljnja uobičajena bolničko-zdravstvena skrb u odjelima kroničnog
1 liječnik spec. 10 8,77
gerijatrijskog zbrinjavanja. Prosjek liječenja 30 dana. Kod ovog zbri-
1 viša med. sestra 5
njavanja uključeni su svi postupci tijekom 24 sata navedeni u opisu
1 srednja med.sestra 40
pod šifrom 1143(0)."II.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/93-01/75
Urbroj: 338-24-93-1
Zagreb, 30. lipnja 1993.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti