POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - prateći zakoni - zakon o leksikografskom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO KULTURE I PROSVJETE

Na temelju članka 316. stavka 3, točke 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 84/92. i 5/93.) ministar kulture i prosvjete u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i veza donio je

PRAVILNIK
o sadržaju, obliku i načinu izdavanja dozvole instruktora vožnje
Članak 1.
Dozvolu instruktora vožnje (u daljnjem tekstu: dozvola) izdaje Ministarstvo kulture i prosvjete.

Članak 2.
Dozvola se izdaje na pismeni zahtjev koji sadrži: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, zanimanje, spol, prebivalište i adresu stanovanja podnosioca zahtjeva, datum i mjesto polaganja ispita za instruktora vožnje, mjesto i datum podnošenja zahtjeva i potpis podnosioca

Članak 3.
Uz zahtjev za izdavanje dozvole prilažu se:

  1. isprava o stručnoj spremi za zanimanje instruktora vožnje,
  2. dvije fotografije veličine 30 x 35 milimetara koje moraju biti istovjetne i vjerno prikazivati osobu koja podnosi zahtjev,
  3. fotokopiju ili ovjereni prijepis važeće vozačke dozvole odgovarajuće kategorije.


Članak 4.
Na fotografijama iz članka 3. točke 2. ovoga pravilnika osoba koja podnosi zahtjev za izdavanje dozvole mora biti fotografirana (en face), otkrivena čela, bez šešira, kape ili marame.
Ako zahtjev za izdavanje dozvole podnosi osoba kojoj je vozačka dozvola izdata pod uvjetom da za vrijeme upravljanja vozilom nosi naočale, uz zahtjev za izdavanje dozvole prilažu se fotografije na kojima je ta osoba fotografirana s naočalama.

Članak 5.
Dozvola se izdaje na vrijeme od pet godina na jednodijelnom obrascu, ružičaste boje, pravokutnog oblika, dimenzija 60 x 95 milimetara.
Na prednjoj strani obrazac dozvole sadrži: grb Republike Hrvatske, natpis "REPUBLIKA HRVATSKA", broj dozvole, kategoriju odnosno vrstu vozila za koju dozvola važi (A, B, C, D, E, TRAM), naziv "DOZVOLA INSTRUKTORA VOŽNJE", mjesto za fotografiju veličine 30 x 35 milimetara, ime i prezime instruktora vožnje, datum i mjesto rođenja, JMBG, prebivalište i adresu stanovanja, datum izdavanja dozvole, mjesto za pečat organa koji izdaje dozvolu i za potpis ovlaštene osobe.
Na poleđini obrazac dozvole sadrži mjesto za upisivanje datuma provjere stručne osposobljenosti instruktora vožnje, roka važnosti dozvole, te mjesto za potpis ovlaštene osobe.
Obrazac dozvole instruktora vožnje tiskan je uz ovaj pravilnik i njegov je sastavni dio (obrazac br. 1).

Članak 6.
Podaci u dozvoli upisuju se pisaćim strojem ili pisačem sustava za automatsku obradu podataka.
Fotografija se pričvršćuje mehanički (zakovicama) u donjem lijevom i gornjem desnom kutu. Na fotografiju se u gornjem lijevom kutu otiskuje pečat Ministarstva kulture i prosvjete.

Članak 7.
Nova dozvola izdat će se:

  1. ako se promijeni bilo koji podatak ili fotografija u izdatoj dozvoli;
  2. umjesto izgubljene, uništene, dotrajale, oštećene ili nečitke dozvole.


Članak 8.
Ako se utvrdi da je dozvola izdana na osnovi lažne isprave ili netočnih podataka u ispravi ili zahtjevu za izdavanje dozvole koji su od bitnog značaja, dozvola će se poništiti i rješenjem oduzeti

Članak 9.
Registar o izdanim dozvolama vodi Ministarstvo kulture i prosvjete.
Registar iz stavka i ovoga članka sadrži: broj i datum izdavanja dozvole, ime i prezime instruktora vožnje, datum i mjesto rođenja, JMBG, prebivalište i adresu stanovanja, broj vozačke dozvole, kategoriju odnosno vrstu vozila za koju dozvola važi i rubriku za napomenu.
Registar o izdatim dozvolama vodi se na obrascu br. 2.

Članak 10.
Zamjena dozvola izdanih prema dosadašnjim propisima obavljat će se nakon proteka petnaest dana od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Članak 11.
Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascu dozvole za vozača instruktora i načinu vođenja evidencije o izdanim dozvolama ("Narodne novine", broj 55/76).

Članak 12.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 602-10/93-01-100
Urbroj: 532-02-6/2-93-01
Zagreb, 23. kolovoza 1993.

Ministar kulture i prosvjete
mr. Vesna Girardi-Jurkić, v. r.


Obrazac br. 1
PREDNJA STRANA

Grb
Republike Hrvatske
REPUBLIKA HRVATSKA

Broj ___________________________

Važi za osposobljavanje osoba za
vozača vozila kategorije
_________________________________
A B C D E TRAM
_________________________________
_________________________________

DOZVOLA INSTRUKTORA VOŽNJE


Mjesto za
fotografiju
(30 x 35)
Ime ___________________________________________________

Prezime _______________________________________________

Datum i mjesto rođenja ________________________________
_ ____

JMBG _________________________________________________

Prebivalište i adresa ____________________________________
_ ____

Datum izdavanja dozvole _______________________________

_ ____
(potpis ovlaštene osobe)


POLEĐINA
Datum provjere stručne Datum provjere stručne
osposobljenosti osposobljenosti
__________________________________ ______________________________________

Dozvola vrijedi do Dozvola vrijedi do

M. P. _______________________ M. P. ____________________________
potpis ovlaštene osobe potpis ovlaštene osobe

Datum provjere stručne Datum provjere stručne
osposobljenosti osposobljenosti
__________________________________ ______________________________________

Dozvola vrijedi do Dozvola vrijedi do

M. P. _______________________ M. P. ____________________________
potpis ovlaštene osobe potpis ovlaštene osobe

Datum provjere stručne Datum provjere stručne
osposobljenosti osposobljenosti
__________________________________ ______________________________________
Dozvola vrijedi do Dozvola vrijedi do

M. P. ________________________ M. P. ___________________________
potpis ovlaštene osobe potpis ovlaštene osobe

Datum provjere stručne Datum provjere stručne
osposobljenosti osposobljenosti
__________________________________ ______________________________________

Dozvola vrijedi do Dozvola vrijedi do

M. P. _______________________ M. P. __________________________
potpis ovlaštene osobe potpis ovlaštene osobeObrazac br. 2

REGISTAR DOZVOLA INSTRUKTORA VOŽNJE

Kategorija
Broj dozvole Datum i Prebivalište ili vrsta
i datum Ime (očevo ime) mjesto JMBG i adresa Broj vozačke vozila za Napo.
izdavanja i prezime rođenja stanovanja dozvole koju
dozvola
važi


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti