POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - brošure sa pregledima - izmjena upute za ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 8. stavak 3. Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine", broj 94/93.) i članka 67. stavak 1. točka 23 Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92, 2B/93. i 79/93.), Savjet Narodne banke Hrvatske na svojoj sjednici održanoj 16. studenoga 1993. godine, donio je

ODLUKU
o potanjim uvjetima za osnivanje i rad predstavništava inozemnih banaka u Republici Hrvatskoj

Članak 1.
U Republici Hrvatskoj inozemna banka može pod uvjetom uzajamnosti osnovati predstavništvo radi istraživanja tržišta u oblasti financijsko-bankovnog poslovanja, radi obavljanja propagandnih i informativnih poslova i radi svog predstavljanja.
Predstavništvo inozemne banke ne može obavljati bankovne poslove iz čIanka 3. Zakona o bankama i štedionicama.

Članak 2.
Predstavništvo inozemne banke mora imati jamstvo banke osnivača da će izmiriti sve obveze koje nastanu u Republici Hrvatskoj u svezi s radom predstavništva.

Članak 3.
Inozemna banka može sama ili zajedno s drugom inozemnom bankom otvoriti predstavništvo u Republici Hrvatskoj.
Predstavništvo inozemne banke je sastavni dio inozemne banke i nema svojstvo pravne osobe te radi za račun inozemne banke - osnivača.
Inozemna banka koja ima predstavništvo u Republici Hrvatskoj može otvoriti i više predstavništava.

Članak 4.
Predstavništvo je dužno u svom radu držati se propisa Republike Hrvatske.
Nadzor primjene propisa Republike Hrvatske kod predstavništva obavljaju nadležni organi za poslove inspekcije u okviru svojih nadležnosti

Članak 5.
Predstavništvo inozemne banke može se osnovati i poćeti s radom nakon upisa u Registar predstavništava inozemnih banaka u Republici Hrvatskoj koji se vodi u Narodnoj banci Hrvatske (u daljnjem tekstu: Registar).
O upisu predstavništva u Registar na zahtjev inozemne bapke - osnivača, Narodna banka Hrvatske donosi rješenje koje se objavljuje u "Narodnim novinama" o trošku inozemne banke.

Članak 6.
Zahtjev za zapis u Registar sadrži:
- tvrtku osnivača,
- tvrtku i sjedište predstavništva,
- djelatnost predstavništva.
Uz zahtjev za upis u Registar inozemna banka je dužna podnijeti

  1. opis poslova koje će predstavništvo obavljati,
  2. ovjerenu izjavu banke osnivača da preuzima odgovornost za sve obveze koje nastanu u Republici Hrvatskoj u svezi s radom predstavništva,
  3. imena osoba koje će voditi predstavništvo,
  4. potvrdu institucije za nadzor banke zemlje sjedišta inozemne banke da je ona odobrila namjeravano osnivanje predstavništva u Republici Hrvatskoj ili da takovo odobrenje nije potrebno,
  5. uvjerenje o postojanju uzajamnosti, tj. uvjerenje da zemlja sjedišta inozemne banke dozvoljava hrvatskim bankama otvaranje predstavništva u toj zemlji, ako to uvjerenje zatraži Narodna banka Hrvatske.

Narodna banka Hrvatske dužna je o zahtjevu za otvaranje predstavništva odlučiti u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Članak 7.
Narodna banka Hrvatske donosi rješenje o brisanju predstavništva iz Registra na zahtjev osnivača ili ako predstavništvo više ne udovoljava uvjetima propisanim ovom Odlukom.
U rješenu iz stavka 1. ovog članka odredit će se rok za prestanak rada predstavništva koji ne može biti duži od 6 mjeseci. Članak 8.
Predstavništva inozemnih banaka koja su poslovala na dan stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju poslovati na Način i pod uvjetima pod kojima su poslovala do stupanja ove Odluke na snagu.
Predstavništva iz stavka 1. ovog članka dužna su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ove Odluke i zatražiti upis u Registar najkasnije do 30. lipnja 1994. godine

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama".

O. br. 182/93.
Zagreb, 16. studenoga 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti