POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - trgovačko pravo - odluka o vrstama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Temeljem članka 6. Uredbe o uvjetima i načinu održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu ("Narodne novine", br. 61/92), članka 29. i 67 pod 6) Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 26. svibnja 1993. godine, donio je
ODLUKU
o dopuni Odluke o prodaji dijela deviza Narodnoj banci Hrvatske po osnovi otkupljenog stranog novca po mjenjačkim poslovima i po osnovi otkupa deviza od domaćih i stranih fizičkih osoba
I.
U Odluci o prodaji dijela deviza Narodnoj banci Hrvatske po osnovi otkupljenog stranog novca po mjenjačkim poslovima i po osnovi otkupa deviza od domaćih i stranih fizičkih osoba ("Narodne novine", br. 73/92), iza točke IV. dodaju se nove točke IVa, IVb, IVc, IVd, IVe, IVf. i IVg, koje glase: "IVa. Na zahtjev ovlaštene banke, Narodna banka Hrvatske odobrava banci avans za otkup efektivnog stranog novca i čekova od domaćih i stranih fizičkih osoba po mjenjačkom poslovanju. IVb. Avans iz prethodne točke Narodna banka Hrvatske odobrava u visini jedne četvrtine od obveze po točki I. pod 1) ove Odluke u proteklom mjesecu i porasta predviđene obveze u tekućem mjesecu. Ukoliko u prvoj polovici tekućeg mjeseca porast obveze bude veći od predviđenog, adekvatno tome povećava se avans u drugoj polovici tekućeg mjeseca. Na svotu korištenog avansa banka plaća Narodnoj banci Hrvatske kamate po eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske .Kamate se obraćunavaju mjesečno unazad a naplaćuju se do desetog u mjesecu za prethodni mjesec. IVc. Ovlaštena banka vraća avans sukladno smanjenju obveze prodaje deviza Narodnoj banci Hrvatske po točki I. pod 1) ove Odluke. IV d. Isplata avansa banci obavit će se u roku od tri radna dana od prijema izvještaja iz točke IV. ove Odluke, a vraćanje avansa Narodnoj banci Hrvatske obavit će se u roku od tri radna dana po isteku izvještajnog razdoblja iz točke IV. ove Odluke. IVe. Narodna banka Hrvatske sklapa ugovor s ovlaštenom bankom o odobravanju odnosno korištenju sredstava na ime avansa iz točke IVb. i IVd. ove Odluke. IVf. Ovlaštena banka dužna je u roku od dva radna dana od dana dobivanja avansa iz točke IVd. ove Odluke, ugovornom mjenjaču na njegov zahtjev odobriti avans za kupnju stranih sredstava plaćanja. IVg. Narodna banka Hrvatske kontrolira namjensku upotrebu avansa."
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
O. br. 137/93
Zagreb, 26. svibnja 1993.
Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti