POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - tiskana izdanja - rješenje za izdavanje ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske rješavajući o ustavnoj tužbi M. K. iz V. G. na sjednici održanoj dana 5. svibnja 1993. godine donio je
RJEŠENJE
Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-105/1993. od 5. svibnja 1993.

  1. O d b a c u j e se ustavna tužba.
  2. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama", službenom glasilu Republike Hrvatske.

Obrazloženje
M. K. je 11. ožujka 1993. godine podnio Ustavnom sudu Republike Hrvatske ustavnu tužbu u povodu rješenja Upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-1846/93 od 4. 3. 1993. godine.
Tužitelj smatra da mu je citiranim rješenjem oduzeto pravo na sudsku zaštitu, koje pravo je zajamčeno odredbom članka 19. stavka 2. Ustava Regublike Hrvatske. Uvidom u predmet utvrđeno je da je u postupku, koji je tužitelj pokrenuo tužbom protiv rješenja tuženoga Ministarstva rada, socijalne skrbi i obitelji Republike Hrvatske Klasa: UP/II-551-06/91-01/512, Ur.br: 524-04/2-92-1 od 29. 12. 1992. pozvan dostaviti Upravnom sudu Republike Hrvatske dva primjerka (prijepis) upravnog akta od 29.12.1992. godine protiv kojeg je pokrenuo upravni spor. Tužba nije dopuštena. Na temelju odredbe članka 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je odlukom sudbene, upravne vlasti, ili drugih tijela koja imaju javne ovlasti, povrijeđeno jedno od Ustavom utvrđenih sloboda i prava čovjeka i građanina - ustavno pravo. Ustavna se tužba može podnijeti nakon što je iscrpljen dopušteni pravni put, a u stvarima u kojima je dopušten upravni spor ili revizija u parničnom ili izvanparničnom postupku, nakon što je odlučeno o tim pravnim sredstvima. U konkretnom slučaju dopušten je upravni spor koji, međutim, nije dovršen, jer nije odlučeno o tužbi tužitelja. Rješenje kojim se tužitelj poziva da svoju tužbu uredi na način da ona bude podobna za odlučivanje ne predstavlja odluku u smislu citirane odredbe Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, pa njome ne može ni doći do povrede ustavnih prava čovjeka i građanina. Ovo zato jer se radi o rješenju procesne prirode, koje se donosi upravo u funkciji pružanja pravne zaštite u smislu zajamčenog prava iz odredbe članka 19. Ustava Republike Hrvatske. Rješenje o objavljivanju zasniva se na odredbi članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Na temelju izloženoga riješeno je kao u izreci.
Broj : U-III-105/ 1993.
Zagreb, 5. svibnja 1993.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik:
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti