POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - temeljno pravo - nacionalna politika za ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

PODUZEĆE "HRVATSKE CESTE"
Na temelju članka 45. stavka 2. Zakona o cestama pročišćeni tekst ("Narodne novine", br. 56/81, 61/91, 49/92 i 26/93) i članka 22. stavak 1. Statuta poduzeća "Hrvatske ceste" - poduzeće za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i gradnju cesta u Hrvatskoj (pročišćeni tekst), Upravni odbor poduzeća "Hrvatske ceste" na 8. sjednici održanoj 21. svibnja 1993. godine donio je
ODLUKU
o visini naknade za ceste što se plaća na cestovna motorna vozila s pogonom na plin
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina godišnje naknade za ceste što se plaća na cestovna motorna vozila s pogonom na plin.
Članak 2.
Godišnja naknada za ceste što se plaća za cestovna motorna vozila s pogonom na plin (propan, butan i sl.) iznosi 66 bodova. Korisnici vozila koja imaju ugrađen pogon na plin, plaćaju uz godišnju naknadu iz stavka 1. ovog članka, prilikom registracije i produženja registracije vozila i godišnju naknadu prema radnom obujmu motora prema odredbama Odluke o visini godišnje naknade za uporabu cesta što se plaća za cestovna motorna i priključna vozila ("Narodne novine", br. 38/93).
Članak 3.
Obračunska vrijednost jednog broda jednaka je vrijednosti jedne njemačke marke izražene u hrvatskim dinarima prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske, koji je važio 25 dana u prethodnom mjesecu, a primjenjuje se od prvog dana tekućeg mjeseca.
Članak 4.
Godišnju naknadu mogu naplaćivati stanice za tehnički pregled vozila. Stanice za tehnički pregled vozila dužne su sredstva prikupljena naplatom godišnje naknade istog, a najkasnije slijedećeg dana, uplatiti na propisani uplatni račun javnih prihoda.
Članak 5.
Od naplaćenog iznosa godišnje naknade na računu javnih prihoda 60% sredstava prihod je "Hrvatskih cesta", a 40% općine odnosno grada na području kojeg vlasnik cestovnog motornog vozila ima prebivalište odnosno sjedište.
Članak 6.
Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini naknada što se plaćaju na cestovna motorna vozila s pogonom ne plin ("Narodne novine" br. 5/91 i 30/92).
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu slijedećeg dana od dana objave u Narodnim novinama.
Broj : 345-01-6380/93.
Zagreb, 21. svibnja 1993.
Predsjednik Upravnog odbora
poduzeća "Hrvatske ceste"
prof. dr. Vinko Čandrlić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti