POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - zakoni na internetu - odluka o planovima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. lipnja 1993. donijela
UREDBU
o korištenju sredstava amortizacije stanova i stambenih zgrada
Članak 1.
Ovom Uredbom propisuje se način korištenja sredstava amortizacije stanova i stambenih zgrada koja se izdvajaju temeljem Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", broj 51/85, 42/86 i 22/92), osim amortizacije koja pripada vlasnicima, fizičkim osobama.
Članak 2.
Sredstva amortizacije koriste se za velike popravke stambenih zgrada. Velikim popravcima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:

  1. radovi na konstruktivnim dijelovima stambene zgrade i to zamjena ili sanacija krovne konstrukcije, sanacija temelja, nosivih zidova, zamjena međukatnih konstrukcija, izgradnja potpornoga zida radi sanacije klizišta i rekonstrukcija dimovodnih kanala;
  2. zamjena krovnoga pokrivača;
  3. zamjena instalacija u zgradi (vodovodna kanalizacijska, električna, plinska, centralnoga grijanja);
  4. temeljna obnova fasade zgrade;
  5. hidro-izolacijski radovi na zidovima i temeljima stambene zgrade;
  6. zamjena stolarije na zajedničkim dijelovima stambene zgrade, krovne i druge vanjske limarije, te gromobranske instalacije na zgradi;
  7. zamjena ili rekonstrukcija dizala u zgradi;
  8. zamjena ili rekonstrukcija kotlovnice centralnoga grijanja u zgradi.

Sredstva iz točke 1. ovoga članka izdvajaju se na poseban račun Fonda u stambenom i komunalnom gospodarstvu, odnosno drugog subjekta koji upravlja stambenim zgradama i stanovima, a koriste se prema programu obavljanja velikih popravaka.
Članak 3.
Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 100 DEM kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba ako se sredstva koriste protivno odredbi članka 2. ove Uredbe.
Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaju primjenjivati:
- odredbe članka 53. stavka 1. i članka 57., u dijelu koji se odnosi na sredstva amortizacije, članka 56. i 58. Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", broj 51/85, 42/86 i 22/92);
- Zakon o korištenju dijela sredstava amortizacije stambenih zgrada i stanova u društvenom vlasništvu, za velike popravke stambenih zgrada ("Narodne novine", broj 39/88 i 33/89);
- Uredba o korištenju sredstava amortizacije stanova i stambenih zgrada ("Narodne novine", broj 40/92).
Članak 5. Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 27. lipnja 1993. godine.
Klasa: 370-01/92-01/04
Urbroj : 5030112-93- 1
Zagreb, 17. lipnja 1993.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti