POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - temeljna prava - kodeks savjetovanja sa ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
Na temelju članka 3. stavak 2. i članka 31. stavak 1. Zakona o prijevozu u unutarnjem cestovnom prometu ("Narodne novine" br. 77/92) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK
o posebnim uvjetima glede motornog vozila kojim se obavlja javni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

Članak 1.
Ovim pravilnikom uređuju se posebni uvjeti glede motornog vozila kojima se obavlja javni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe u cestovnom prometu.

Članak 2.
Motorno vozilo koje se upotrebljava za prijevoz u cestovnom prometu mora pored uvjeta i normativa propisanih drugim propisima ispunjavati i uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Članak 3.
Autobus kojim se obavlja prijevoz osoba u javnom linijskom međumjesnom cestovnom prometu mora imati:
- skraćenu naznaku tvrtke ili naziva prijevoznika, odnosno ime, prezime i prebivalište samostalnog privrednika,
- istaknuti natpis s naznakom polaznog i dolaznog mjesta i vremena te najmanje jednog usputnog stajališta linije kojom se označava smjer,
- ovjerenu kopiju odobrenog voznog reda i tarifu ovjerenu od prijevoznika odnosno samostalnog privrednika,
- brojevima označena sjedala i
- zagrijan prostor za putnike i posadu za vrijeme upotrebe vozila u zimskim uvjetima.

Članak 4.
Autobus kojim se obavlja prijevoz osoba u javnom slobodnom prijevozu i prijevoz osoba za vlastite potrebe u cestovnom prometu mora imati:
- skraćenu naznaku tvrtke ili naziva prijevoznika odnosno ime, prezime i prebivalište samostalnog privrednika, pravne osobe ili građanina koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe
- istaknuti natpis s naznakom "slobodan prijevoz".

Članak 5.
Osobni automobil kojim se obavlja autotaksi prijevoz osoba u cestovnom prometu mora imati:
- ugrađen ispravan, plombiran i baždaren taksametar postavljen na vidnom mjestu tako da korisniku uočljivo pokazuje cijenu izvršene usluge
- oznaku "taxi" (taksi) na krovu vozila, koja noću mora biti osvjetljena kada je vozilo slobodno za vožnju
- ovjeren izvadak iz tarife za autotaksi prijevoz postavljen na vidnom mjestu u vozilu
- evidencijski broj iz registra radnji istaknut na krovu vozila.

Članak 6.
Teretni automobil kojim se prevoze stvari u javnom linijskom i slobodnom prijevozu u cestovnom prometu i prijevozu za vlastite potrebe mora imati:
- skraćenu naznaku tvrtke ili naziva prijevoznika odnosno ime, prezime i prebivalište samostalnog privrednika odnosno pravne osobe ili građanina koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe.

Članak 7.
Skraćenu naznaku tvrtke ili naziva prijevoznika, odnosno ime, prezime i prebivalište samostalnog privrednika odnosno pravne osobe ili građanina koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe upisuje se ili lijepi na obim bočnim stranicama autobusa odnosno vratima kabine teretnog automobila i drugih vozila namijenjenih za prijevoz stvari.

Članak 8.
Slova skraćene naznake tvrtke ili naziva prijevoznika, odnosno ime i prezime moraju biti najmanje visine 30 milimetara a širine 5 milimetara.

Članak 9.
Istaknuti natpis s naznakom polaznog i dolaznog mjesta i vremena najmanje jednog usputnog stajališta linije kojom se označava smjer odnosno "slobodan prijevoz" mora biti postavljena na prednjem desnom dijelu vjetrobranskog stakla s unutarnje strane autobusa.

KAZNENE ODREDBE

Članak 10.
Novčanom kaznom 120.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj prijevoznik odnosno pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe.

  1. ako ne obavlja javni linijski prijevoz u skladu s odredbama članka 3. ovog pravilnika;
  2. ako ne obavlja prijevoz osoba u javnom slobodnom prijevozu i prijevozu za vlastite potrebe u skladu s odredbama članka 4. ovog pravilnika;
  3. ako ne obavlja autotaksi prijevoz u skladu s odredbama članka 5. ovog pravilnika;
  4. ako ne obavlja prijevoz stvari u javnom linijskom i slobodnom prijevozu i prijevozu za vlastite potrebe u skladu s odredbama članka 6. ovog pravilnika.

Za prekršaj iz stavka 1 ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba prijevoznika i pravne osobe novčanom kaznom 20.000 hrvatskih dinara.

Članak 11.
Novčanom kaznom 20.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj samostalni privrednik odnosno građanin koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe:

  1. ako ne obavlja javni linijski prijevoz u sktadu s odredbama članka 3. ovog pravilnika;
  2. ako ne obavlja prijevoz osoba u javnom slobodnom prijevozu i prijevozu za vlastite potrebe u skladu s odredbama članka 4. ovog pravilnika;
  3. ako ne obavlja autotaksi prijevoz u skladu s odredbama članka 5. ovog pravilnika;
  4. ako ne obavlja prijevoz stvari u javnom linijskom i slobodnom prijevozu i prijevozu stvari za vlastite potrebe u skladu s odredbama članka 6. ovog pravilnika.


Članak 12.
Iznosi novčanih kazni iz članka 10. i 11. ovog pravilnika revaloriziraju se indeksom promjene hrvatskog dinara prema njemačkoj marki po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan izricanja kazni.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.
Prijevoznik, samostalni privrednik, pravna osoba odnosno građani koji obavljaju prijevoz za vlastite potrebe dužni su urediti motorna vozila u skladu s ovim pravilnikom u roku od 30 dana od njegovog stupanja na snagu osim odredbe alineje 1. članka 3, 4. i 6. za koje je rok šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Članak 14.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01193-02122
Urbroj : 530-01-93-1
Zagreb, 15. travnja 1993.

Ministar pomorstva, prometa i veza
Ivica Mudrinić, dipl. lng., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti