POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pozitivni pravni izvori - pravilnik o koncesijama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SLUŽBA DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA HRVATSKE
Na temelju točke XV. Sporazuma o plačama i ostalim materijalnim pravima radnika ("Narodne novine" br. 22/93) generalni direktor Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske donosi
UPUTU
o provođenju dijela Sporazuma koji se odnosi na ostala materijalna prava radnika

  1. Ovom Uputom utvrđuje se način sastavljanja i dostavljanja obračuna za isplatu ostalih materijalnih prava radnika pravnih osoba te organa i organizacija u Republici Hrvatskoj za razdoblje veljača - lipanj 1993. godine.
  2. Pravne osobe te organi i organizacije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj obračun ostalih materijalnih prava, radnika sastavljaju na obrascu: OMP/93 - Izvještaj o isplaćenim ostalim materijalnim pravima radnika i dostavljaju ga, u jednom primjerku, nadležnoj organizacijskoj jedinici Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske do 5. u mjesecu za prethodni mjesec. Iznimno, za isplate izvršene u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 1993. godine popunjava se obrazac kumulativno za razdoblje 1.1-31. 3.1993. i za mjesec ožujak 1993. godine i dostavlja se do 5. travnja 1993. godine.
  3. U koloni 4. na rednim brojevima:.2, 3, 4, 6 i 7 iskazuje se prosječan broj radnika kojima su izvršene isplate, a na rednim brojevima:1, 5, 8, 9,10, 11 i 12 iskazuje se kumulativan broj radnika.
  4. U koloni 7. na rednim brojevima od 1. do 12. iskazuje se broj radnika kojima je izvršena isplata u izvještajnom mjesecu.
  5. U kolonama 5. i 8. na rednim brojevima od 1. do 13. iskazuje se iznos ukupnih isplata izvršenih u izvještajnom razdoblju odnosno izvještajnom mjesecu.
  6. U koloni 6. i 9. na rednim brojevima od 1. do 12. iskazuju se prosječno isplaćeni iznosi po radniku u izvještajnom razdoblju odnosno izvještajnom mjesecu.
  7. U koloni 5. i 8. na rednom broju 14. iskazuje se iznos uplačenih poreza iz isplata ostalih materijalnih prava radnika u izvještajnom razdoblju odnosno u izvještajnom mjesecu na te isplate.
  8. U koloni 7. na rednom broju 15. iskazuje se broj radnika prema stvarnom stanju na kraju mjeseca.
  9. Izvještaj se podnosi i kad u izvještajnom mjesecu nije bilo isplata.
  10. Ova Uputa stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:120-02/931/19
Urbroj : 321-04/93-4
Zagreb, 29. ožujka 1993.
Generalni direktor Službe društvenog knjigovodstva Hrvstske
mr. Bogomil Cota, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti