POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - tehnički propisi - djelomično rješenje zakoni ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. svibnja 1993. donijela
ODLUKU
o osnivanju Direkcije za javne investicije
Članak 1.
Osniva se Direkcija za javne investicije (u daljnjem tekstu: Direkcija), sa zadatkom da:
- usklađuje rad javnih poduzeća, te drugih poduzeća i ustanova u državnom vlasništvu, kada kao suinvestitori grade ili rekonstruiraju objekte značajne za Republiku, a ista Direkcija može ugovorom ovih poduzeća i ustanova biti određena za nositelja investicije:
- kao investitor izgrađuje ili rekonstruira objekte značajne za Republiku kada su u tu svrhu Direkciji osigurana i doznačena investicijska sredstva;
- kao investitor izgrađuje ili rekonstruira objekte značajne za Republiku kada je tako, bez obzira na alokaciju investicijskih sredstava, određeno zakonom ili aktom Vlade Republike Hrvatske. Direkcija obavlja i druge djelatnosti određene Statutom. Djelatnosti Direkcije pobliže se određuju Statutom kojega donosi Vlada Republike Hrvatske.
Članak 2.
Direkcija je pravna osoba u vlasništvu Republike Hrvatske. Sredstva za osnivanje i početak rada Direkcije osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Visina sredstava iz stavka 2. ovog članka iznosi 1.000.000 HRD. Direkcija posluje pod tvrtkom "Direkcija za javne investicije" d.o.o. Sjedište Direkcije je u Zagrebu.
Članak 3.
Sredstva za izgradnju i rekonstrukciju objekata značajnih za Republiku Hrvatsku osiguravaju se Direkciji:
- iz državnog proračuna;
- iz sredstava javnih poduzeća i drugih poduzeća, te ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske, kad je to određeno zakonom ili aktom Vlade Republike Hrvatske odnosno ugovorom koji zaključi javno poduzeće;
- iz drugih izvora sredstava, u skladu sa zakonima i drugim propisima;
- iz kredita. Direkcija može izdavati obveznice u svoje ime i za svoj račun.
Članak 4.
Sredstva koja se osiguravaju i doznačuju Direkciji vode se na posebnom računu, time da se za svaku investiciju može osnovati račun posebne namjene.
Članak 5.
Direkcijom upravlja Vlada Republike Hrvatske. U upravljanju Direkcijom Vlada Republike Hrvatske ima ovlasti koje u društvu s ograničenom odgovornošću imaju skupština i upravni odbor.
Članak 6.
Direkciju predstavlja i zastupa i poslove Direkcije vodi direktor Direkcije, kojega imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske. Direktor Direkcije ima rang ministra u Vladi Republike Hrvatske i ima pravo sudjelovati u radu Vlade Republike Hrvatske, bez prava odlučivanja.
Članak 7.
Direkcija će početi radom danom upisa u sudski registar.
Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu danom ohjave u "Narodnim novinama".
Klasa: 404-01/93-01/01
Urbroj : 5030112-93-2
Zagreb, 27. svibnja 1993.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti