POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - sudovi - propisi računovodstveni hrvatska ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, odlučujući o ustavnoj tužbi A. J. iz K. K., na sjednici održanoj 28. travnja 1993. donio je ovo
RJEŠENJE

  1. Odbacuje se ustavna tužba.
  2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama"

Obrazloženje
A. J. pok. J. iz K. K., podnio je ovom Sudu ustavnu tužbu u kojoj predlaže da se ukine presuda Upravnog suda Republike Hrvatske br. Us. 397/92 od 11. ožujka 1992. Tužitelj smatra da su ovom presudom povrijeđena njegova prava zajamčena Ustavom Republike Hrvatske. Budući da je ustavna tužba nepotpuna jer nisu navedena ustavna prava koja su osporenom presudom povrijeđena na štetu tužitelja zatražena je dopuna ustavne tužbe. Zatražena dopuna nije uslijedila, a rok za dopunu je istekao 30. siječnja 1993. godine. Ustavna tužba ne sadrži sve potrebno za odlučivanje. Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br.13/91) u odredbi članka 28. propisuje da svatko može podnijeti Ustavnom sudu Republike Hrvatske ustavnu tužbu, ako smatra da mu je odlukom sudbene, upravne vlasti ili drugih tijela koje imaju javne ovlasti, povrijeđeno jedno od Ustavom utvrđenih sloboda i prava čovjeka i građanina. Iz odredbe članka 125. al. 3. Ustava Republike Hrvatske, temeljem koje je Ustavni sud nadležan štititi ustavne slobode i prava čovjeka i građanina, kao i iz spomenutog članka 28. Ustavnog zakona nedvojbeno proizlazi da Ustavni sud može odlučivati samo ako je povrijedeno ustavno pravo ili sloboda, te da Ustavni sud štiti samo ta, a ne i ona prava građana koja proizlaze iz zakona. Stoga u ustavnoj tužbi trebaju biti navedena ustavna prava i slobode koja su, prema mišljenju tužitelja, osporenim aktom povrijeđena. Nadalje prema članku 4. stavak 5. Poslovnika Ustavrlog suda Republike Hrvatske. koji se primjenjuje temeljem članka 43. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, od podnosioca ustavne tužbe će se - ako se pri ispitivanju te tužbe utvrdi da nedostaju podaci potrebni za vodenje postupke - zatražiti da izvrši dopunu i odrediti mu za to rok. Ako tužitelj u danom roku ne dopuni tužbu, Sud će tužbu odbaciti. Budući da u ovom slučaju, tužba nije dopunjena, stekle su se pretpostavke za primjenu navedene odredbe čl. 4. st. 5. Poslovnika pa je odlučeno kao u točki 1. izreke ovog rješenja. Odredba točke 2. izreke ovog rješenja temelji se na članku 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj : U-III-218/ 1992.
Zagreb, 28. travnja 1993.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti