POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - poslovne novine - pravilnik o pasminama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba
Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 26. ožujka 1993.
Broj : PA4-18/ 1-93.
2agreb, 31. ožujka 1993.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o izmjeni Zakona o zabrani prijenosa prava rspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasmštvo fizičkih i pravnih osoba
Članak 1.
U Zakonu o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja ođredenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", br. 53/90. i 61/91.), članak 5. mijenja se i glasi. "Vlada Republike Hrvatske može na prijedlog zainteresirane osobe odlučiti da se odredena nekretnina izuzme od zabrane utvrđene ovim Zakonom ukoliko se jedinica lokalne samouprave, odnosno jedinica lokalne samouprave i uprave odlukom obveže na obeštećenje prijašnjeg vlasnika, odnosno njegovih zakonskih nasljednika u postupku koji će biti utvrđen posebnim propisom. Odluka jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne samouprave i uprave iz stavka 1. ovoga članka sadrži hipotekarnu izjavu prema kojoj se jedinica lokalne samouprave, odnosno jedinica lokalne samouprave i uprave obvezuje da će iz vrijednosti određene nekretnine koja je u njezinom vlasništvu obeštetiti prijašnjeg vlasnika. Vlada Republike Hrvatske odluku iz stavka 1. ovoga članka može donijeti ukoliko se izuzimanje od zabrane traži radi izgradnje objekata ili izvodenja radova koji su od interesa za Republiku Hrvatsku; odnosno za jedinicu lokalne samouprave ili jedinicu lokalne samouprave i uprave. Odluka jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne samouprave i uprave, dostavlja se zemljišno-knjižnoj službi nadležnog suda radi provedbe u zemljišnim knjigama"
Članak 2.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 940-01/93-01/02
Zagreb, 26. ožujka 1993.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić; v, r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti