POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - poslovna praksa - uredba o načinima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za obnovu i razvoj
Proglašavam Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za obnovu i razvoj, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 26. ožujka 1983.
Broj : PA4-13/ 1-93.
Zagreb, 31. ožujka 1993.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za obnovu i razvoj
Članak 1.
Ovim Zakonom Republika Hrvatska prihvaća članstvo u Europskoj banci za obnovu i razvoj (u daljnjem tekstu: Banka) u skladu sa Sporazumom o osnivanju Banke i svih načina i uvjeta članstva utvrđenih Rezolucijom br. 30 Savjeta guvernera Banke (od 9. listopada 1992. godine) o članstvu država koje su ranije bile dio bivše SFRJ i Rezolucijom br. 34 (od 15. siječnja 1993. godine) kojom je Savjet guvernera odobrio članstvo Republike Hrvatske u Banci
Članak 2.
Republika Hrvatska prihvaća obveze članstva u Banci hao zemlja Centralne i Istočne Europe korisnica zajmova Banke, načine i uvjete podmirivanja financijskih obveza koje za nju proistjeću iz upisa dionica za kapital Banke kako je utvrđeno Rezolucijama br. 30 i br. 34 Savjeta guvernera.
Članak 3.
Ovlašćuje se Narodna banka Hrvatske, te joj se naređuje, da u ime i za račun Republike Hrvatske pozajmi ili pribavi na bilo koji drugi primjereni način, te da u ime Republike Hrvatske plati novčane iznose vezane za 100 poćetnih dionica koje su dospjele i periodično dospijevaju Banci na način i pod uvjetima utvrđenim Rezolucijama br. 30 i br. 34 i u smislu Sporazuma o osnivanju Banke kao i naknadnim odlukama koje može donijeti Savjet guvernera Banke s obzirom na konačnu podjelu upisanih dionica bivše Jugoslavije u korist dodatnog broja dionica za Republiku Hrvatsku. Narodna banka Hrvatske ovlašćuje se za izdavanje bilo kojih neprenosivih i neopozivih mjenica koje mogu biti potrebite ili prikladne s obzirom na članstvo Republike Hrvatske u Banci.
Članak 4.
Narodna banka Hrvatske određuje se sukladno sa člankom 34. Sporazuma o osnivanju Banke kao depozitor u Republici Hrvatskoj.
Članak 5.
Ministarstvo financija određuje se sukladno sa člankom 34. Sporazuma o osnivanju Banke kao nadležno tijelo za suradnju s Bankom, te je ovlašteno u ime Republike Hrvatske obavljati sve poslove i transakcije koje su dopuštene prema Sporazumu o osnivanju Banke.
Članak 6.
Narodna banka Hrvatske ovlaštena je primiti svaki novčani iznos koji će biti uplaćen ili transferiran Republici Hrvatskoj u poslovima i transakcijama dopuštenim po propisima Sporazuma o osnivanju Banke.
Članak 7.
Propisi Sporazuma o osnivanju Banke čine dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj snazi su iznad zakona.
Članak 8.
Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske te nadležna ministarstva da sukladno odredbama ovoga Zakona donesu podzakonske akte koji su potrebiti da bi Republika Hrvatska ispunila sve obveze u smislu odredbi Sporazuma o osnivanju Banke, načina i uvjeta učlanjenja iz Rezolucije br. 30 i br. 34. Savjeta guvernera Banke_
Članak 9.
Nadzor nad provedbom ovoga Zakona vršit će Ministarstvo pravosuđa i uprave.
Članak 10.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 450-02/93-01/04
Zagreb. 26. ožujka 1993.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti