POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - besplatni izvor - uputstvo za vođenje ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO OBRANE
Na temelju članka 27. stavak 3. i članka 30. stavak 2. Zakona o obrani ("Narodne novine", br. 49/91, 53A/91, 73/91, 19/92, 55/92) i članka 123. stavak 2. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/78, 29/85, 41/90, 47/90, 53A/91), ministar obrane donosi
PRAVILNIK
o obrascu službene iskaznice inspektora obrane
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se obrazac službene iskaznice koju nose inspektoriobrane u Glavnom inspektoratu (u daljnjem tekstu: "iskaznice"), vođenje evidencije o iskaznicama, način izdavanja i zamjene iskaznica.
Članak 2.
Obrazac iskaznice izrađuje se na punijem papiru smeđe boje, a zaštićuje omotom od prozirne mase, dimenzije 85 x 55 mm.
Iskaznica se izdaje prema obrascu koji je otiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
Članak 3.
Prednja strana iskaznice iz članka 2. ovog Pravilnika sadrži:
- na gornjoj lijevoj strani grb Republike Hrvatske;
- desno od grba ispisano je:"Republika Hrvatska, Ministarstvo obrane, Glavni inspektorat, Službena iskaznica, Inspektor obrane, a ispod toga ispisuje se: ime i prezime inspektora obrane i čin;
- desno od toga teksta je prazan prostor za fotografiju preko koje je u donjem lijevom kutu otisnut pečat Ministarstva obrane - Glavni inspektorat;
- ispod fotografije ispisan je serijski broj iskaznice.
Članak 4.
Na stražnjoj strani obrasca iskaznice ispisana su najznačajnija ovlaštenja inspektora obrane, jedinstveni matični broj građana, evidencijski broj, datum izdavanja, potpis Glavnog inspektora i pečat Ministarstva obrane - Glavni inspektorat.
Članak 5.
O izdanim iskaznicama vodi se evidencija u Ministarstvu obrane - Glavnom inspektoratu.
Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži: ime, prezime i čin inspektora obrane kojemje izdana iskaznica, serijski broj iskaznice, evidencijski broj iskaznice, datum izdavanja iskaznice, te odjeljak za napomene.
Članak 6.
Inspektor obrane koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje, dužan je o tome odmah izvijestiti Glavnog inspektora.
Nova iskaznica izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglašena nevažećom u "Narodnim novinama".
Članak 7.
Inspektor obrane kojem prestane rad u Ministarstvu obrane - Glavnom inspektoratu, dužan je prilikom primitka rješenja o prestanku rada odnosno o rasporedu na drugo službeničko mjeslo, iskaznicu predati Glavnom inspektoru.
Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 822-02/92-01
Urbroj: 512-01-92-2742
Zagreb, 26. prosinca 1992.
Ministar obrane
Gojko Šušak, v. r.Prednja strana

REPUBLIKA HRVATSKA _________________

MINISTARSTVO OBRANE
GLAVNI INSPEKTORAT Fotografija28 x 32 mm

SLUŽBENA ISKAZNICA
INSPEKTOR OBRANE _________________

__________________________________________
(Ime)
__________________________________________ OI 00001
(Prezime)
__________________________________________
(Čin)


Stražnja strana

OVLAŠTENJE:
Nosilac ove iskaznice ovlašten je u okviru svoje nadležnosti, utvrđene zakonom i drugim propisima, nadzirati, provjeravati i ocjenjivati izgradnju i ostvarenjesustava obrane, podnositi prijave za pokretanje stegovnog prekršajnog i kaznenog postupka suspen
Nosilac ove iskaznice ovlašten je držati vatreno oružje.

(JMBG)
________________________________________
______________________________________________
(Ev. broj) (Datum izdavanja)

____________________________________________
M. P. (Glavni inspektor)


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti