POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - stavke uredbi - mreža javne zdravstvene ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na temelju odredbe članka 37 i 38. Pravilnika o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine", br. 15/89 i 69/91) na 9. sjednici 11. svibnja 1993. godine donio je
ODLUKU
o nagradama i naknadi troškova sucima i drugim osobama u postupku pred Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
Članak 1.
Predsjednik, članovi Predsjedništva i tajnik Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (u daljnjem tekstu: Sud časti) imaju pravo na naknadu troškova u vezi s obavljanjem poslova Suda časti izvan pojedinih postupaka. Naknadu troškova iz stavka 1. ovog članka određuje predsjednik Suda časti prema kriterijima koji vrijede za naknadu troškova sucima i drugim osobama u postupku pred Sudom časti.
Članak 2.
Predsjedniku Suda časti pripada pravo na nagradu za obavljanje poslova suda izvan pojedinih postupaka. Nagradu predsjedniku iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Predsjedništvo Suda časti na temelju izvještaja o radu predsjednika Suda časti koji može biti podnesen tromjesečno, polugodišnje i godišnje.
Članak 3.
Za sudjelovanje na raspravnom ročištu ili na sjednici vijeća pripada nagrada: 1) predsjedniku vijeća u iznosu od DEM 8 u dinarskoj protuvrijednosti, 2) članu vijeća u iznosu od DEM 5 u dinarskoj protuvrijednosti.
Članak 4.
Za izradu obrazložene presude predsjedniku vijeća pripada nagrada u iznosu od DEM 30 u dinarskoj protuvrijednosti. U osobito složenim slučajevima nagrada iz stavka 1. ovog članka može se povisiti najviše za 100%.
Članak 5.
Protuvrijednost nagrade iz čl. 3. i 4. ove odluke izračunava se primjenom srednjeg tečaja DEM iz tečajne liste Narodne banke Hrvatske važeće na dan donošenja naloga za isplatu
Članak 6.
Visinu nagrade vještaku određuje sud po slobodnoj ocjeni uzimajući u obzir naročito uloženi trud i složenost predmeta.
Članak 7
Osobe koje sudjeluju u postupku pred Sudom časti sa prebivalištem izvan mjesta održavanja ročišta, imaju pravo na naknadu troškova prijevoza i dnevnice u skladu s općim aktom Hrvatske gospodarske komore.
Članak 8.
Naloge za isplatu nagrada i naknada utvrđenih u smislu prethodnih odredaba ove odluke izdaje tajnik Suda časti, a isplatu odobrava Predsjedništvo Suda.
Članak 9.
Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o naknadi troškova i nagradama sucima i drugim osobama pred Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine", broj 39/90 i 27/92).
Članak 10.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Broj : I-55-168/25-93.
Zagreb, 11. svibnja 1993.
Predsjednik
Ivica Gaži, dipl. inž., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti