POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - besplatni izvod - rješenje ministarstva gospodarstva ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNA KOMISIJA ZA UTVRĐIVANJE KASTARSKOG PRIHODA

Na temelju članka 10. Zakona o utvrđivanju katastarskog prihoda ("Narodne novine", br 44/73. i 13/88) u svezi sa zaključkom Vlade Republike Hrvatske klasa 932-09/93-01/01, urbroj: 50301 l2-93-2 od 16. srpnja 1993. godine, Državna komisija za utvrdivanje katastarskog prihoda donosi

RJEŠENJE
o utvrđivanju cijena poljoprivrednih proizvoda, drva na panju po vrsti drveta, troškova za reprodukciju i usluga za valorizaciju katastarskog prihoda 1993. godine

Cijene poljoprivrednih proizvoda, cijene drva na panju po vrsti drveta, cijene reprodukcijskog materijala i usluga, po kojima će se obaviti valorizacija katastarskog prihoda iznose:
.1.za poljoprivredne proizvode_ ____________________________
Cijena za 1kg proizvoda u grupi
Red. Proizvod katastarskih kotara
br. -u HRD-
_ ____
I. II. III. IV. V.
_ ____________________________
1 2 3 4 5 6 7
_ ____________________________

 1. pšenica* i raž 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
 2. ječam * * 1.053 1.053 1.053 1.053 1.053
 3. zob * * 1.080 l.080 1.080 1.080 1.080
 4. kukuruz** 1.228 1.128 1.128 l.128 1.128
 5. slama 120 126 128 138 138
 6. kukuruzovina 120 120 124 124 124
 7. sijeno livadsko** 420 420 405 405 405
 8. sijeno pašnjaka** 210 210 205 205 205
 9. djetelina i lucerka ** 680 693 707 733 733
 10. grahorica** 569 569 587 595 595
 11. krumpir 1.422 l.422 1.422 l.422 1.422
 12. krumpir za ishr. stoke 706 706 715 724 724
 13. grah u zrnu 5.213 5.528 5.648 5.892 5.692
 14. grašak 3.390 3.390 3.817 4.240 4.240
 15. crveni luk 1.600 1.733 1.871 2.133 2.l33
 16. kupus 1.115 1.249 1.386 l.533 1.533
 17. rajčica l.387 1.440 1.729 2.018 2.l60
 18. paprika 2.609 2.769 2.933 3.244 3.586
 19. ostalo povrće 2.120 2.120 2.298 2.471 2.826
 20. jabuke za jelo 1.811 1.871 2.133 2.266 2.404
 21. jabuke za preradu 631 631 707 707 755
 22. kruške 2.200 2.200 2.351 2.506 2.506
 23. marelice i breskve 2.036 2.146 2.280 2.511 2.742
 24. trešnje 2.364 2.510 2.569 2.653 2.804
 25. višnje l.969 2.075 2.146 2.324 2.324
 26. šljive l.115 1.209 1.270 1.431 1.591
 27. orasi 6.417 6.4I7 6.675 6.932 1.190
 28. bademi i lješnjaci 5.390 5.524 5.648 5.906 6.422
 29. agrumi - - - 3.057 3.057
 30. smokve - - 2.546 2.596 2.546
 31. grožđe za jelo 3.l86 3.186 3.044 2.897 2.897
 32. grožđe za preradu 1.138 1.738 1.591 l.449 1.449
 33. maslinovoul)e - - - 8.990 8.990
 34. masline*** - - - l.800 1.800
 35. rogoz 124 124 124 124 124
 36. trska 124 124 124 124 124


* Ciiena pšenice i kukuruza utvrđena sukladno odlukama o zaštitnim cijenama ("Narodne novine",br.56/93 i 90/93)
** Cijene proizvoda koji služe kao krma u ishrani stoke iskazane su uvećane za dio prihoda od stočarstva,koji se iskazuje u dijelu prihoda od biljne proizvodnje
*** Cijene maslina i maslinovog ulja određene na osnovi odnosa vrijednosti l dt.ploda i vrijednosti preradenog ploda (ulja)

2. za prirast drvne mase na panju po vrstama
drveta za 1 m3 odnosno prostorni metar

_ _______________
Cijena za
C i j e n a * m' prostorni
metar
Grupa _ ___
katastarskih trupci za pilanski tanja kemijska ogrijev
kotara furnir trupci oblovina prerada
ljuštenje i
šibice
_ ________________
1 2 3 4 5 6
_ _________________
HRAST
I. l,822.040 466.620 372.296 182.204 84.436
II. 1,577.620 439.956 351.076 173.316 79.992
III. l,395.416 412.292 310.080 146.652 66.660
IV. 1,288.760 386.628 271.084 133.320 62.216
V. 1,222.100 310.080 248.864 124.432 57.772

MEDUNAC CRNIKA
I 262.196 182.204 84.436
II. 244.420 173.316 79.992
III. 208.868 146.652 66.660
IV. 191.092 133.320 62.216
V. 177.760 124.432 57.772

BUKVA
I 675.488 306.636 208.868 182.204 102.212
II. 613.272 288.860 195.536 173.316 97.768
III. 519.948 222.200 173.316 146.652 88.880
lV. 506.616 213.312 146.652 133.320 75.548
V. 953.288 204.424 137.764 124.432 71.104

PLEMENITE LISTAČE
I. 1,275.426 355.520 302.192 133.320 84.436
II. 1,226.544 313.300 284.416 128.876 79.992
III. 1,044.340 302.l92 253.308 115.544 66.660
IV. 919.908 257.752 213.312 97.768 62.2I6
V. 857.692 239.976 199.980 88.880 57.772

BAGREM
I. 173.316 222.200 142.208 84.436
II. 159.984 204.424 133.320 79.992
III. 192.208 177.760 115.544 66.660
IV. 124.432 159.984 97.768 62.216
V. 115.544 146.652 93.324 57.772

OSTALE TVRDE
LISTAČE
I. 466.620 191.092 164.428 146.652 102.212
II. 431.068 177.760 155.540 133.320 97.768
III. 91.072 155.540 137.764 119.988 88.880
IV. 337.744 133.370 124432 102.212 75.548
V. 311.080 128.876 111.100 97.768 71.104

MEKE LISTAČE
I. 542.I68 191.092 177.760 119.988 75.548
II. 502.172 177.760 164.428 111.100 66.660
III. 431.068 155.540 142.208 102.212 62.216
IV. 386.628 133.320 133.320 93.324 53.328
V. 359.964 128.876 119.988 79.992 48.884

SVI BOROVI
OSIM, PRIMORSKIH
I. 586.608 266.640 195.536 182.204 75.548
II. 564.388 253.308 177.760 173.316 66.660
III. 479.952 204.424 164.428 146.652 62.216
IV. 386.628 159.984 142.208 133.320 53.328
V. 391.072 177.760 133.320 124.432 48.884

JELA,
SMREKA I
OSTALE
ČETINJAČE
I. 1,031.008 373.296 333.300 182.204 75.548
II. 857.692 355.520 306.636 173.316 66.660
III. 799.920 244.420 275.528 146.652 62.216
IV. 737.704 257.752 244.420 133.320 53,328
V. 688.820 248.864 222.200 124.432 48.884

PRIMORSKl
BOROVI
I 182.204 213.312 182.204 75.548
II. 173.316 204.424 173.316 66.660
III. 146.652 177.760 146.652 62.216
IV. 133.320 155.540 133.320 53.328
V. 124.432 142.208 124.432 48.884
* Cijene su utvrđene na osnovi srednjeg tečaja Narodne banke
Hrvatske za 1DEM = 4.444HRD od 4.listopada 1993.godine


3. za reprodukcijski materijal i usluge

_ ______________________________
Red. Vrsta utroška i usluge Za 1 kg u grupi katastar. kotara
_ ______
I. II. III: IV: V
_ ______________________________
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
_ ______________________________
1. sjeme pšenice* 2.889 2.889 2.889 2.889 2.889
_ ______________________________
2. sjeme kukuruza* 15.544 15.544 15.544 15.544 15.544
_ ______________________________
3. sjeme ostalih žitarica
uzima se na osnovi njihove
merkantilne cijene, na
osnovi utvrđen bruto prihod
uvećan za 20%
_ _____________________________
4. sjeme lucerke* 31.108 31.108 31.108 31.108 31.108
_ _____________________________
5. sjeme djeteline 33.330 33.330 33.330 33.330 33.330
_ _____________________________
6. sjeme trava 16.976 16.976 16.976 16.976 16.976
_ _____________________________
7. sjeme krumpira* 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444
_ _____________________________
8. sredstva za zaštitu
bilja**
herbicidi za pšenicu,
kukuruz i dr. 69.326 69.326 69.326 69.326 69.326
fungicidi 83.102 83.102 83.102 83.102 83.102
insekticidi 45.329 45.329 45.329 45.329 45.329
modra galica* 12.888 12.888 12.888 12.888 12.888
gašeno vapno 6.222 6.222 6.222 6.222 6.222
sumpor 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111
_ _____________________________
9. mineralna gnojiva**
UREA 1.502 1.502 1.502 1.502 1.502
KAN 853 853 853 853 853
NPK (prosjek) 1.822 1.822 1.822 1.822 1.822
_ ______________________________
10. stajski gnoj 444 444 666 666 666
_ ______________________________
11. veziva
rafija* 66.660 66.660 66.660 66.660 66.660
manila 19.998 19.998 19.998 19.998 19.998
_ ______________________________
12. rasad povrća 150 150 180 200 200
_ ______________________________
13. kolje
za vrtove* 888 888 888 1.111 1.111
za voćnjake* 4.444 4.444 4.444 4.888 4.888
za vinograde* 2.933 2.933 2.933 2.933 2.933
_ ______________________________
14. drveni stupovi 35.552 35.552 35.552 37.774 37.794
_ ______________________________
15. kombajniranje bijelih
žitarica do 20% količine
zrna
_ ______________________________
16. za vršidbu do 10% od
količine zrna
_ ______________________________
17. krunjenje kukuruza do
2% od količine zrna
_ ______________________________
18. za preradu maslina do
10% od količine ploda
_ ______________________________
19. vodni doprinos po
hektaru 5-10% od neto
prihoda
_ ______________________________
20. zaštita od tuče 3% od
neto prihoda
_ ______________________________
21. troškovi navodnjavanja
vrtova 10% od bruto
prihoda
_ ______________________________

* Cijene sjemena pšenice, sjemena kukuruza, sjemena stočne krme, sredstava za zaštitu bilja i drugih reprodukcijskih troškova utvrđene su na osnovi srednjeg tečaja Narodne banke Hrvatske za 1 DEM = 4.444 HRD na dan 4. listopada 1993. godine
** Cijene mineralnih gnojiva iz Cjenika mineralnih gnojiva INA
Petrokemija d.d. Kutina od 20. kolovoza 1993. godine, a obračun obavljen po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan 4. listopada 1993. godine
Cijene sredstava za zaštitu bilja uzete iz cjenika "Herbos. d d Sisak
Cijene sjemena pšenice i kukuruza uzete od poduzeća "KlasSlatina

4. vrijednost amortizacije
Amortizacija podizanja voćnjaka, maslinjaka i vinograda, poljoprivrednih zgrada i poljoprivrednog inventara, koji se koriste u obradi i iskorištavanju katastarskih kultura zemljišta, utvrđuje se po hektaru i to:
- za voćnjake l,017.926 HRD
- za maslinjake 463.526 HRD
- za vinograde 3,84 1.343 HRD
- za oranice i vrtove
od 1. do 3. klase 4% od bruto prihoda
od 4. do 6. klase 5'% od bruto prihoda
od 7. do 8. klase 6% od bruto prihoda
- za livade l% od bruto prihoda

5. za traktorski radni sat i radni dan s konjskom zapregom
Vrijednost jednog sata rada traktora jačine 39KS (29KW) - uvjetni traktor i vrijednost dana s konjskom zapregom utvrđuje se:

* Broj radnih sati rada s konjskom zapregom i jednog sata rada traktora, po katastarskim kulturama utvrđen je Uputstvom o načinu utvrđivanja katastarskog prihoda ("Narodne novine", br. 54/74. i 15/68)

- jedan sat rada traktora za:
- oranice i vrtove 85.266 HRD
- voćnjake, maslinjake i vinograde 79.363 HRD
- livade 72.804 HRD
- radni dan s konjskom zapregom za:
oranice i vrtove 170.530 HRD
- voćnjake, maslinjake i vinograde 158.726 HRD
- livade 145.608 HRD

6. katastarski kotari razvrstani su u grupe kako slijedi:

I. grupa katastarskih kotara:
Beli Manastir, Darda, Đakovo, Našice, Nova Gradiška, Osijek, Slatina, Slavonski Brod, Požega, Valpovo, Vinkovci, Bjelovar, Đurdevac, Garešnica, Grubišno Polje, Koprivnica, Križevci, Križ, Pakrac, Kutina, Virovitica, Čakovec, Mursko Središće, Štrigova i Varaždin.

II. grupa katastarskih kotara:
Jastrebarsko, Krapinske Toplice, Samobor, Velika Gorica, Zagreb, Zsprešić, Zlatar, Glina, Lekenik, Kostajnica, Sisak, Karlovac, Ozalj i Vojnić.

III. grupa katastarskih kotara:
Ogulin, Delnice, Gospić, Gračac, Otočac, Slunj, Titova Korenica i Žumberak.

IV. grupa katastarskih kotara
Krk-Lošinj, Pazin, Poreč, Pula, Rab-Pag, Rijeka i Volosko.

V. grupa katastarskih kotara:
Benkovac, Brač, Bukovica, Drniš, Dubrovnik-primorje, Dubrovnik-zagora, Hvar, Imotski, Knin, Korčula, Mažsarska, Metković, Promina Sinj, Skradin, Split-primorje, Split-zagora, Šestanovac, Šibenik-kopno, Šibenik-otoci, Vis, Vrgorac, Zadar-kopno i Zadar-otoci.

II.
Ovo rješenje objavljuje se u "Narodnim novinama"

Klasa:932-09/93-01/03
Urbroj : 513-07/93-1
Zagreb, 20. listopada 1993.

Predsjednik
dipl. inž. Daroslav Šušnjić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti