POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - statutarno pravo - naredba o izmjenama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Na temelju članka 19. stavak 4. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine", broj 66/91 i 73/91), Skupština Hrvatske gospodarske komore na svojoj 4. sjednici održanoj 12. svibnja. 1993 godine donijela je
PRAVILNIK
o izmjenama Pravilnika o Stalnom izbranom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
Članak 1.
U članku 3. stavak 3. iza riječi "komori" briše se točka i dodaju riječi "i znakom Hrvatske gospodarske komore i Izbranog sudišta".
Članak 2.
U članku 9. stavak 2. riječ "organa" zamjenjuje se riječju "tijela".
Članak 3.
U članku 12., stavku 1., broj "1" nakon riječi "stavak" zamjenjuje se brojem "2".
Članak 4.
U članku 18., stavak 2. riječ "sudom" zamjenjuje se riječju "sudištem".
Članak 5.
U članku 19., stavak 2. riječi "telegrama ili teleprinterskih saopćenja" brišu se te se iza riječi "pisama", dodaju riječi "brzojava, teleksa ili drugih telekomunikacijskih sredstava koja omogućuju pismeni dokaz o zaključenom ugovoru". U članku 19., stavak 6. riječi "koji bude" brišu se.
Članak 6.
U članku 24., stavak 3. iza riječi "prijeći na" dodaju se riječi "raspravljanje i".
Članak 7.
U članku 26, stavak 1. riječ "njihovih" zamjenjuje se riječju "svojih".
Članak 8.
U članku 32. stavak 2. mijenja se i glasi: "Ako stranke drukčije ne ugovore, arbitar pojedinac raspravlja i odlučuje u sporovima u kojima devizna protuvrijednost predmeta spora ne prelazi 50.000 DEM, a arbitražno vijeće u sporovima u kojima devizna protuvrijednost predmeta spora prelazi 50.000 DEM. Devizna protuvrijdnost izračunava se primjenom srednjeg tečaja Narodne Banke Hrvatske koji vrijedi na dan podnošenja tužbe Sudištu." U članku 32., stavak 3. riječ "suda" zamjenjuje se riječju "sudišta".
Članak 9.
U članku 34. stavak 1. riječi "u pravilu" brišu se. U članku 34. stavak 2. briše se, a stavak 3. postaje stavak 2.
Članak 10.
U članku 38., stavak 2. iza riječi "strankama" dodaju se riječi "arbitrima i drugim osobama čije se izuzeće traži".
Članak 11.
U članku 41. riječi "lzbranim sudištem" zamjenjuju se riječima "izbranim sudom".
Članak 12.
U članku 42., stavak 1. riječ "arbitra" zamjenjuje se riječima "izbranog suda".
Članak 13.
U članku 46., stavak 3. riječ "značaja" zamjenjuje se riječju "značenja".
Članak 14.
U članku 49., stavak 2. riječ "podnese" zamjenjuje se riječju "iznese".
Članak 15.
U članku 53., stavak 2. riječ "odnosno" briše se.
Članak 16.
U članku 54., riječi "Izbranim sudištem" zamjenjuju se na dva mjesta riječima "izbranim sudom".
Članak 17.
U članku 56., stavak 2. riječi "tužbenom zahtjevu" zamjenjuju se riječima "osnovanosti tužbenog zahtjeva".
Članak 18.
U članku 61., riječ "iznos utvrden tarifom Odluke o troškovima postupka pred Izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori" zamjenjuju se riječima: "iznos utvrđen tarifom odgovarajuće odluke o troškovima". U stavku 2. između riječi "podmiruju se" i riječi "svi troškovi" dodaju se riječi "u pravilu".
Članak 19
U članku 62. stavak 3. riječi "skopčana s odnosnim troškovima" zamjenjuju se riječima "na koju se ti troškovi odnose".
Članak 20.
Ovlašćuje se Predsjedništvo Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori da utvrdi pročišćeni tekst Pravilnika o Stalnom izbranom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.
Članak 21.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Broj : I-55-169/4-1993.
Zagreb, 12. svibnja 1993.
Predsjednik
Ivica Gaži, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti