POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - besplatni izvod - izmjena programa hrvatske ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 25. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91,14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92), Vlada Republike Hrvatskena sjednici održanoj 15. siječnja 1993. godine, donijela je
UREDBU
o Uredu za projekt sukcesije
Članak 1.
Ured Vlade Republike Hrvatske za provođenje projekta sukcesije (u daljnjem tekstu: Ured za projekt sukcesije) organizira, usklađuje, a kada je za to ovlašten i neposredno provodi poslove u svezi s sukcesijom bivše SFRJ. Pri Uredu za projekt sukcesije djeluju Savjet projekta i ekspertne skupine.
Članak 2.
Savjet projekta stručno ocjenjuje i koordinira na provođenju sukcesije poslove ministarstava i drugih organa državne uprave i o stručnim pitanjima sukcesije daje mišljenja Vladi i drugim tijelima državne vlasti. Savjet projekta čine koordinator projekta sukcesije, predstavnik UredaPredsjednika Republike, predstavnik Ministarstva vanjskih poslova, predstavnik Ministarstva financija i rukovoditelj ekspertnih skupina. Koordinator projekta sukcesije može u rad Savjeta projekta pozivati i predstavnike drugih tijela, organa državne uprave i pravnih osoba ili znanstvenike i druge stručnjake za pojedina područja sukcesije.
Članak 3.
Voditelje ekspertnih skupina za pojedina područja ili pitanja sukcesije određuje Predsjednik Republike. Njihov rad koordinira koordinator projekta sukcesije.
Članak 4.
Koordinatora projekta sukcesije imenuje i razrješava Predsjednik Republike. Koordinator projekta sukcesije po položaju predstojnik Ureda za projekt sukcesije. Predstojnik Ureda - koordinator projekta sukcesije ima rang ministra.
Članak 5.
Djelokrug i način rada te druga pitanja od značaja za rad Ureda za projekt sukcesije te Savjeta projekta i ekspertnih skupina koje djeluju pri Uredu uređuju se pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ureda kojeg donosi predstojnik Ureda - koordinator projekta sukcesije uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.
Članak 6.
Stručne i administrativne poslove za Ured za projekt sukcesije koji se neće obavljati u Uredu i drugim službama Vlade obavlja Ministarstvo vanjskih poslova.
Članak 7.
Sredstva za rad Ureda za projekt sukcesije i rad Savjeta projekta i ekspertnih skupina osiguravaju se u državnom proračunu i vode na posebnom računu Ureda.
Članak 8.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 406-09/-01/01
Urbroj: 5030101-93-4
Zagreb, 15. siječnja 1993.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti