POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - stanje u pravu - zakon o žičarama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZAVOD ZA PLATNI PROMET
Na temelju članka 38. stavka 1. točke 3. i čl. 64. Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine", br. 27/93) glavni direktor Zavoda za platni promet donosi
PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i uporabi instrumenata platnog prometa
Članak 1.
U odredbama Pravilnika o obliku, sadržaju i uporabi instrumenata platnog prometa ("Narodne novine", br. 20/92), i u obrascima platnog prometa riječi "Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske" zamjenjuju se riječima "Zavod za platni promet", u odgovarajućem padežu. Skraćenica "SDKH" zamjenjuje se skraćenicom "ZAP". Rozeta sa slovima "SDKH" zamjenjuje se rozetom sa slovima "ZAP".
Članak 2.
U Prilogu br.1, iza vezne oznake 50, dodaje se nova vezna oznaka "51 -- plaćanje dionica ili udjela", a iza podtočke 35) dodaje se podtočka 36), koja glasi: "36) Vezna oznaka 51 - plaćanje dionica ili udjela -upotrebljava se pri uplati za dionice odnosno uplati udjela od strane pravnih i fizičkih osoba" U Prilogu br. 2, iza broja modela 12, dodaje se novi broj modela "13 - (P1)K - P2 - P3", a iza opisa modela 12 dodaje se tekst: "Model 13 - podatak P1. ima kontrolni broj izračunat prema posebnom algoritmu od desna u lijevo prva brojka množi se sa 4, druga sa 3, treća sa 2, četvrta sa 7, peta 5 sa 6, šesta sa 5, sedma sa 4, osma sa 3, deveta sa 2. Zbroj dobivenih pojedinačnih umnožaka dijeli se s brojem 11, pri čemu se dijeljenje ograničava samo na cijele brojeve. Ostatak dobiven pri dijeljenju oduzima se od broja 11 i dobiveni rezultat predstavlja kontrolni broj. Izuzeci su: ako je ostatak 0, kontrolni broj je 5, i ako je ostatak 1, kontrolni broj je 0. Podatak P1 ima 10 znakova, od kojih je zadnji kontrolni broj." U podtočki 1), prva rečenica u zadnjem stavku se briše.
Članak 3.
U ostalom dijelu Pravilnik o obliku, sadržaju i uporabi instrumenata platnog prometa ostaje neizmijenjen.
Članak 4.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama."
Broj : 69/93-1
Zagreb, 18. svibnja 1993.
Glavni direktor
mr. Bogomil Cota, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti