POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - standardi - odluka o dostavljanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
Na temelju članka 123. stavka 2. Zakona o upravi ("Narodne novine", broj 16/78, 50/78, 29/85, 48/85, 41/90, 47/90 i 53A/91), ministar pomorstva, prometa i veza donosi
PRAVILNIK
o službenoj iskaznici inspektora sigurnosti željezničkog prometa
Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuje se obrazac službene iskaznice koju nose inspektori sigurnosti željezničkog prometa Ministarstva pomorstva, prometa i veza, vođenje evidencije o iskaznicama, način izdavanja i zamjena iskaznice.
Članak 2.
Iskaznicu inspektoru sigurnosti željezničkog prometa izdaje ministar pomorstva, prometa i veza.
Članak 3.
Obrazac iskaznice izrađuje se na punijem papiru plave boje, a zaštićuje omotom od prozirne mase, dimenzije 105 x 70 mm. Iskaznica se izdaje prema obrascu koji je otiskan uz ovaj pravilnik i njegov je sastavni dio.
Članak 4.
Prednja strana iskaznice iz članka 3. ovog pravilnika sadrži: - na gornjoj lijevoj strani grb Republike Hrvatske, - desno od grba ispisano je: Republika Hrvatska, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, službena iskaznica, inspektor sigurnosti željezničkog prometa, a ispod toga ime i prezime inspektora i jedinstveni matični broj građana, - desno od teksta je prazan prostor za fotografiju, preko koje je u donjem lijevom kutu otisnut pečat Ministarstva pomorstva, prometa i veza, - ispod fotografije je serijski broj iskaznice
Članak 5.
Na stražnjoj strani iskaznice ispisana su najznačajnija ovlaštenja inspektora sigurnosti željezničkog prometa i odobrenje za kretanje i zadržavanje na graničnim prijelazima, evidencijski broj, datum izdavanja iskaznice, potpis ministra pomorstva, prometa i veza i pečat Ministarstva pomorstva, prometa i veza, te potpis ovlaštene osobe Ministarstva unutarnjih poslova i pečat Ministarstva unutarnjih poslova.
Članak 6.
O izdanim iskaznicama vodi se evidencija u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza. Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži ime i prezime inspektora kojem je izdana iskaznica, serijski i evidencijski broj, datum izdavanja, te odjeljak za napomene.
Članak 7
Inspektor sigurnosti željezničkog prometa koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje, dužan je o tome izvijestiti neposrednog rukovoditelja. Nova iskaznica izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglašena nevažećom u "Narodnim novinama".
Članak 8.
Inspektor sigurnosti željezničkog prometa kojem prestane radni odnos u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza ili je razriješen od dužnosti inspektora sigurnosti željezničkog prometa, dužan je danom prestanka radnog odnosa odnosno razrješenja iskaznicu predati neposrednom rukovoditelju.
Članak 9.
Iskaznice izdane po ranijim propisima zamijenit će se iskaznicama utvrđenim ovim pravilnikom u roku dva mjeseca od dana stupnja na snagu ovog pravilnika.
Članak 10.
Danom stupanja na snagu ovog ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o legitimaciji republičkog inspektora sigurnosti željezničkog prometa ("Narodne novine" broj 15/91).
Članak 11.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-01/93-02/35
Urbroj : 530-05-93-2
Zagreb, 19. svibnja 1993.
Ministar pomorstva, prometa i veza
Ivica Mudrinić, dipl., ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti