POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - popisi odluka - odluka o opzivu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA
Na temelju članka 4. Pravilnika o načinu utvrđivanja vrijednđsti i kvalitete stana te načinu i postupku utvrđivanja visine stanarine za pojedini stan ("Narodne novine", br. 20/87, 49/90 i 88/92) Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša objavljuje
PODATKE
o prosječnim troškovima građenja kvadratnog metra stana i minimalni postotak od kvalitete i vrijednosti stana, na dan 1. travnja 1993. godine

  1. Prosječni troškovi građenja kvadratnog metra stana (T) na dan 1. travnja 1993. godine iznose 728.000 HRD po metru kvadratnom stana.
  2. Postotak od kvalitete i vrijednosti stana (p) ne može biti niži od 0,03 posto od 1. travnja 1993. godine. Podaci iz prve i druge točke koriste se kao element utvrđivanja vrijednosti i kvalitete stana kod određivanja visine stanarine za pojedini stan.

Klasa: 370-01/92-01/20
Urbroj : 531-01-93-7
Zagreb, 29. ožujka 1993.
Ministar graditeljstva i zaštite okoliša
Zdenko Kerakaš, dipl. inž. grad., v. r.OBAVIJEST PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA O CARINSKIM OBRASCIMA
Oznaka za narudžbu NAZIV OBRAZACA ORAZAC
Jed. mjera
VS
broj Listovi u sata UT-XIII-1 Uvozna carinska deldaracija 100 I 6 UT-XIII-2 Uvozna carinska deklaracija, nastavak 101 I/I 6 UT-XIII-3 Uvozna carinska deklaracija za fiz. osoba
II 100 UT-XIII-4 Uvozna carinska daldaracija za sajamsku robu
III 1 UT-XIII-5 Uvozna carinska daldaracija za privremeni Uvoz robe 120 IV 6 UT-XIII-6 Uvozna carinska deklaracija za privremeni uvoz robe, nastavak 121 IV/1 6 UT-XIII-7 Specifikacija roba koja ća se privremano Uvoziti
100 UT-XIII-8 Uvozna carinska deldaracija za smjaštaj roba na konsignaciju 300 V 5 UT-XIII-9 Uvozna carinska deklaracja za smještaj robe na konsignaciju, nastavak
V/1 5 UT-XIII-10 Uvozna carinska deklaracija za konačno carinjenje konsig. roba - klasična 320 VI 6 UT-XIII-11 Uvozna carinska deklaracja za konačno carinjanja konsig. robe. nastavak - klasična 330 VI/1 6 UT-XIII-12 Daklaracija o carin. vrijad. uvezena roba
VIII 2 UT-XIII-13 Izvozna carinska deklaracija 200 VIII 8 UT-XIII-14 Izvozna carinska deklaracija, nastavak 201 VIII/1 8 UT-XIII-15 Izvozna carinska deklaracija za fizička osoba
IX 100 UT-XIII-16
Izvozna carinska deklaracija za izvoz robe s oplemenjivanja i opravka 240 X 9 UT-XIII-17 Izvozna carinska deklaracija za izvoz roba s oplamenjivanja i opravke, nastavak 242 X/I 9 UT-XIII-18 Izvozna carinska deklaracija za privremeni izvoz robe 220 XI 6 UT-XIII-19 Izvozna carinska deklaracija za privremeni izvoz robe, nastavak 221 XI/1 6 UT-XIII-20 Izlazni list konsignacjske roba 310 XII 5 UT-XIII-21 Izlazni list konsignacijaska robe, nastavak
XII/1 5 UT-XIII-22 Izlazni list za privremsno iznošenje konsignacijs-ke robe
XIII 100 UT-XIII-23 Specifikacija za razdužanja privramsno uvezane robs 161 XIV 3 UT-XIII-24 Specifikacija za razdužanje privramano izvezans robe 261 XV 3 UT-XIII-25 Specifikacija o povećanju - smanjenju vrijadnosti konsig. roba 337 XVI 4 UT-XIII-26 Specitikacija o povećanju - smanjenju vrijednosti konsig. robe, nastavak XVI/1 4
UT-XIII-27 List promjene podataka ,
XVII 100 UT-XIII-28 Prijava za uvoz, provoz i carinjenje robe
XVIII 1 UT-XIII-29 Madunarodni tovarni list (CMR)
7
UT-XIII-30 Obračun carinskih pristojbi
PRILOG 1 2 UT-XIII-31 EUR-1
3


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti