POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - stalno ažuriranje propisa - pravilnik o tradicijskim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 21. Zakona o unutarnjim poslovima ("Narodne novine", broj 29/91 - pročišćeni tekst, 79/91, 18/92 i 33/92) na prijedlog ministra unutarnjih poslova, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. svibnja 1993. godine donijela

UREDBU
o sjedištu i području na kojem se osnivaju policijske uprave

Članak 1.
Ovom uredbom utvrđuje se sjedište i područje na kojima se osnivaju policijske uprave.

Članak 2
Za obavljanje poslova policije u Ministarstvu unutarnjih poslova osnivaju se policijske uprave prema područjima županija:
I. POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA sa sjedištem u Zagrebu za područje Grada Zagreba i grada Samobora te općina Brdovec, Dugo Selo, Rugvica, Brckovljani, Hruševec Kupljenski, Pušća, Sveta Nedjelja, Sveti Ivan Zelina, Jastrebarsko, Klinča Sela, Pisarovina, Krašić i Sošice, Vrbovec, Preseka, Rakovica, Gradec, Dubrava, Farkaševac i JakovIje.
II. POLICIJSKA UPRAVA KRAPINSKO - ZAGORSKA sa sjedištem u Zaboku za područje gradova Krapina, Zabok i Zlatar te općina Bedekovčina, Budinščina, Desinić, Donja Stubica, Đurmanec, Gornja Stubica, Hum na Sutli, Hrašćina, Klanjec, Kraljevec na Sutli. Tuhelj, Zagorska Sela, Konjščina, Krapinske Toplice, Lobor, Mače, Marija Bistrica, Mihovljan, Oroslavje, Petrovsko, Pregrada, Radoboj, Stubičke Toplice, Sveti Križ Začretje, Veliko Trgovišće i Zlatar Bistrica.
III. POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO - MOSLAVAČKA sa sjedištem u Sisku za područje gradova Sisak, Kutina, Novska i Petrinja te općina Lipovljani, Lekenik, Martinska Ves, Jasenovac. Jabukovac, Popovača, Velika Ludina, Sunja, Ivanić Grad, Kloštar Ivanić i Križ.
POLICIJSKA UPRAVA KOTARA GLINA sa sjedištem u Glini za pdručje općina Glina, Gornji Klasnić, Vojnić, Lasinja, Vrginmost, Topusko, Mečenčani, Donji Kukuruzari, Hrvatska Kostajnica, Utolica, Hrvatska Dubica, Gvozdansko, Dvor i Divuša.
IV. POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA sa sjedištem u Karlovcu za područje gradova Karlovac, Duga Resa, Ogulin i Slunj te općina Barilovići, Cetingrad, Draganići, Generalski Stol, Krnjak, Netretić, Bosiljevo, Josipdol, Plaški, Saborsko, Ozalj, Rakovica, Skakavac i Žakanj.
V. POLICIJSKA UPRAVA VARAŽDINSKA sa sjedištem u Varaždinu za područje grada Varaždina te općina Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Vidovec, Petrijanec, Sveti Ilija, Beretinec, Trnovec Bartolovečki, Vinica, Sračinec, Bednja, Maruševec, Ivanec, Klenovnik, Donja Voća, Lepoglava, Ludbreg, Donji Martijanec, Sveti Đurđ, Mali Bukovec, Novi Marof, Varaždinske Toplice, Hum Breznički, Ljubešćica, Breznica i Visoko.
VI. POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA sa sjedištem u Koprivnici za područje gradova Koprivnica i Križevci te općina Koprivnički Ivanec, Koprivnički Bregi, Peteranec, Drnje, Gola, Legrad, Đelekovec, Novigrad Podravski, Hlebine, Rasinja, Sokolovac, Đurđevac, Sveti Petar Orehovec, Kloštar Podravski, Sveti Ivan Žabno, Molve, Ferdinandovac Brodić i Virje.
VII. POLICIJSKA UPRAVA BJELOVARSKO - BILOGORSKA sa sjedištem u Bjelovaru za područje gradova Bjelovar i Daruvar te općina Kapela, Veliko Trojstvo, Nova Rača, Velika Pisanica, Končanica, Dežanovac, Sirač, Đulovac, Čazma, Ivanska, Štefanje, Grubišno Polje, Veliki Grđevac, Garešnica, Berek, Hercegovac i Rovišće.
VIII. POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO - GORANSKA sa sjedištem u Rijeci za područje gradova Rijeka, Crikvenica, Čabar, Krk, Novi Vinodolski, Opatija i Rab te općina Bakar, Cres, Čavle, Delnice, Lokve, Jelenje, Kastav, Klana, Viškovo, Kraljevica, Punat, Baška, Dobrinj, Malinska, Omišalj, Vrbnik, Fužine, Lovran, Mošćenička Draga, Mali Lošinj, Matulji, Vinodolska, Skrad, Ravna Gora, Mrkopalj, Brod Moravice i Vrbovsko
IX. POLICIJSKA UPRAVA LIČKO - SENJSKA sa sjedištem u Gospiću za područje gradova Gospić, Otočac i Senj te općina Brinje, Karlobag, Perušić, Vrhovine, Novalja i Pag
X. POLICIJSKA UPRAVA VIROVITIČKO - PODRAVSKA sa sjedištem u Virovitici za područje gradova Virovitica i Podravska Slatina te općina Zdenci, Crnac, Čaćinci, Lukač, Gradina, Orahovica, Čađavica, Nova Bukovica, Mikleuš, Sopječ Voćin, Suhopolje, Špišić Bukovica i Pitomača.
XI. POLICIJSKA UPRAVA POŽEŠKO - SLAVONSKA sa sjedištem u Požegi za područje gradova Požega i Našice te općina Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol, Kutjevo, Pleternica, Velika, Ferićanci, Đurđenovac, Lipik, Pakrac i Podgorač.
XII. POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO - POSAVSKA sa sjedištem u Slavonskom Brodu za područje gradova Slavonski Brod i Nova Gradiška te općina Bebrina, Brodski Stupnik, Donji Andrijevci, Gundinci, Garčin, Klakar, Sibinj, Slavonski Šamac, Oriovac, Vrpolje, Velika Kopanica, Podcrkavlje, Oprisavci, Cernik, Davor, Gornji Bogičevci, Vrbje, Nova Kapela, Okučani, Rešetari, Staro Petrovo Selo i Stara Gradiška.
XIII. POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKO - KNINSKA sa sjedištem u Zadru za područje gradova Zadar i Biograd na moru te općine Bibinje, Sukošan, Zemunik Donji, Škabrnja, Poličnik, Posedarje, Novigrad, Starigrad, Ražanac, Nin, Vir, Preko, Kali, Sali, Pašman, Pakoštane i Sveti Filip i Jakov.
POLICIJSKA UPRAVA KOTARA KNIN sa sjedištem u Kninu za područje grada Knina te općina Jasenice, Kruševo, Obrovac, Nadvoda, Smilčić, Palača, Benkovac, Lisičić, Lišane Ostrovičke, Stankovci, Kistanje, Ervenik, Orlić, Lovinac, Gračac, Donji Lapac, Udbina, Titova Korenica, Smoljanac, Kijevo i Civljane.
XIV. POLICIJSKA UPRAVA OSJEČKO - BARANJSKA sa sjedišem u Osijeku za područje gradova Osijek, Đakovo, Beli Manastir i Valpovo te općina Čeminac, Popovac, Petlovac, Kneževi Vinogradi, Bilje, Draž, Darda, Belišće, Bizovac, Čepin, Ernestinovo, Gorjani, Punitovci, Drenje, Koška, Petrijevci, Satnica Đakovačka, Trnava, Semeljci, Strizivojna, Levanjska Varoš, Vuka, Viškovci, Donji Miholjac, Šljivoševci, Marijanci, Viljevo Donje, Moslavina Podravska, Erdut i Antunovac Tenjski.
XV. POLIClJSKA UPRAVA ŠIBENSKA sa sjedištem u Šibeniku za područje gradova Šibenik i Drniš te općina Primošten, Skradin, Tisno, Vodice, Oklaj, Ružić i Unešić.
XVI. POLIClJSKA UPRAVA VUKOVARSKO - SRIJEMSKA sa sjedištem u Vinkovcima za područje gradova Vinkovci, Vukovar, Ilok i Županja te općina Bošnjaci, Borovo, Cerna, Gradište, Gunja, Drenovci, Ivankovo, Jarmina, Lovas, Tovarnik, Nuštar, Nijemci, Otok, Bogdanovci, Tompojevci, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Tordinci, Trpinja, Vrbanja, Andrijaševci i Babina Greda
XVII. POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO - DALMATINSKA sa sjedištem u Splitu za područje gradova Split, Hvar, Imotski, Kaštela, Makarska, Omiš, Sinj, Solin, Trogir i Vis te općina Podstrana, Bol, Pućišća, Postira, Selca, Donji Muć, Dugi Rat, Šolta, Hrvace, Podbalje, Cista Provo, Lovreć, Donji Proložac, Zmijavci-Runović, Jelsa, Sućuraj, Kaštelska Zagora, Podgora, Gradac, Donja Brela, Baška Voda, Marina, Otok, Dicmo, Klis, Supetar, Milna, Stari Grad, Šestanovac, Seget, Trilj, Vrlika, Komiža, Vrgorac, Nerežišća i Zagvozd.
XVIII. POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA sa sjedištem u Puli za područje gradova Pazin, Buje, Buzet, Labin, Poreč, Pula i Rovinj te općina Bale, Barban, Brtonigla, Cerovlje, Graćišće, Grožnjan, Kanfanar, Kršan, Raša, Lanišće, Ližnjan, Lupoglav, Sveti Lovreć, Marčana, Medulin, Motovun, Sveta Nedilja, Novigrad, Oprtalj, Pićan, Sveti Petar u Šumi, Sveti Vinćenat, Tinjan, Umag, Višnjan, Vižinada, Vodnjan, Vrsar i Žminj.
XIX. POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO - NERETVANSKA sa sjedištem u Dubrovniku za područje gradova Dubrovnik, Korčula, Metković i Ploče te općina Konavle, Ston, Orebić, Mljet, Blato, Opuzen, Kula Norinska, Pojezerje, Slivno, Zažablje, Vela Luka, Smokvica i Lastovo.
XX. POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA sa sjedištem u Čakovcu za područje grada Čakovca te općina Belica, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Goričan, Mala Subotica, Mursko Središće, Nedelišće, Podturen, Prelog, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Selnica, Štrigova, Domašinec, Kotoriba, Donji Vidovec i Vratišinec.

Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o sjedištu i području na kojem se osnivaju policijske uprave ("Narodne novine", broj 30/91 i 44/91).

Članak 4.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 200-01/93-01/02
Urbroj : 5030109-93-2
Zagreb, 20. svibnja 1993.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti