POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - stalna objava propisa - uputu o provođenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REFUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske je, odlučujući o žalbi Srpske narodne stranke, podnesenoj protiv rješenja Izborne komisije Republike Hrvatske Klasa: 013-03/92-01/05, Urbroj: 5605-92-546 od 31. kolovoza 1992. godine, na sjednici 18 svibnja 1993. godine donio ovo
RJEŠENJE

  1. Usvaja se žalba i predmet se vraća Izbornoj komisiji Republike Hrvatske na ponovni postupak.
  2. Ovo rješenje će se objaviti u "Narodnim novinama"

Obrazloženje
Rješenjem Izborne komisije Republike Hrvatske KLASA: 013-03/92-01/05. Ur. broj: 56605-92-546 od 31. kolovoza 1992. godine odbijen je, kao neosnovan, zahtjev Srpske narodne stranke (dalje: SNS) za naknadu troškova predizborne promičbe. Protiv ovog rješenja Srpska narodna stranka je u zakonskom roku podnijela žalbu ovom Sudu. U žalbi se navodi da je osporenim rješenjem Izborne komisije ugroženo pravo srpske manjine koja ima nacionalnu stranku, a ne može zbog malog broja pripadnika s pravom glasa, steći uvjet iz članka 21. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske i tako osigurati naknadu troškova izborne kampanje. Žalba je osnovana. Zakon o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/1992 i 27/1992 - dalje: Zakon) u odredbi članka 21. stavak 1. određuje da pravo na naknadu izborne promičbe imaju zastupnici koji se biraju pojedinačnim izborom u izbornoj jedinici, a koji dobiju najmanje 6% glasova a to pravo imaju i političke stranke čija državna lista na izboru dobije najmanje 3% glasova Primjenom ove zakonske odredbe SNS ne bi knogla dobiti pravo na naknadu troškova izborne promičbe, jer Iista SNS nije na izborima dobila 3% glasova. Prema pravnom shvaćanju ovog Ustavnog suda ta činjenica nije odlučna u prosudbi prava SNS na naknadu troškova izborne promičbe. Naime, ona nije utjecala ni na pravo sudjelovanja SNS u diobi zastupničkih mjesta u Saboru Republike Hrvatske. Prema stajalištu Ustavnog suda Republike Hrvatske izraženom u rješenju broj U-VII-233/1992 od 6. kolovoza 1992. godine ("Narodne novine", broj 50/1992) pripadnicima srpske nacionalnosti osiguravaju se njihova ustavna i zakonska prava na zastupljenost u Sahoru Republike Hrvatske izravno temeljem članka 18. Ustavnog zakona o Ijudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj (pročišćeni tekst "Narodne novine" br. 34/92) razmjerno njihovom udjelu u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske, uz isključenje ograničavajuće klauzule od 3%. Kako je time SNS stekla pravo na sudjelovanje u Saboru Republike Hrvatske, pripada joj i pravo na troškove izborne promičbe. Slijedom toga uvažen je zahtjev SNS na naknadu troškova predizborne promičbe, time da će rješenje o naknadi, temeljem ove rješidbe Ustavnog suda Republike Hrvatske, donijeti Izborna komisija Republike Hrvatske. Odluka o objavljivanju ovog rješenja temelji se na odredbi članka 20. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/1991)
Broj : U-VII-260/ 1992.
Zagreb, 18. svibnja 1993.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Jadranko Crnić, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti