POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - baze propisa - odluka o ograničenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 15. siječnja 1993. donijela je
ODLUKU
o osnivanju Komisije za invalide u Republici Hrvatskoj
I.
Ovom odlukom osniva se Komisija za invalide u Republici Hrvatskoj (u daljem tekstu: Komisija).
Komisija djeluje pri Vladi Republike Hrvatske.
II.
Zadatak je Komisije da prati aktivnosti organa organizacija i drugih pravnih osoba koje djeluju u oblasti zaštite i rehabilitacije invalida i njihovih obitelji te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti u ovoj oblasti.
III.
U ostvarivanju svojih zadataka Komisija:

 1. prati probleme u svezi s rehabilitacijom i zaštitom invalida, te pokreće inicijativu za donošenje odgovarajućih propisa i akata odnosno za poduzimanje potrebnih mjera, posebice za invalide, domovinskog rata;
 2. zalaže se za primjenu postojećih propisa o zaštiti i rehabilitaciji invalida a posebice u pogledu što uspješnije njihove integracije;
 3. potiče odgovarajuće organe, ustanove i njihove stručne službe da što brže i efikasnije provode osposobljavanje invalida, posebice hrvatskih vojnih invalida;
 4. pokreće inicijativu i sudjeluje u pripremanju znanstvenih projekata u oblasti zaštite i rehabilitacije invalida;
 5. surađuje i dogovara se u pogledu usavršavanja stručnih djelatnika u oblasti zaštite i rehabilitacije invalida;
 6. zalaže se za stvaranje što boljih uvjeta za rahabilitaciju i zbrinjavanje teških invalida u porodičnim i institucionalnim uvjetima;
 7. putem sredstava javnog priopćavanja obavještava javnost o svojoj djelatnosti te prati izdavačku djelatnost na području zaštite i rahabilitacije invalida;
 8. daje stalnu podršku i surađuje s organizacijama invalida i roditelja invalidne djece u izvršavanju njihovih programa, okupljanju i angažiranju što većeg broja invalida i roditelja u odgovarajuća udruženja radi njihovog neposrednog sudjelovanja u zadovoljavanju specifičnih potreba ovisno o vrsti i stupnju oštečnja zdravlja;
 9. surađuje s odgovarajućim činiteljima u Republici Hrvatskoj te sličnim tijelima u drugim državama.

IV.
Komisija ima predsjednika, tajnita i 21 člana (širi sastav).
U Komisiju imenuju odnosno delegiraju i to:

 1. Ministarstvo obrane 1 člana
 2. Ministarstvo unutarnjih poslova 1 člana
 3. Ministarstvo zdravstva 1 člana
 4. Ministarstvo kulture i prosvjete 1 člana
 5. Ministarstvo rada i socijalne skrbi 1 člana
 6. Ministarstvo pomorstva, prometa i veza 1 člana
 7. Ministarstvo pravosuđa i uprave 1 člana
 8. Ministarstvo znanosti 1 člana
 9. Ministarstvo financija 1 člana
 10. Ministarstvo industrije, brodogradnje i energetike 1 člana
 11. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva 1 člana
 12. Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša 1 člana
 13. Odbor Zastupničkog doma Sabora za rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež 1 člana
 14. Savez hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata 1 člana
 15. Savez organizacija invalida Hrvatske 5 članova
 16. Društvo hrvatskih ratnih udovica 1 člana
 17. Hrvatska gospodarska komora 1 člana

V.
Komisija može raditi i u užem sastavu koji čine uz predsjednika i tajnika i delegirani članovi:

 1. Ministarstva zdravstva
 2. Ministarstva rada i socijalne skrbi
 3. Ministarstva financija
 4. Ministarstva obrane
 5. Ministarstva industrije, brodogradnje i energetike
 6. Ministarstva unutarnjih poslova.

U radu užeg sastava mogu učestvovati i drugi članovi Komisije po pozivu predsjednika.
VI.
Predsjednika i tajnika Komisije imenuje Vlada Republike Hrvatske.
VII.
Početkom svake godine Komisija donosi plan svoga rada kojim se utvrđuju i nositelji pojedinih zadataka.
Komisija podnosi izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske najmanje za svako tromjesečje.
VIII.
Stručne i administrativne poslove za komisiju obavlja Ministarstvo obrane.
Sredstva za rad Komisije osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske.
IX.
Organizacija i način rada Komisije uređuju se poslovnikom koji donosi Komisija.
X.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Komisije za invalide u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 27/92).
XI.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 562-01/92-01/04
Urbroj: 5030104-93-1
Zegreb, 15. siječnja 1993.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti