POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - podzakonska pravila - odluka o puštanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske je na sjednici 17.veljače 1993.godine, donio
RJEŠENJE

  1. Odbacuje se ustavna tužba P.V. iz I.
  2. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama",

Obrazloženje
P.V.podnio je u povodu rješenja Skupštine općine I., ovom Sudu ustavnu tužbu, smatrajući da su mu njime pov- rijeđena prava iz Članaka 18., 19. i 54. Ustava Republike Hrvatske. P.V. razriješen je navedenimrješenjem funkcije javnoga pravobranitelja općine I., dana 30.srpnja 1992. godine. Ustavni sud Republike Hrvatske odbacio je ustavnu tužbu kao nedopuštenu. Pritom je Sud polazio od odredbe članka 28. stavka 2. Ustavnoga zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91),prema kojoj se ustavna tužba - ako je zbog povrede ustavnih prava dopušten drugipravni put - može podnijeti tek nakon što je taj pravni put iscrpljen. Zakon o javnom pravobraniteljstvu ("Narodne novine", broj 17/77, 44/77 ispr, 17/86, 19/90, 41/90, 83/92), u članku 37. propisuje da se na javne pravobranitelje i zamjenike javnih prairobranitelja primjemjeju shodno odredbe Zakona oredovnim sudovima,u odnosu na postupak i uvjete za imenovanje javnih pravobranitelja i zamjenika javnih pravo branitelja,na postupak i razloge za njihovo razrješenje na trajanje mandata, ponovni izbor, udaljenje od dužnosti, prestanak funkcije,te radnopravnu zaštitu, s tim da prava i obveze višeg suda i Vrhovnoga suda Republike Hrvatske, u svezi s navedenim pitanjima ima Javno pravobraniteljstvo Republike Hrvatske. Prema odredbi članka 12. istoga Zakona ("Narodpe novine",broj 41/90), neovisno od odredbi članka 37, Zakona skupština općine, grada odnosno Republike,može razriješiti javnoga pravobranitelja,odnosno zamjenika javnoga pravobranitelja zatečenog na dužnošti na dan stupanja na, snagu ovoga zakona na način, pod uvjetima i u roku koji vrijedi za predsjednika redovnih sudova. Pritom valja imati u vidu da su odredbe članaka 98a i 98.b Zakona o redovnim sudovima (pročišćeni tekst,"Narodne novine", broj 32/88, 43/88 ispr, 16/90, 41/90, 14/91. 66/91, Uredba o organizaciji, radu i djelokrugu sudbene vlasti u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske, 67/91, 25/92, 81/92, Odluka Ustavnoga suda Republike Hrvatske U-I-261/90, 22/92) o sudskoj zaštiti protiv akta o razrješenju suca, odnosno akta o prestanku sudaćke funkcije, bile brisane izmjenama toga Zakona ("Narodne novine", broj 41/90), što znaći da je mjerodavni zakon u vrijeme donošenja osporenoga rješenja Skupštine općine Imotski, bio Zakon o izmjenama Zakona o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine", broj 9/92), koji je stupio na snagu 21. veljače 1992. godine. Prema odredbi članka 66. toga Zakona o zahtjevu za zaštitu ustavom zajamčenoga prava i slobode ćovjeka i građanina, ako su takva sloboda ili pravo povrijedeni konačnim pojedinačnim aktom, a nije osigurana druga sudska zaštita, odlučuje sud ovlašten za upravne sporove, odgovarajućom primjenom toga Zakona. Iz navedenoga slijedi da je ustavnoj tužbi u povodu akta o razrješenju javnoga pravobranitelja trebao prethoditi postupak pred Upravnim sudom Republike Hrvatske. Objava ovoga rješenja temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnoga zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91). U skladu s iznijetim, riješeno je kao u izreci.
Broj: U-III-262/ 1992
Zagreb, 17. veljače 1993.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Zamjenik predsjednika
Ante Jelavić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti