POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - podaci o zakonima - pravilnik o posebnostima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

UPRAVNI ODBOR PODUZEČA HRVATSKE CESTE
Na temelju članka 45. stavak 2. Zakona o cestama proćiščeni tekst ("Narodne novine", br. 56/91, 61/91 i 49/92), te članka 22. stavak 1. točka 3. Statuta Poduzeća "Hrvatske ceste" -, poduzeće za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj - (pročišćeni tekst) Upravni odbor podužeča " Hrvatske Ceste" na 5. sjednici održanoj 26. veljače 1993. donio je
ODLUKU
o izmjenama Odluke o visini naknade za izvanrednu uporabu javnih cesta
Članak 1.
U Odluci o visini naknade za izvanrednu uporabu javnih cesta ("Narodne novine", br. 56/92) Članak 2. mijenja se i glasi:
"Za premašenje najveće dopuštene duijine vozila naknada iznosi:
- za premašenje duljine do 20% 117 HRD/km
- za premašenje duljine više od 20% 234 HRD/lkm
Za premašenje najveće dopuštene širine vozila od 2,50 m naknada iznosi:
- za širinu veću od 2,50 m do 3,00 m 117 HRD/km
- za širinu veću od 3,00 m do 4,00 m 234 HRD/km
- za širinu veću od 4,00 m 350 HRD/km
Za premašenje najveće dopuštene visine vozila od 4,00 m naknada iznosi:
- za visinu više od 4,00 m do 4,50 m 117 HRD/km
- za visinu više od 4,50 m 243 HRD/km
Članak 2.
Članak 3. mijenja se i glasi:
"Za premašenje najveće dopuštene mase vozila od 40 tona naknada iznosi:
- za premašenje mase više od 40 tona do 60 tona, za svaku tonu preko 40 tona do
60 tona 175 HRD/km
- za premašenje mase više od 60 tona do 80 tona, za svaku tonu preko 60 tona do 80 333 HRD/km
- za premašenje mase više od 80 tona
za svaku-tonu preko 80 tona 1259 HRD/km
Članak 3.
Članak 4. mijenja se i glasi:
"Ako vozilo u stanju mirovanja na vodoravnoj podlozi, po jednoj ili više, jednostrukih osovina, premašuje najveće dopušteno osovinsko opterečenje od 10 tona, za svaku od tih osovina, a u ovisnosti o premašenju izraženom u tonama, naknada iznosi:
Premašenje u tonama Na javnim cestama s dopuštenim opterećenjem
10 t/OS 8 t/OS 6 t/OS
Iznos naknade u HRD/km

  1. tona 383 433 475
  2. tone 1200 1258 1350
  3. tone 2234 2425 2575
  4. tone 3583 4058 4400
  5. tona 5342 6216 7092
  6. tona 7491 8892 10850
  7. tona 10033 11408 16050
  8. tona 13050 15741 22626
  9. tona 13050 15741 22626
  10. tona 20383 24558 42466

Višestrukom osovinom, prema ovoj odluci, smatra se osovina u koje međusobni razmak susjednih osovina iznosi 1 do 2 metra i koja je konstruirana tako da se automatski izjednačuje opterećenje između osovina, pa se uzima da je svaka pojedina osovina u njenom sastavu jednako opterećena. Ukupno dopušteno osovinsho opterećenje takve dvostruke osovine iznosi 16 tona, trostruke 24 tone, četverostruke 32 tone ftd.
Naknada za premašenje dopuštenog osovinskog opterečenja višestruke osovine obraćunava se tako da se od stvarnog ukupnog opterećenja takve osovine oduzme do, pušteno osovinsko opterećenje te osovine i podijeli s brojem osovina u njenom sastavu (2, 3, 4, itd.), tako se dobije premašenje dopuštenog osovinskog opterećenja za jednu osovinu, izraženo u tonama.
Zatim se u tablici iz stavka 1, ovoga članka očita propisana naknada u HRD/km, pomnoži s koefictjentom 1,375 za dvostruku 1,657 za trostruku te 1,892 za četverostruku osovinu tako se dobije naknada za određenu višestruku osovinu.
Članak 4.
Članak 7. mijenja se i glasi:
"Troškovi izdavanja dozvole iznose 30.000 hrvatskih dinara po dozvoli, a plačaju se pri izdavanju dozvole."
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu slijedećeg dana od dana objave u "Narodnim novinama",
Broj: 345-01-3530/93.
Zagreb, 26.veljače 1993.
Predsjednik Upravnog odbora Poduzeća. Hrvatske ceste"
prof. dr. Vinko Čandrlić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti