POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - baza propisa - izmjene plana propisano ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 15. i članka 67. stavka 1. točke 10) Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92.), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 30. lipnja 1993. godine, donio je

ODLUKU
o visini kvota za korištenje kredita iz primarne emisije u III. tromjesečju 1993. godine

I.
U skladu s Projekcijom monetarne politike Narodne banke Hrvatske za III. tromjesečje 1993. godine, utvrđuje se kvota za korištenje kredita iz primarne emisije od strane banaka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u iznosu od 218.108.688.000.- hrvatskih dinara.

II.
Kvota iz točke I. ove odluke obuhvaća:

  1. visinu kvote koja je utvrđena za II. tromjesečje 1993. godine u ukupnom iznosu od 158.108.688.000.- hrvatskih dinara ; i
  2. povećanje kvota svih banaka za III. tromjesečje 1993 godine u ukupnom iznosu od 60.000.000.000.- hrvatskih dinara.

Iznosi kvota za svaku banku daju se u Pregledu koji je sastavni dio ove Odluke.

III.
Iznosi dodatnog povećanja kvote iz točke II. stavak 1. pod 2) ove Odluke utvrđeni su za svaku banku na temelju Odluke o načinu utvrđivanja kvota za odobravanje kredita bankama iz primarne emisije u III. tromjesečju 1993. godine ("Narodne novine", broj 62/93. ).

IV.
Banke mogu koristiti kratkoročne kredite iz primarne emisije, kod Narodne banke Hrvatske do iznosa utvrđenog u točki II. ove Odluke, a na način i uz uvjete koji su utvrđeni Odlukom o odobravanju reeskontnih i lombardnih kredita ("Narodne novine", broj 62/93.).
Banke su dužne uskladiti korištenje kredita iz točke II. stavka 1. pod 1) ove Odluke, koje su koristile iz primarne emisije u II. tromjesečju 1993. godine, s ugovorenim rokovima dospijeća.
Banke mogu koristiti kredite za obnovu stanova, stambenih i gospodarskih objekata razrušenih ili oštećenih ratnim razaranjima i na temelju unapređenja stočarstva i povećane proizvodnje stočne hrane, koje su koristile iz primarne emisije u II. tromjesečju 1993. godine, do 30. rujna 1993. godine.

V.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. srpnja 1993. godine.

O. br. 144/93.
Zagreb, 30. lipnja 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.

NARODNA BANKA HRVATSKE ZAGREB

KVOTE PO BANKAMA ZA III.TROMJESEČJE 1993.GODINE
- u tisućama hrvatskih dinara

_ ________________________________
KVOTA DODATNA KVOTA
BANKA NA DAN
30.6.93. srpanj kolovoz rujan
1 2 3 4
- - - - -----------------------------------------------
UKUPNO SVEUKUPNO
dodatna kvota KVOTA
(2+3+4) (1+5)
5 6
_ _______________________________
1.Bjelovarska banka d.d.Bjelovar 2.527.198 278.167 278.167 278.167
834.501 3.361.699
2.Međimurska banka d.d.Čakovec 1.668.185 492.770 492.770 492.770
1.478.310 3.146.495
3.Dubrovačka banka d.d.Dubrovnik2.675.061 254.521 254.521 254.521
763.563 3.438.624
4.Karlovačka banka d.d.Karlovac 2.261.806 259.034 259.034 259.034
777.102 3.038.908
5.Podravska banka d.d.Koprivnica 1.716.779 211.419 211.419 211.419
634.257 2.351.036
6.Slavonska banka d.d.Osijek 17.192.237 1.587.331 1.587.331 1.587.331
4.761.993 21.954.230
7.Istarska banka d.d. Pula 3.460.693 602.174 602.174 602.174
1.806.522 5.267.215
8.Riječka banka d.d. Rijeka 9.767.981 1.763.665 1.763.665 1.763.665
5.290.995 15.058.976
9.Samoborska banka d.d.Samobor 239.647 78.605 78.605 78.605
235.815 475.462
10.Sisačka banka d.d. Sisak 1.462.889 234.679 234.679 234.679
704.037 2.166.926
11.Požeška banka d.d. Požega 1.257.523 252.499 252.499 252.499
757.497 2.015.020
12.Splitska banka d.d. Split 9.118.368 1.139.785 1.139.785 1.139.785
3.419.355 12.537.723
13.Jadranska banka d.d. Šibenik 1.083.335 149.082 149.082 149.082
447.246 1.530.581
14.Varaždinska banka d.d.Varaždin 2.416.720 476.474 476.474 476.474
1.429.422 3.846.142
15.Cibalae banka d.d. Vinkovci 3.223.599 233.144 233.144 233.144
699.432 3.923.031
16.Vukovarska banka d.d.Vukovar 448.334 1.543 1.543 1.543
4.629 452.963
17.Istarska kreditna banka d.d.Umag909.076 108.606 108.606 108.606
325.818 1.234.894
18.Dalmatinska banka d.d.Zadar 2.454.461 249.695 249.695 249.695
749.085 3.203.546
19.Zagrebačka banka d.d. Zagreb 40.354.358 4.746.392 4.746.392 4.746.392
14.239.176 54.593.534
20.Privredna banka d.d.Zagreb 37.542.838 4.711.421 4.711.421 4.711.421
14.134.263 51.677.101
21.Komercijalna banka d.d.Zagreb 374.779 54.034 54.034 54.034
162.102 536.881
22.Županjska banka d.d.Županja 7.557.886 574.436 574.436 574,436
1.723.308 9.281.194
23.Ilirija banka d.d. Zagreb 56.726 17.713 17.713 17.713
53.139 109.865
24.Croatia banka d.d. Zagreb 2.210.945 443.643 443.643 443.643
1.330.929 3.541.874
25.Trgovačka banka d.d.Zagreb 188.569 44.620 44.620 44.620
133.860 322.429
26.Čakovečka banka d.d.Čakovec 140.981 24.964 24.964 24.964
74.892 215.873
27.Trgovačko-turistička banka d.d.Split279.901 39.877 39.877 39.877
119.631 399.532
28.Partner banka d.d. Zagreb 204.300 35.509 35.509 35.509
106.527 310.827
29.Promdei banka d.d.Zagreb 185.684 14.809 14.809 14.809
44.427 230.111
30.Hrvatska poštanska banka d d.Zagreb426.505 128.601 128.601 128.601
385.803 812.308
31.Pomorska banka d.d.Split 411.529 60.649 60.649 60.649
181.947 593.476
32.Adria banka d.d. Rijeka 509.728 89.783 89.783 89.783
269.349 779.077
33.Hrvatska gospodarska
banka d.d.Zagreb 372.248 103.264 103.264 103.264
309.792 682.040
34.Hypobanka d.o.o. Zagreb 240.570 44.682 44.682 44.682
134.046 374.616
35.Gospodarsko kreditna banka d.d.Zagreb98.123 8.078 8.078 8.078
24.234 122.357
36.Neretvansko gospodarska banka d.d.Ploče233.395 28.022 28.022 28.022
84.066 317.461
37.Alpe Jadran banka d.d.Split 65.847 22.364 22.364 22.364
67.092 132.939
38.Centar banka d.d.Zagreb 21.502 10.249 10.249 10.249
30.747 52.249
39.Slatinska banka d.d.Slatina 748.382 325.366 325.366 325.366
976.098 1.724.480
40.Agroobrtnička banka d.d.Zagreb 0 22.790 22.790 22.790
68.370 68.370
41.Privatna aust.-hrv.banka d.d.Zagreb 0 6.157 6.157 6.157
18.471 18.471
42.Razvojna banka d.d.Split 0 11.706 11.706 11.706
35.118 35.118
43.Kvarner banka d.d.Rijeka 0 36.004 36.004 36.004
108.012 108.012
44.Gradska banka d.d.Osijek 0 21.674 21.674 21.674
65.022 65.022
_ ________________________________
U K U P N O 156.108.688 20.000.000 20.000.000 20.000.000
- - - - ----------------------------------------------
60.000.000 216.108.688
_ ________________________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti