POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - ažuriranje pregleda propisa - pravilnik o korištenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 3. Zakona o jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti ("Narodne novine", broj 53/91) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. srpnja 1993. godine donijela
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti
I.
U Odluci o jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti ("Narodne novine", broj 53/91) u Jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti koja je sastavni dio te odluke provode se sljedeće izmjene i dopune:
U području 11 - FINANCIJSKE, TEHNIČKE I POSLOVNE USLUGE, u grani 1102 Osiguranje imovine i osoba, iza podskupine 110202 Lutrije i kladionice, dodaje se nova podskupina djelatnosti koja glasi:
"110203 Drugi poslovi osiguranja Posredovanje i zastupanje u osiguranju, snimanje rizika, snimanje i procjena šteta, pružanje pravne pomoći i drugih intelektualnih i tehničkih usluga u vezi s poslovima osiguranja". Područje 14-Društveno-političke zajednice, samoupravne interesne zajednice i društveno-političke organizacije mijenja se i glasi:
"Područje 14 - Tijela državne vlasti, tijela lokalne samouprave, fondovi, udruženja i organizacije 1401 ijela državne vlasti, tijela lokalne samouprave i Ustavni sud Republike Hrvatske
14011 redstavnička tijela, izvršna tijela i druga tijela
140111 redsjednik Republike Hrvatske, Sabor Republik Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske, Ustavni sud Republike Hrvatske
140112 Predstavnička tijela županija i njihova izvršna tijela Županijska skupština, župan i županijsko poglavarstvo
140113 Predstavnička tijela gradova i njihova izvršna tijela Gradsko vijeće, gradonačelnik i gradsko poglavarstvo
140114 Predstavničko tijelo kotara i njihova izvršna tijela Skupština kotara, izvršno vijeće skupštine kotara
140115 Predstavnička tijela općina i njihova izvršna tijela, općinsko vijeće, općinski načelnik i općinsko poglavarstvo
140116 Mjesna samouprava
14012 Tijela državne uprave
140121 Državna ministarstva 140122 Ministarstva
140123 Ostali samostalni organi državne uprave
14013 Pravosuđe
140131 Redovni sudovi
140132 Pučki pravobranitelj
140133 Državno odvjetništvo
140134 Javno pravobraniteljstvo
140160 Narodna banka Hrvatske
1402 Zavod za platni promet
14021 Fondovi
140210 Zavod za platni promet
14029 Fondovi
140292 Društveni fondovi
140294 Ostali fondovi
1403 Gospodarska udruženja i udruženja ustanova
14031 Opća udruženja
140311 Hrvatska gospodarska komora
140312 Ostala gospodarska udruženja
14032 140320 Udruženja ustanova
1404 Političke stranke, društvene organizacije i udruge građana
14041 Političke stranke 140416 Političke stranke
14042 Društvene organizacije i sindikati
140421 Društvene organizacije sa socijalno humanitarnim ciljevima
140423 Profesionalne (strukovne) udruge i društva
140424 Sindikati 140429 Ostale društvene organizacije
14043 Udruge građana
14049 Ostale organizacije i udruge
140491 Vjerska društva, udruženja, zajednice i crkve
140499 Nespomenute organizacije Diplomatska predstavništva, misije i predstavništva međunarodnih organizacija i stranih država uključujući i jedinice u sklopu tih organizacija (čitaonice, izložbe i sl.)"
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa:104-03/93-01/02
Urbroj : 5030114-93-2
Zagreb, 1. srpnja 1993.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti