POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - rješenja i drugi propisi - rješenje upravnog suda ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO KULTURE I PROSVJETE

Na temelju članka 57. stavak 3. Zakona o športu ("Narodne novine", br. 60/92), ministar kulture i prosvjete donosi

PRAVILNIK
o stručnoj spremi odnosno stručnoj osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova u športu

Članak 1.
Pravilnikom o stručnoj spremi odnosno stručnoj osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova u športu (u daljem tekstu: Pravilnik) propisuje se potrebna stručna sprema odnosno stručna osposobljenost za obavljanje stručnih poslova u športu.
Stručnim poslovima u športu smatraju se:

 1. programiranje i vođenje športskih aktivnosti djece i mladeži,
 2. poduka i trening djece i mladeži,
 3. programiranje i vođenje treninga športaša,
 4. programiranje i vođenje športske rekreacije građana,
 5. podučavanje i osposobljavanje građana u športskim znanjima i vještinama,
 6. dijagnosticiranje i kontrola psihofizičkih i funkcionalnih sposobnosti sudionika u športskim aktivnostima,
 7. kineziterapijsko vježbanje


Članak 2.
Programirati i voditi športske aktivnosti djece i mladeži mogu osobe koje su stekle slijedeću stručnu spremu:

 1. profesor fizičke kulture (tjelesnog odgoja) - VII stupanj
 2. profesor fizičke kulture (tjelesnog odgoja) - usmjerenje ili izborni predmet šport - VII. stupanj
 3. profesor fizičke kulture (tjelesnog odgoja) - usmjerenje športske rekreacije VII. stupanj
 4. diplomirani organizator rekreacije - VII. stupanj
 5. nastavnik tjelesnog odgoja - VI. stupanj
 6. viši športski trener - VI. stupanj
 7. organizator rekreacije - VI. stupanj.

Osobe koje su stručno osposobljene za trenera, instruktora ili učitelja pojedine športske grane odnosno discipline, mogu programirati i voditi športske aktivnosti djece i mladeži u toj športskoj grani odnosno disciplini.

Članak 3.
Poduku i trening djece i mladeži mogu obavljati osobe koje su stekle slijedeću stručnu spremu:

 1. profesor fizičke kulture (tjelesnog odgoja) - usmjerenje ili izborni predmet šport - VII. stupanj
 2. viši športski trener - VI. stupanj.

Osobe koje su stručno osposobljene za trenera, instruktora iIi učitelja pojedine športske grane odnosno discipline mogu obavljati poduku djece i mladeži u toj športskoj grani odnosno disciplini.
Osobe koje su stručno osposobljene za trenera pojedine športske grane odnosno discipline mogu obavljati trening djece i mladeži u toj športskoj grani odnosno disciplini pod nadzorom osobe koja ima stručnu spremu iz stavka 1 točka 1. ili 2. ovoga članka.

Članak 4.
Programirati i voditi trening športaša mogu osobe koje su stekle slijedeću stručnu spremu:

 1. profesor fizičke kulture (tjelesnog odgoja) - usmjerenje ili izborni predmet šport - VII. stupanj
 2. viši športski trener - VI. stupanj.

Osobe koje su stručno osposobljene za trenera pojedine športske grane odnosno discipline mogu voditi trening športaša u toj športskoj grani odnosno disciplini pod nadzorom osobe koja ima stručnu spremu iz stavka 1. točka 1. ili 2. ovog članka.

Članak 5.
Programirati i voditi športsku rekreaciju građana mogu osobe koje su stekle slijedeću stručnu spremu:

 1. profesor fizičke kulture (tjelesnog odgoja) - usmjerenje športske rekreacije - VII. stupanj,
 2. diplomirani organizator rekreaclje - VII. stupanj,
 3. profesor fizičke kulture (tjelesnog odgoja) - VII. stupanj,
 4. organizator rekreacije - VI. stupanj.

Nastavnici tjelesnog odgoja - VI. stupanj mogu voditi športsku rekreaciju građana pod nadzorom osobe koja ima stručnu spremu iz stavka 1. točka 1, 2, 3. ili 4. ovoga članka.

Članak 6.
Podučavati i osposobljavati građane u športskim znanjima i vještinama mogu osobe koje su stekle slijedeću stručnu spremu :

 1. profesor fizičke kulture (tjelesnog odgoja) - VII. stupanj,
 2. profesor fizičke kulture (tjelesnog odgoja) - usmjerenje ili izborni predmet šport - VII. stupanj,
 3. profesor fizičke kulture (tjelesnog odgoja) - usmjerenje športske rekreacije - VII. stupanj,
 4. diplomirani organizator rekreacije - VII. stupanj,
 5. nastavnik tjelesnog odgoja - VI. stupanj,
 6. viši športski trener - VI. stupanj,
 7. organizator rekreacije - VI. stupanj

Osobe koje su stručno osposobljene za trenera, instruktora ili učitelja pojedine športske grane odnosno discipline mogu podučavati i osposobljavati građane u športskim znanjima i vještinama u toj športskoj grani odnosnodisciplini.

Članak 7.
Dijagnosticiranje i kontrolu psihofizičkih i funkcionalnih sposobnosti sudionika u športskim aktivnostima mogu obavljati osobe koje su stekle stručnu spremu VII. stupnja za zanimanja u športu, te osobe koje su stekle VII. stupanj stručne spreme (psiholog športa, sociolog športa ili športski liječnik), u suradnji sa športskim stručnjacima.

Članak 8.
Stručne poslove u svezi s kineziterapijskim vježbanjem mogu obavljati osobe koje su stekle stručnu spremu - profesor fizičke kulture (tjelesnog odgoja) - VII. stupanjsmjer kineziterapija.

Članak 9.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju važiti Pravilnik o stručnoj spremi odnosno stručnoj osposobIjenosti za samostalno obavljanje stručnih poslova u športu osobnim radom ("Narodne novine", br. 35/91) i Pravilnik o stručnoj spremi odnosno stručnoj osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova u športu ("Narodne novine", br. 35/91 ).

Članak 10.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 620-01/93-01-23
Urbroj: 532-04/2-93-01
Zagreb, 12. veljače 1993.

Ministar kulture i prosvjete
mr. Vesna Girardi-Junić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti