POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - ažuriranje izmjena - ispravak ispravka alineje ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
Na temelju članka 295. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 84/92) ministar pomorstva, prometa i veza, donosi
ODLUKU
o osnivanju Hrvatskog savjeta za sigurnost prometa na cestama
I.
Radi promicanja i usklađivanja prometno-preventivnih aktivnosti sigurnosti u prometu i razvijanja prometne kulture sudionika u prometu na cestama u Ministarstvu pomorstva prometa i veza Republike Hrvatske, ovom odlukom osniva se Hrvatski savjet za sigurnost prometa na cestama Hrvatske (u daljnjem tekstu: Savjet).
Savjet će osnovati svoje sekcije u nadležnim tijelima županija.
II.
Savjet čine predsjednik i dvadesetdva člana.
Predsjedniku Savjeta može se odrediti zamjenik.
Savjet ima tajnika.
Predsjednik i članovi Savjeta imenuju se na četiri godine, a nakon isteka mandata mogu biti ponovno imenovani.
III.
Predsjednik Savjeta predstavlja Savjet, saziva sjednice i predsjedava im, brine o organizaciji rada i izvršavanju programa rada i odluka Savjeta.
IV.
U okviru Savjeta, za pojedine oblasti sigurnosti u prometu osnivaju se sljedeći odbori:
- Odbor za prometni odgoj djece i osposobljavanje vozača,
- Odbor za prometnu tehniku,
- Odbor za prometnu medicinu,
- Odbor za propise u sigurnosti prometa,
- Odbor za informiranje i propagandu u prometu.
Predsjednike i članove odbora imenuje Savjet.
Odbori pripremaju akte i prethodno razmatraju pojedina pitanja iz oblasti sigurnosti u prometu, koja razmatra Savjet.
V.
Članovima Savjeta i odbora pripada naknada troškova (dnevnica i putni troškovi) koje imaju u svezi s radom u Savjetu ili odboru pod uvjetima koji se primjenjuju za državnu upravu.
VI.
Savjet raspravlja o pojedinim pitanjima sigurnosti u prometu na zahtjev nadležnih ministarstava ili po vlastitoj inicijativi.
Savjet donosi programe preventivnih aktivnosti sigurnosti u prometu i način njihova financiranja.
Savjet koordinira aktivnosti sigurnosti u prometu koje u okviru svog djelokruga obavljaju nadležna ministarstva i druge organizacije.
Savjet zauzima stavove, daje mišljenje i donosi odluke.
O zauzetim stavovima, datim mišljenjima i donesenim odlukama na sjednici Savjeta obavještavaju se organi i organizacije u čijem djelokrugu rada je predmetna djelatnost, odnosno na koje se odnose zauzeti stavovi, mišljenja ili odluke.
Ako pojedini organi ili organizacije nisu suglasni sa zauzetim stavom, mišljenjem ili odlukom Savjeta koji su bitni za sigurnost u prometu, Savjet će upoznati Vladu Republike Hrvatske.
VII.
Nadležna ministarstva i druge pravne organizacije iz čije nadležnosti su pitanja koja će se raspravljati na Savjetu dužni su Savjetu osigurati izvješća, podatke, dokumentaciju i potrebnu stručnu pomoć.
VIII.
Savjet u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i veza donosi poslovnik o svom radu.
Poslovnikom se u skladu sa Zakonom i ovom odlukom, uređuje način rada Savjeta i odbora.
X.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 340-01/92-05-18
Urbroj: 535-01-92-1
Zagreb, 28. prosinca 1992.
Ministar pomorstva prometa i veza
Ivica Mudrinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti