POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pc info - pravilnik o pružanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 2. stavaka 2. i 3. Uredbe o privremenom financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 22/93 i 42/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. kolovoza donijela

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o neposrednim porezima Općine Rab

Članak 1.
U Odluci o neposrednim porezima (Službene novine, broj 3/91, 9/91, 3/92, 16l92, 24/92 i 6/93) članak 4. mijenja se i glasi:
"Porez na dobit u godišnjem paušalnom iznosu za 1993. godinu određuje se prema vrstama djelatnosti kako slijedi:

_ _
Iznos poreza
DJELATNOST u HRD
_ _
GRAĐEVINARSTVO

  1. Zidarska i fasaderska 2.310.000.-
  2. Tapetarska,keramičarska i

pečarska 2.760.000.-
3.Parketarska 2.310.000.-
4.Lićilačka i bojadisek-ska 2.310.000.-
5.Instalaterska za vodovod,
plinska postrojenja,
kanalizaciju i centralno
grijanje i uređaja za
kanalizaciju 2.760.000.-
6.Eleklroinstalaterska 2.760.000.-
7.Usluge građevinskim
strojevima 5.100.000.-
8.Sve ostale iz ove djelatnosti od 540.000.- do 5.100.000.-
IZRADA PREDMETA OD METALA
9.Sve staklarske djelatnosti 2.550.000.-
10.Klesarska 3.450.000.-
11.Sve ostale iz ove djelatnosti od 450.000.- do 3.450.000.-
12 Automehaničarska od 1500.000 do 3.450.000.-
13.Aulolimarska 2.550.000.-
14.Autoelektričarska 2.070.000.-
15.Autolakerska 2.070.000.-
16.Servis za pranje,
podmazivanje i zaštitu vozila 2.550.000.-
17.Sve ostale iz ove djelat. od 1.500.000 do 3.000.000.-
METALOPRERAĐIVAČKA I PRECIZNOMEHANIČARSKA
18. Urarska 900.000.-
19. Timarska 2.760.000.-
20. Bravarska 2.760.000.-
21. Strojobravarska od 1.500.000 do 4.500.000.
22. Mehaničarska 2.760.000.-
23. Kovačka 900.000.-
24. Sve ostale iz ove djelatnosti od 450.000 do 4.500000.-
IZRADA I POPRAVAK ELEKTRIČNIH PROIZVODA
25. Elektromehaničarska za
radio i TV kućanske aparale od 450.000 do 3.000.000.-
26 Elektromehaničarska za
rashladne uređaje i
ugostiteljsku opremu 3.000.000.-
27. Sve ostale iz ove djelatnosti od 450.000 do 3.000.000.-
IZRADA I POPRAVAK PREDMETA OD DRVA
28. Stolarska 2.550.000.-
29 Izrada i poravak čamaca od 1.500.000 do 4.500.000.-
29a. Istezanje čamaca na kopno i od 1.500 000.-
u more do 4.500.000.-
30. Popravak čamaca 2. 100.000.-
31. Sve ostale iz ove djelatnosti od 1.500.000.- do 4.500.000.-
IZRADA I POPRAVAK PREDMETA OD TEKSTILA
32. Krojačka 1.200.000.-
33. Pletarska 1.200.000.-
34. Sve ostale djelatnosti od 300.000 do 3.000.000.-
IZRADA I POPRAVAK PREDMETA OD KOŽE I GUME
35. Obućarska 1.650.000.-
36. Popravak cipela do 450.000.-
37. Izrada predmeta iz kožne
galanterije 2.760.000.-
38. Vulkanizerska 1.860.000.-
39. Sve ostale iz ove djelatnosti do 2.750.000.-
PREHRAMBENA PROIZVODNJA
40. Pekarska 3.000.000.-
41. Proizvodnja tjestenine 1.860.000.-
42. Mesarska 5.100.000.-
43. Sve ostale iz ove djelatnosti od 450.000.- do 5.100.000.-
IZRADA PREDMETA IZ PLASTIČNE MASE
44. Sve djelatnosti iz ove
djelatnosti od 450.000.- do 4.200.000.
IZRADA I POPRAVAK RAZNOVRSNIH PROIZVODA
45. Zlatarska 4.620.000.-
46. Filigranska 4.620.000.-
47. Optićarska 1.860.000.-
48 Umnožavanje, prijepis i
kopiranje spisa 3.450.000.-
49. Cvjećarska 1.860.000.-
50. Sve ostale iz ove djelatnosti od 450.000.- do 3.450.000.-
OSOBNE USLUGE I USLUGE DOMAĆINSTVA
51. Frizerska za muškarce od 450.000 do 1.860.000.-
52. Frizerska za žene do 2.100.000.-
53. Kozmetićarska, pedikerska do 2.100.000.-
54. Iznajmljivanje čamaca,
sandolina, dasaka za jedrenje
i drugih sredstava za
rekreaciju do 5.100.000.-
55 Kemijsko čišćenje, pranje i
glačanje rublja, odjeće i
tapisona 3.000.000.-
56 Fotografska 5.100.000.-
57. Snimanje, presnimavanje i
iznajmljivanje video kazeta do 3.300.000.-
58. Prerada maslina, proizvodnja
ulja do 5.100.000.-
59. Ostale usluge iz ove
djelatnosti od 450.000.- do 5.100.000.-
TRGOVINA
60. Trgovina na malo od 1.000.000.- do
prehrambenim proizvodima 12.000.000.-
61. Trgovina na malo
neprehrambenim od 1.000.000 do
proizvodima 12.000.000.-
62. Trgovina na malo mješovitom od 1.000.000 do
robom 12.000.000.-
63. Sve ostale iz ove djelatnosti od 1.000.000 do 12.000.000.
SAOBRAČAJ
64.Prijevoz robe :
a) motornim vozilima i to:
- do 2 tone nosivosti 1.860.000.-
- od 2 do 5 tona nosivosti 2.310.000.-
- preko 5 tona nosivosti kao u prethodnoj alineji i to plus 150.000 HRD za svaku iznad 5 tona
b) čamcem brodom 4.140.000.-
65.Prijevoz putnika taksi automobilom 1.860.000.-
66.Prijevoz putnika kombi vozilom 2.550.000.-
67.Osobe koje sezonski ili stalno vrše prijevoz putnika čamcem do 1.860.000.-
68. Brodovi za kružna putovanja
po ležaju do 750.000.-
69. Sve ostalo iz ove djelatnosti od 1.860.000 do 5.l00.000.-
70. Obveznici koji obavljaju ribarsku
djelatnost kao glavno ili dopunsko
zanimanje, plaćaju porez po vrstama
ribolovnih sredstava i to:
- koča, kad je povlači brod snage
motora do 51,5 kW (70 KS) do 2 400.000.-
od 51,5 kW (70 KS) do 73,6 kW (100
KS) do 3.300.000.-
od 73,6 kW (l00 KS) do 147,2 kW (200
KS) do 5.100 000.-
preko 147,2 kW (200 KS) do 5.500.000.-
za svakog zaposlenog prijavljenog radnika obveznika kočaru, porez se
umanjuje za l0%
- plivarica ako je brod snage motora
do 51,5 kW (70 KS) 3.300.000.-
od 51,5 kW (70 KS) do 73,6 kW (100
KS) 3.900.000.-
od 73,6 kW (100 KS) do 147,2 kW (200
KS) 5.100.000.-
preko 147,3 kW (200 KS) 6.500.000.-
luder (zagonjica) 6.500.000.-
fražela 2.400.000.-
trata 2.400.000.-
kogul, migavica i ostale povlaćne
mreže 600.000.-
vrše za lov škampi po komadu 9.000.-
vrše ostale po komadu 18.000.-
gavunare 90.000.-
popone po komadu 60.000.-
sandiža i ostale mreže po komadu 75.000.-
feral, svića 210.000.-
parangal na udici 750.-
samice po komadu 7.500.-
Obveznici koji ribarsku djelatnost obavljaju kao glavno zanimanje, a
koriste više vrsta ribolovnih sredstava porez plaćaju u l00%-tnom iznosu na sredstva koja pretežno koriste, a za ostala ribolovna sredstva porez se
smanjuje za 7o%.
FINANCIJSKE, TEHNIČKE I POSLOVNE USLUGE
71. Projektiranje 2.760.000.-
72. Geodetsko-katastarski poslovi 2.760.000.-
73. Usluge turističkog posredovanja 5.100.000.-
74. Odvjetničke usluge 4.500.000.-
75. Knjigovodstvene usluge 3.000.000.-
76. Svećenici ---------
77. Nastavnici 1.500.000.-
78. Sportski treneri 1.860.000.-
79. Stomatolozi 4.500.000.-
80. Zubotehničari 3.000.000.-
81. Liječnici 4.500.000.-
82. Svi ostali iz ove djelatnosti od 4.500.000 do 5.100.000.-

TURIZAM I UGOSTITELJSTVO
83. Iznajmljivanje soba, stanova i
apartmana, te pružanje usluga ishrane turistima mimo turističkih organizacija kao i obveznici koji imaju registriranu
radnju kako slijedi:
a) iznajmljivanje soba, po ležaju do 450.000.-
b) iznajmljivanje stanova i apartmana
po ležaju do 510.000.-
c) iskuhavanje
- jedan obi-ok po osobi (ležaju) do 225.000.-
- dva obroka po osobi (ležaju) do 450.000.-
Obveznici koji ovu djelatnost obavljaju
kao jedino i osnovno zanimanje,te po
tom osnovu stječu pravo na
mirovinsko invalidsko i zdravstveno
osiguranje,porez se smanjuje za 20%.
84. Ugostiteljske radnje koje pretežno
pružaju usluge hrane do 12.000.000.-
85,Ugostiteljske radnje koje pretežno
pružaju usluge pića,kave i ostalih
napitaka do 12.000.000.-
86 Noćni ili disko barovi do 12.000.000.-
87.Slastićarne do 9.000.000.-
88 Pokretne ugostiteljske radnje do 7.500.000.-
89 Sve ostale ugostiteljske radnje do 12.000.000.-
Ako je porez u paušalnom iznosu propisan u rasponu ili je utvrđena gornja granica paušalnog iznosa poreza, služba društvenih prihoda utvrdit će za svakog pojedinog poreznog obveznika ili grupu poreznih obveznika paušalni iznos poreza na dobit, ovisno o obujmu poslovanja, mogućnosti zaposlenja radnika, kapacitetu radnje izražene u stolicama, odnosno, m2 poslovnog prostora, kao i ostalim okolnostima koje utjeću na ostvarivanje dobiti.
Porez na dobit u godišnjem paušalnom iznosu utvrđen ovim člankom povećava se obvezniku koji koristi rad drugih osoba, članova uže porodice, ovisno o stupnju stručne spreme, tako zaposlenog radnika i to:
1. za svako radno mjestn za koje se traži
I i II stupanj stručne spreme 10%
2. za svako radno mjesto za koje se traži
II do IV stupanj stručne spreme 20%
3. za svako radno mjesto za koje se traži
preko IV stupanj stručne spreme 30%
Povećanje iz prethodnog stavka ne odnosi se na obveznike koji obavljaju prijevozničku, ribarsku ili ugostiteljsku djelatnost, a u ostalim djelatnostima, ako se zaposli radnik bez ili s neodgovarajučim vidom stručne spreme, porez se povećava samo za 10% po tako zaposlenom radniku
90. Osobe koje su socijalno osigurane kad obavljaju djelatnost građanima kao sporedno zanimanje, ako djelatnost obavljaju u skladu sa zakonom plaćaju porez utvrđen ovim člankom za tu djelatnost umanjen za 30%, osim u slučajevima iz točke 67. ove odluke
Umanjenje iz prethodnog stavka ne odnosi se na prije vozničku, ribarsku i ugostiteljsku djelatnost.

Članak 2.
Porez iz plaće radnika plaća se po stopi od 8,5%

Članak 3.
Ova Odluka objavljuje se u Službenim novinama Županije Primorsko-Goranske.

Članak 4.
Ova Odluka primjenjuje se od dana stupanja na snagu do 31. prosinca 1993. godine

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinarma".

Klasa : 410-01 /93-01 /05
Urbroj : 5030105-93-43
Zagreb, 24. kolovoza 1993.

Predsjednik
Nikica Valentić, v r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti