POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - regulacija - zakon o profesionalnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju odredbe članka 23. stavka 2. i članka 25. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/81, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. svibnja 1993. godine donijela
UREDBU
o osnivanju Komisije za zatočene i nestale
Članak 1.
Osniva se Komisija za zatočene i nestale (u daljnjem tekstu: Komisija).
Članak 2.
Komisija prikuplja i obrađuje podatke o zatočenim i nestalim osobama s teritorija Republike Hrvatske u domovinskom ratu. Komisija u svom radu suraduje s Komisijom Medunarodnoga crvenoga križa u pitanjima traženja nestalih osoba.
Članak 3.
Komisija obavlja i odredene poslove koji se odnose na zarobljenike pripadnike neprijateljskih vojnih i paravojnih formacija u domovinskom ratu protiv Republike Hrvatske. Komisija primjenom odredaba Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zarobljenicima, od 12. kolovoza 1949. ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", broj 1/92), provodi repatriranje i razmjenu zarobljenika iz stavka 1. ovog članka i nadzire provođenje odredaba spomenute Konvencije, u svezi s postupanjem prema zarobljenicima, te uvjetima njihovoga smještaja na odredenim lokacijama. U rad Komisije, kad obavlja poslove iz stavka 1. i 2. ovoga članka mogu se uključiti predstavnici Promatračke misije Europske zajednice i međunarodnih humanitarnih organizacija.
Članak 4.
Predsjednika i članove Komisije imenuje Vlada Republike Hrvatske
Članak 5.
Stručne i administrativne poslove za Komisiju obavlja Ured za žrtve rata Vlade Republike Hrvatske i Hrvatski crveni križ.
Članak 6.
Komisija podnosi izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske, najmanje dva puta godišnje.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o osnivanju i radu Komisije za traženje osoba nestalih u ratnim djelovanjima u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine". broj 72/91) i Uredba o osnivanju i radu Komisije za postupanje s osobama zarobljenim u oružanim sukobima u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 50/90).
Članak 8.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 800-01/93-01/12
Urbroj : 5030104-93-1
Zagreb, 13. svibnja 1983.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti