POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - redovno čitanje - naputak za rad ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 25. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92. i 55/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. svibnja 1993. godine donijela
UREDBU
o Uredu za žrtve rata
Članak 1.
Ured za žrtve rata osniva se kao stručna služba Vlade Republike Hrvatske za provodenje, usmjeravanje i uskladivanje poslova u svezi sa zaštitom žrtava rata i njihovih obitelji, te ostvarivanjem njihovih prava i interesa utvrdenih zakonima i drugim propisima. Pod žrtvama rata, u smislu ove uredbe razumijevaju se osobe ubijene ili nestale u domovinskom ratu i članovi njihovih obitelji, vojni i civilni invalidi domovinskoga rata, te osobe koje su ili su bile, zatočenici srpskih logora.
Članak 2.
Ured za žrtve rata (u daljnjem tekstu: Ured) neposredno provodi poslove iz članka 1. ove uredbe, ako propisima nisu stavljeni u djelokrug drugih tijela državne vlasti, te prati, uskladuje i usmjerava poslove ministarstava, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, udruga u koje su udružene osobe iz stava 2. članka 1. ove uredbe i članovi njihovih obitelji, te poslove fondova u kojima se prikupljaju i raspoređuju sredstva za materijalnu i pravnu zaštitu i pomoć žrtvama rata. Ured surađuje s Uredom za prognanike i izbjeglice, Komisijom za invalide u Republici Hrvatskoj, Komisijom za zatočene i nestale, Komisijom za ratne zločine, Agencijom za obnovu, te Hrvatskim fondom za privatizaciju u poslovima ostvarivanja onih prava i interesa žrtava rata i njihovih obitelji o kojima rješavaju i brinu te službe Vlade Republike Hrvatske ili Hrvatski fond za privatizaciju.
Članak 3.
Unutarnje ustrojstvo, djelokrug i način rada, te druga pitanja značajna za rad Ureda uređuju se pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ureda koji donosi predstojnik Ureda, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.
Članak 4.
Sredstva za rad Ureda osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.
Članak 5.
Radom Ureda rukovodi predstojnik Ureda, koji je za svoj rad i rad Ureda odgovoran Vladi Republike Hrvatske. Predstojnik ima pravo i dužnost dužnosnika organa državne uprave u odnosu na Ured. Predstojnika Ureda i njegovog zamjenika i glavnoga tajnika imenuje i razrješava od dužnosti Vlada Republike Hrvatske.
Članak. 6.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 022-03/83-01/08
Urbroj : 5030104-93-1
Zagreb, 13. svibnja 1993.
Predsjednik
Nikica Velentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti