POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - osnovno pravo - ispravak odluke dopune ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na emelju članka 2. stavaka 2 i 3 Uredbe o privremenom financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 22/93 i 42/93) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24 kolovoza 1993. donijela

ODLUKU
o neposrednim porezima Općine Labin

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Neposredni porezi na podrućju Općine Labin plaćaju se prema Zakonu o neposrednim porezima, ovoj Odluci i prema propisima donesenim na temelju Zakona i ove Odluke.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.
Na području Općine Labin propisuju se slijedeći porezi

 1. porez na dobit fizičkih osoba
 2. općinski porez iz plaća radnika
 3. porez na prihod od poljoprivredne djelatnosti
 4. porez na prihod od imovine
 5. porez na nasljedstva i darove.


III. POREZ NA DOBIT

Članak 3.
Porez na dobit u postotku od svakog pojedinačnog ostvarenog bruto prihoda plaćaju:

 1. zastupnici Lutrije Hrvatske i drugih priređivača igara na sreču za prodaju srečaka, zastupnici puduzeća za zaštitu glazbenih autorskih prava, povjerenici zajednica osiguranja, radio-difuznih i izdavačkih poduzeća, te ostali povjerenici i poslovni agenti koji nisu u radnom odnosu kod pravnih osoba za koje obavljaju poslove po stopi od 23%,
 2. osobe koje na temelju Zakona o unutrašnjem prometu roba i usluga, a prema ugovorenom odnosu s pravnim osobama u njihovo ime i za njihov račun kupuju, odnosno skupljaju ili prodaju robu po stopi od 20%,
 3. prodavaći novina, ako se bave samo prodajom novina za novinska poduzeća i ako nisu s njima u radnom odnosu po stopi od 8%,
 4. osobe koje prodaju ljekovito bilje i šumske plodove kao i osobe na prihod od lova i ribolova ostvaren s pravnim osobama ako nisu s njima u radnom odnosu i ako im lov i ribolov kao i sakupljanje ljekolvitog bilja nije osnovni izvor prihoda po stopi od 13%,
 5. obalski i transportni radnici i druge osobe koje povremeno i pretežno upotrebom tjelesne radne snage obavljaju fizičke poslove, te obavljaju i druge poslove kao što su čišćenje prostorije, pranje radnih odijela i opreme, te slične poslove pravnim osobama ako nisu s njima u radnom odnosu po stopi od 13%.

Porez iz ove točke ne plaćaju osobe koje obavljaju poslove Za pravne osobe iz oblasti arheoloških istraživanja, ako nisu s njima u u radnom odnosu.
6. radnici od rada po komadu u svojoj kući od naručiteIjeva materijala kada rade za pravne osobe, ako nisu s njima u radnom odnosu po stopi od 13%.
Porez iz ove točke ne plaćaju umirovljenici - stanari staračkih domova kao i štićenici ostalih domova, koji po programu radne terapije izrađuju razne predmete iz materijala naručioca
7. osobe kojima je poljoprivreda osnovni izvor prihoda na prihode ostvarene s pravnim osobama od nabavljanja prijevozničke djetatnosti, prijenosa drva i obavljanja usluga tovarnom stokom, poljoprivrednim strojevima i oruđima, te motornim vozilima i to:
a) prijenos drva i obavljanje ostalih usluga tovarnom stokom po stopi od 13%,
b) ostali iz ove točke po stopi od 13%.
8. Osobe koje ostvaruju prihode od iznajmljivanja Zgrada za odmor, stambenih prostorija ili plovnih objekata, pružanjem usluga ishrane turistima i putnicima, te iznajmljivanjem Zemljišta za kampiranje preko turističkih poduzeća iz oblasti ugostiteljstva i putem ostalih pravnih osoba, te iznajmljivanjem soba drugim pravnim osobama za smještaj radnika koji obavljaju poslove na terenu na području mjesta Rabac 9%, a na području ostalih mjesta 7%.
9. Turistički vodići kojima ta djelatnost nije osnovni izvor prihoda za usluge obavljene državnim organima i ostalim pravnim osobama, ako nisu s njima u radnom odnosu po stopi od 28%,
10. konferansjei, sudionici kviz-emisija i drugih priredbi, slobodni filmski radnici, športaši i športski djelatnici koji obavljaju usluge državnim organima i drugim pravnim osobama, ako nisu s njima u radnom odnosu i ako se na ostvareni prihod ne plaće druga vrsta poreza po stopi od 28%,
11. vlasnici putujućih zabavnih radnji, odnosno priređivači zabavnih priredaba po stopi od 23%,
12 osobe koje vode poslovne knjige pravnim osobama, ako nisu s njima u radnom odnosu po stopi od 23%,
13. osobe koje povremeno obavljaju ostale usluge državnim organima i ostalim pravnim osobama ako nisu s njima u radnom odrrosu i ako se na ostvareni dohodak ne plaća druga vrsta poreza i to:
a) osobe koje povremeno na temelju ugovora o radu obavljaju usluge državnim organima izvanrednim poslovima propisanim zakonom ili drugim propisom (obračun novog katastarskog prihoda, razni propisi, statistička istraživanja, provođenje izbora i slično) po stopi od 23%,
b) članovi komisija i vještaci za usluge obavljane državnim organima po stopi od 23%,
c) daktilografi, stenografi i stenodaktilografi i notografi kao i sve ostale osobe iz ove točke po stopi od 23%
Ako pojedine osobe navedene u ovom članu same plaćaju doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje određeni postotak poreza po odbitku umanjuje se za deset postotnih poena.
Porez prema ovom članku ne plaćaju:
- osobe koje prodaju otpatke pravnim osobama, ako nisu s njima u radnom odnosu,
- osobe koje skupljaju odnosno prevoze mlijeko, kad ovu djelatnost obavljaju kao sporedno zanimanje za poduzeće što se bavi otkupom i preradom mlijeka,
- športaši, športski djelatnici i druge osobe koje obavIjaju usluge organizacijama, društvima i klubovima amaterskog športa ako nisu s njima u radnom odnosu.

Članak 4.
Porez na dobit u godišnjem paušalnom iznosu određu je se prema vrstama djelatnosti i to:

_ _________________________
Paušalni iznos
DJELATNOST u HRD
_ _________________________
GRAĐEVINARSTVO

 1. zidarska i fasaderska 275.000.-
 2. tesarska - stolarska 275.000.-
 3. krovopokrivačka 275·000.-
 4. teracerska,keramićarska i pećarska 275000.-
 5. parketarska 275.000.-
 6. lićilačka i bojadiserska 214.000.-
 7. instalaterska za vodovod,plinska

postrojenja,kanalizaciju,centralno
grijanje i uređaje za klimatizaciju 275.000.-
8. elektroinstalaterska 275.000 -
9.
a) usluge građevinskim strojem 591.000.-
b) građevinske usluge kompresorom 509.000.-
c) palioci mina 275.000.-
d) obavljanje fizičkih poslova 51.000.-
10. sve ostale iz ove djelatnosti 591.000.-

SAOBRAČAJ
11.prijevoz robe :
a) motornim vozilom i to:
- do 2 tone nosivosti 178.000.-
- od 2 do 5 tona nosivosti 249.000.-
- od 5 do 10 tona nosivosti 312.000.-
- od 10do 15 tona nosivosti 374.000.-
- od 15do 20 tona nosivosti 445.000.-
- preko 20 tona nosivosti 535.000.-
b) traktorom 89.000.-
c) prijevoz mrtvaca 178.000.-
12.
a) prijevoz putnika taksi automobilom 127.000.-
b) prijevoz putnika kombi taksijem 172.000.-
13.
a) prijevoz putnika autobusom 305.000.-
b) prijevoz putnika na moru
- do 15 osoba 159.000.-
- preko 15 osoba 274.000.-
c) vučna služba 187.000.-
14.sve ostalo iz ove djelatnosti 458.000.

TRGOVINA
15. trgovina na malo prehrambenim
proizvodima 560.000.-
16. trgovina na malo neprehrambenim
proizvodima 490.000.-
17. trgovina na malo mješovitom robom 490.000.-
18. trgovina komisionom robom 490.000.-
19. trgovina voćem i povrćem na štandovima 255.000.-
2o. trgovina na manje prometnim mjestima
(Kunj,Martinski,Županići,Ravni,
Koromačno,Drenje,Oršanići,Barbići,
Kožljak,Šumber i ostala mjesta s manjim
prometom van Labina) 204.000.-
21.sve ostale iz ove djelatnosti 490.000.-
22.mesarska
a) Labin,Štrmac,Rabac 490.000.-
b) pokretna mesnica 356.000.-
c) ostala mjesta 267.000.-
23.
a) cvjećarska 401.000.-
b) cvjećarska u Potpićnu 223.000.-

TURIZAM I UGOSTITELlSTVO
24 iznajmljivanje soba,stanova i apartmana
(mimo turističkih i ostalih pravnih osoba)
turistima i putnicima po ležaju:
a) Rabac 87.500.-
b) ostala mjesta 70.000.-
25.ugostiteljske radnje koje pružaju usluge u:
1.montažnim objektima
- Vinež 764.000.-
- Plomin,Marina 229.000.-
- Labin,Tržnica,Potpićan 356.000.-
- Ravni 95.000.-
- Raša 255.000.-
- u ostalim mjestima 764.000.-
2.čvrstim objektima
Turistička mjesta
a) ugostiteljske radnje koje pružaju
uslugu hrane preko 50% osim
picerija,i pečenjara,plaćaju porez u
iznosu od 11.450.- dinara po
sjedećem mjestu
b) ugostiteljske radnje koje pružaju
uslugu hrane manje od 50% plaćaju
porez u iznosu od 286.000.-
c) picerije 305.000.-
d) pećenjare 325.000.-
e) ostali 325.000 -
Ostala mjesta
I skupina - ugostiteljske radnje koje
pružaju uslugu hrane preko 5o%
plaćaju porez u iznosu od 916.000.-
II skupina - ugostiteljske radnje koje
pružaju usluge hrane manje od 50%
plaćaju porez u iznosu od 649.000.-
III skupina - ugostiteljske radnje koje
pružaju uslugu točenja pića plaćaju
porez u iznosu od 573.000.-
IV skupina - ugostiteljske radnje na
manje prometnim mjestima plaćaju
porez u iznosu od 458.000.-
V skupina - ugostiteljske radnje u
izuzetno nepovoljnim mjestima
plaćaju porez u iznosu od 132.000.-
26. slastičarne i burekdžije
a) van turističkih naselja 438.000.-
b) u turističkim naseljima 458.000.-
27. sezonske i pokretne ugostiteljske radnje 122.000.-
28. prodaja sladoleda i voćnih sokova iz
automata 61.000.-
29. sve ostale iz ove djelatnosti 458.000.-

IZRADA PREĐMETA OD NEMETALA
30. sve staklarske djelatnosti 336.000.-
31. a) klesarska i kamenorezačka 794.000.-
b) montaža kamenih proizvoda 275.000.-
32. sve ostale iz ove djelatnosti 794.000.-

POPRAVAK I ODRŽAVANJE CESTOVNIH MOTORNIH VOZILA
33. automehaničarska
a) u Labinu 275.000.-
b) ostala mjesta 224.000.-
34. autoelektričarska
a) u Labinu 204.000.-
b) ostala mjesta 153.000.-
35 autolimarska
a) u Labinu 305.000.-
b) ostala mjesta 255.000.-
36. autolakirerska
a) u Labinu 305.000.-
b) ostala mjesta 255.000.-
37. autotapetarska
a) u Labinu 204.000.-
b) ostala mjesta 153.000.-
38. servis za pranje, podmazivanje i zaštitu
vozila 153.000.-
39. sve ostale iz ove djelatnosti 305.000.-

METALOPERAĐIVAČKA I PRECIZNO-MEHANIČARSKA
40. urarska 153.000.-
41. preciznomehaničarska za uredske strojeve 153.000.-
42. preciznomehanićarska za optičke
instrumente 153.000.-
43. popravak i izrada ključeva 102.000.-
44. limarska 275.000.-
45. bravarska 275.000.-
46. ljevačka 275.000.-
47. stroj obravarska 275.000.-
48. metalopojaserska, metalostrugarska,
metaloglodačka i metalomodelarska 326.000.-
49. alatničarska 326.000.-
50 izrada ukrasnih predmeta od metala i
metalne galanterije 326.000.-
51 mehaničarska 275.000.-
52. zavarivačka 275.000.-
53. galvanizerska 326.000.-
54. sva ostala iz ove djelatnosti 326.000.-

POPRAVAK ELEKTROTEHNIČKIH PROIZVODA
55. elektrotehničarska za radio i televiziju 275.000.-
56. elektromehaničarska za TT uređaje 275.000.-
57. elektromehaničarska za električne
strojeve 275.000.-
58. elektromehaničarska za rashladne uređaje
i ugostiteljsku opremu 275.000.-
59. popravak elektronskih aparata i uređaja 275.000.-
60. popravak brodskih motora, pumpi i pila 275.000.-
61. sve ostale iz ove djelatnosti 275.000.-

POPRAVAK PREDMETA OD DRVA
62. stolarska 275.000.-
63. rezanje građe 214.000.-
64. tapetarska i dekoraterska 214.000.-
65. izrada predmeta od drvene galanterije 102.000.-
66. sve ostale iz ove djelatnosti 275.000.-

IZRADA I POPRAVAK PREDMETA OD TEKSTILA
67. krojačka za mušku, žensku i djećju odjeću
iz donesenog materijala 102.000.-
68. krojačka za mušku, žensku i dječju odjeću
iz vlastitih materijala 488.000.-
69. izrada muških i ženskih šešira i kapa 102.000.-
70. krojačka za rublje 102.000.-
71. pletarska 102.000.-
72. veziljska 102.000.-
73. izrada predmeta od tekstila 652.000.-
74. štampanje na platnu i pletenini 377.000.-
75. sve ostale iz ove djelatnosti 489.000.-

IZRADA I POPRAVAK PREDMETA OD KOŽE I GUME
76. obućarska 102.000.-
77. izrada predmeta od kožne galanterije 275.000.-
78. vulkanizerska 163.000.-
79. sve ostale iz ove djelatnosti 275.000.-

IZRADA PREHRAMBENIH PROIZVODA
80. pekarska 275.000.-
81. proizvodnja tjestenina, oblatni, korneta i
kora za savijače 275.000.-
82. kobasičarska 326.000.-
83. pećenje plodina u kioscima 102.000.-
84. sve ostale iz ove djelatnosti 326.000.-

IZRADA PREDMETA OD PLASTIČNIH MASA
85. stakloplastičarska 275.000.-
86. sve ostale iz ove djelatnosti 275.000.-

IZRADA PREDMETA OD PAPIRA
87. izrada papirne konfekcije 326.000.-
88. kartonažerska i knjigovežačka 326.000.-
89. sve ostale iz ove djelatnosti 326.000.-

IZRADA I POPRAVAK RAZNOVRSNIH PR01ZVODA
90. zlatarska 407.000.-
91. filigranska 407.000.-
92. optićarska 326.000.-
93. graverska 163.000.-
94.
a) umnožavanje i kopiranje spisa 407.000.-
b) prijepis spisa 102.000.-
95. izrada i popravak muzičkih instrumenata 102.000.-
96. izrada okvira i uokvirenje slika 102.000.-
97. izrada raznih ukrasnih predmeta i
suvenira 102.000.-
98. popravak čamaca i manjih plovnih
objekata 102.000.-
99 prikupljanje otpadaka i sekundarnih
sirovina 51.000.-
100. sve ostale iz ove djelatnosti 652.000.-

OSOBNE USLUGE I USLUGE DOMAĆINSTVA
101. frizerska za muškarce i brijačka 102.000.-
102. frizerska za žene
a) Labin 356.000.-
b) ostala mjesta 204.000.-
103. kozmetičarska za njegu lica i tijela 153.000.-
104. pedikerska 102.000.-
105
a) kemijsko čišćenje 275.000.-
b) kemijsko čišćenje sagova i tepisona 102.000.-
106. fotografska 489.000.-
107. dimnjaćarska 51.000.-
108. struganje i lakiranje parketa 275.000.-
109. zabavne radnje :
a) pokretne 102.000.-
b) u objektu po 1 automatu 81.000.-
110. kopiranje nacrta 275.000.-
111. snimanje, presnimavanje i iznajmljivanje
video kazeta 163.000.-
112. piljenje ogrjevnog drva 51.000.-
113. sve ostale iz ove djelatnosti 409.000.-

FINANCIJSKE, TEHNIČKE I POSLOVNE USLUGE
114. knj igovodstvene usluge 214.000.-
115. marketing, dizajn, konzalting 509.000.-
116. projektiranje i programiranje automatske
obrade podataka 550.000.-
117. nastavnici muzike, stranih jezika i
školskih predmeta 163.000.-
118 poduka stroj opisa 102.000.-
119. sportski treneri i učitelji 102.000.-
120. geodetsko-katastarski poslovi 794.000.-
121. usluge turističkog posredovanja (agencije) 407.000.-
122. usluge tumača i prevodilaca 102.000.-
123. stomatolozi 794.000.-
124. zubotehnićari 509.000.-
125. Lijećnici 794.000.-
126. projektanti 794.000.-
127. odvjetnici 794.000.-
128: svi ostali iz ove djelatnosti 794.000.-

PROIZVDNJA KEMIJSKIH PROIZVODA
129. proizvodnja kemijskih proizvoda 275.000.-
130. sve ostale iz ove djelatnost 275.000.-

PRIVRED I RIBOLOV
131 ribarice od 6-8 m dužine 163.000.-
132. ribarice od 8-10 m dužine 255.000.-
133. ribarice od 10-12 m dužine 267.000.-
134. ribarice od 12-15 m dužine 344.000.-
135. ribarice preko 15 m dužine 420.000.-
136. uzgo školjaka
- na svakih 0.5 hektara (ha) uzgajališta 76.000.-
137. ribarenje s mrežama stajačicama 102.000.-
138. riba -škampari (vršama) 163.000.-
139. osobama koje se bave dopunskim
privrednim ribolovom utvrđuje se godišnji
paušalni iznos poreza na temelju
evidencije o količini ribolovnih sredstava
koji a obveznik ima pravo obavljati
djelatnost na osnovi ribolovne dozvole i to:
a) na svakih dužinskih 10 m mreže 2.500.-
b) na svakih 50 udica - parangala 2.000.-
c) na svakih 100 luxa svjetiljke 1.000.-
d) po jednoj vrši 2.000.-
_ _________________________
Iznosi poreza na dobit u godišnjem paušalnom iznosu utvrđeni stavkom 1. ovog članka uvećavaju se za mjesečni rast cijena na malo do konca 1993. godine, a prema Priopćenju Međuopćinskog zavoda za statistiku.
Odredbe prethodnog stavka neće se odnositi na porezne obveznike koji ukupan porez na dobit utvrđen stavkom 1. uplate u potpunosti u roku 15 dana od dostave rješenja.

Članak 5.
Osnovica za obračun drugih obaveza za obveznike iz članka 4. utvrđuje se primjenom stope poreza na dobit propisane za obveznike koji porez plaćaju prema ostvarenoj dobiti

Članak 6.
Porez na dobit u godišnjem paušalnom iznosu plaćaju i osobe koje obavljaju djelatnost kao sporedno zanimanje.
Osobe koje obavljaju djelatnost kao sporedno zanimanje plaćaju porez u iznosu 50% od godišnjih paušalnih iznosa poreza propisanih za osnovnu djelatnost u članku 4. ove odluke, ako prilože dokaz da su u radnom odnosu.
Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka osobe koje obavljaju djelatnost kao sporedno zanimanje uz uvjete i na način kao osobe koje obavljaju djelatnost kao osnovno zanimanje, plaćaju porez u iznosu od 100% od godišnjeg psušalnog iznosa poreza propisanog za osnovno zanimanje u članku 4. ove odluke.
Osobe koje ostvaruju dobit obavljanjern sporednih djelatnosti u poljoprivredi što nisu obuhvaćene katastarskim prihodom (uzgoj pčela i prodaja meda, uzgoj peradi i svilenih buba, sakupljanje ljekovitog bilja i šumskih plodova i dr.) oporezuju se u godišnjem paušalnom iznosu od 66.000.- HRD,

Članak 7.
Osobe koje ostvaruju dobit obavljanjem sporednog zanimanja u poljoprivredi - vršenje žita vršilicom, oslobođene su plaćanja poreza.

Članak 8.
Porezni obveznici koji obavljaju više dopunjujućih djelatnosti u istoj poslovnoj prostoriji plaćaju porez uvećan za 25% od dopunjujuće djelatnosti.
Ako se obveznik koristi stalno ili povremeno još jednom radnjom, prodajnim mjestom ili osnovnim sredstvom, paušalni iznos poreza povećava se za 60%,
Poreznom obvezniku koji obavlja više različitih djelatnosti godišnji paušalni iznos poreza utvrđuje se za svaku pojedinu djelatnost s time da ukupni iznos godišnjeg paušalnog poreza ne prelazi dozvoljeni iznos paušalnog poreza utvrđen primjenom odredbi Zakone o neposrednim porezima.

Članak 9.
Porez na dobit u godišnjem paušalnom iznosu, utvrđen člankom 4. ove odluke, može se srazmjerno umanjiti u slučaju bolesti, služenja u pričuvnom sastavu policije i HV, adaptacije poslovnog prostora, u slučaju kvara opreme neophodne za obavljanje djelatnosti pod uvjetom da je u tom periodu radnja bila zatvorena i izvršena privremena obustava djelatnosti kod nadležnog tijela.

IV. POREZ IZ PLAČA RADNIKA

Članak 10.
Općikkski porez iz plaća radnika plaća se po stopi od 7,7%.

V POREZ NA PRIHOD OD POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI

Članak 11.
Porez na prihod od poljoprivredne djelatnosti ne plaća se na katastarski prihod od 15.000.- HRD po domaćinstvu

Članak 12.
Porez na ostvarenu dobit od poljoprivredne djelatnosti plaća obveznik koji ostvari prihod od poljoprivredne djelatnosti u toku godine i to:
- od stočarske proizvodnje preko 450.000.- HRD
- od ostale proizvodnje preko 315.000.- HRD
- ukupne poljoprivredne proizvodnje preko 450.000.-HRD.

Članak 13.
U pogledu priznavanja troškova poslovanja obveznicima poreza na ostvarenu dobit od poljoprivredne djelatnosti primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o neposrednim porezima.

Članak 14.
Privremeno se oslobađaju poreza od poljoprivrede prihodi od zemljišta:
1 na kojima se zasade novi vinogradi iskljućivo s plemenitorn lozom i to·
a) na vinogradskom ili pjeskovitom tlu - za pet godina
b) na kamenitom tlu ili na živom pjesku - za deset godina,
na kojima se zasade novi voćnjaci i to:
a) ribizlom, malinom, kupinom, borovnicom ili sličnim voćem - za tri godine,
b) šljivom, breskvom, marelicom, višnjom, trešnjom i Iješnjakom - za deset godina,
c) jabukom, kruškom i drugim plemenitim vočkama za osam godina,
d) orahom - za deset godina.
3. koja se pošume po uputi i pod nadzorom tijela nadležnog za poslove šumarstva i to:
a) bagremom, kanadkom topolom i šumom, šumom niskog uzgoja - za deset godina,
b) šumom visokog uzgoja - za dvadeset godina

Članak 15.
Porez na prihod od poljoprivredne djelatnosti plaćaju obveznici tog poreza:

 1. fizičke osobe na katastarski prihod (osrruvicu) - 15%.
 2. fizičke osobe na ostvarenu dobit - 15%.


VI. POREZ NA PRIHOD OD IMOVINE

Članak 16.
Iznos zakupnine odnosno najamnine ostvaren davanjem u zakup, odnosno u najam zgrada, dijelova zgrada i drugih građevinskih objekata umanjuje se za troškove održavanja i upravljanja te iznos jednogodišnje amortizacije zgrade i to:
a) za izdavanje stambenih zgrada u iznosu od 40% godišnje zakupnine,
b) za ostale zgrade u iznosu od 25% godišnje zakupnine.

Članak 17.
Ako su troškovi održavanja zgrade, stana, odnosno poslovnog prostora veći od propisanih člankom 16. Odluke priznaju se u stvarno isplaćenom iznosu pod uvjetom da su bili potrebni i dokazani odgovarajućom dokumentacijom.

Članak 18.
Porez na prihod od imovine za stambene zgrade, stanove i poslovne prostorije ne plaćaju obveznici tog poreza

 1. koji primaju stalnu socijalnu pomoć,
 2. koji nemaju članova uže obitelji sposobnih za privređivanje, ako im mjesečni prihod iz svih izvora prihoda ne prelazi po članu uže obitelji, minimalnu plaću za tromjesečje koje neposredno prethodi razrezu ovog vida poreza.


Članak 19.
Porez na prihod od imovine prema ostvarenom prihodu plaćaju obveznici tog poreza i to:
- 12% od prihoda ostvarenog izdavanjem u najam odnosno zakup nekretnina (zemljišta, zgrada, dijelova zgrada, stana, dijela stana i sl.),
- 20% od prihoda ostvarenog izdavanjem u zakup poslovnog prostora.

Članak 20.
Na prihod ostvaren preprodajom nekretnina i stvari veće i trajnije upotrebne vrijednosti, prodavalac plaća porez na prihod od imovine po stopi od 20% na utvrđenu osnovicu.

Članak 21.
Obveznik poreza na prihod od imovine je i fizička osoba koja ostvaruje prihod od dividendi i vrijednosnih papira.

VII. POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE

Članak 22.
Porez na nasljedstva i darove plaćaju obveznici tog poreza po stopi od 5%.

VII. POSTUPAK ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA

Članak 23.
Porezi koji se razrezuju jednokratno, plaćaju se u roku 15 dana po primitku rješenja o razrezu poreza za tekuću godinu.
U postupku razreza poreza ne zadužuju se iznosi od 1.320. HRD uvečani za mjesečni porast cijena na malo prema Priopćenju Međuopćinskog zavoda za statistiku, radi ekonomičnosti postupka.

Članak 24.
Porez na dobit u godišnjem paušalnom iznosu plaća se do posljednjeg dana u mjesecu za protekla dva mjeseca.
Iznimno obveznici koji obavljaju djelatnost sezonski taj porez plaćaju u četiri rate koje dospijevaju, 30. lipnja, 31. srpnja, 31. kolovoza i 30. rujna tekuće godine.

Članak 25.
Poreznim obveznicima koji porez na dobit plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu, obvezu utvrđuje rješenjem Uprava prihoda.
Akontacije poreza na dobit u godišnjem paušalnom iznosu utvrđuju se od 1. rujna 1993. do 31. prosinca 1993. godine prema rješenju o razrezu poreza uvećane za indeks porasta cijena na malo prema priopćenju Međuopćinskog zavoda za statistiku.

IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o neposrednim porezima ("Službene novine - Labin", broj 1 /91., 6/91 , 1 /92., 3/92., 5/92. i 6A/93).

Članak 27.
Ova Odluka objavljuje se u "SIužbenim novinama Grada Labina".

Članak 28.
Ova Odluka primjenjuje se od dana stupanja na snagu do 31. prosinca 1993. godine.

Članak 29.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:410-01/93-01/05
Urbroj: 5030105-93-45
Zagreb, 24. kolovoza 1993

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti