POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - osnovno iz prava - dopuna tarifnog sustava ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na Tenkelju članka 3. Zakona o jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti ("Narodne novine", broj 53/91), Vlada Republike Htvatske je na sjednici održanoj 24 kolovoza 1993. donijela

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti

I.
U Odluci o jediilstvenoj klasifikaciji djelatnosti ("Narodne novine", broj 53/91, 63/93 i 67/93) u Jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti koja je sastavni dio te Odluke, provode se sljedeće izmjene i dopune
U području 11 - FINANCIJSKE, TEHNIČKE I PO SLOVNE USLUGE, grana i skupina "1101 11010 Bankarstvo", mijenja se i glasi:
"1101 11010 Bankarstvo i druge financijske institucije
110101 Narodna banka Hrvalske
110105 Banke Djelatnost depozitnih, kreditnih i drugih usluga koje obavljaju banke
110106 Štedionice Djelalatnost depozitnih, kreditnih i drugih usluga koje obavljaju štedionice
110109 Druge Financijske institucije osnovane po posebnim propisima
Djelatnost štedno kreditnih zadruga, djelatnost financijskog posredovanja (tržišta novca i kapitala), investicijskih fondova i dr."
U području 11 - FINANCIJSKE, TEHNIČKE I POSLOVNE USLUGE, u grani 1109, skupini 11090 Poslovne usluge, iza podskupine "110909 Ostale nespomenute usluge", dodaje se nova podskupina djelatnosti koja glasi:
"110910 Revizijske usluge
Usluge ispitivanja i ocjene financijskih izvještaja te podataka i metoda koji se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja, te druge usluge koje obavljaju revizorske tvrtke.
U području 14 - TlJELA DRŽAVNE VLASTI, TIJELA LOKALNE SAMOUPRAVE, FONDOVI, UDRUŽENJA I ORGANlZACIJE, u grani 1401 Tijela državne vlasti, tijela lokalne samouprave i Ustavni sud Republike Hrvatske, podskupina "140160 Narodna banka Hrvatske" briše se.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:104-03/93-01/02
Urbroj : 5030114-93-5
Zagreb, 24. kolovoza 1993.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti