POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - recenzije - pravilnik o uređivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

KOLEKTIVNI UGOVORI
Na osnovi članka 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost proizvodnje i prerade metala Hrvatske ("Narodne novine" br. 3/93) a u skladu s člankom 69. Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo ("Narodne novine" br: 42/92) Samostalni sindikat radnika u proizvodnji i preradi metala Hrvatske i Hrvatska gospodarska komora zaključili su dana 27. travnja 1993. godine
ANEKS
KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA DJELATNOST PROIZVODNJE I PRERADE METALA
Članak 1.
Članak 3. Kolektivnog ugovora metalaca ("Narodne novine", br. 3/93) mijenja se i dopunjuje te članak 3. glasi: "Odredbe ovog ugovora primjenjuju se:
1. Na sve djelatnike zaposlene u organizacijama pravnim osobama koje su razvrstane prema statističkoj nomenklaturi grana i skupinama:
0103 prerada ugljena
0107 crna metalurgija
0108 proizvodnja ruda obojenih metala
0109 proizvodnja obojenih metala
0110 prerada obojenih metala
0113 metaloprerađivačka djelatnost
0114 strojogradnja
0115 proizvodnja prometnih sredstava
0116 brodogradnja (primjenjuje se, na radnike koji su članovi Samostalriog sindikata radnika u proizvodnji i preradi metala)
0117 proizvodnja električnih strojeva i aparata
0135 skupljanje i primarna prerada industrijskih otpadaka (sakupljanje i prerada sekundarnih metalskih sirovina)
0503 instalacijski i završni radovi u građevinarstvu (metalski i elektrićni uredaji i instalacije te održavanje i popravak metalskih strojeva, uređaja i instalacija)
09012 izrada i popravak metalskih proizvoda
09013 izrada i popravak elektrotehničkih proizvoda
11040 projektiranje i srodne tehničke usluge (za potrebe proizvodnje i prerade metala) Pravne osobe čija je pretežna djelatnost vezana uz proizvodnju i preradu metala (kao na primjer pravne osobe iz šifre djelatnosti
12002- Tehničke i tehnološke znanosti), ako se djelatnici te pravne osobe izjasne za primjenu ovog Ugovora.
2. Na sve druge djelatnike zaposlene u organizacijanka koje djelatnost iz točke 1. obavljaju na teritoriju Republike Hrvatske. Na sve djelatnike iz točke 1 zaposlene u inozemstvu ukoliko je ovaj Ugovor za njih povoljniji.
3. Za sve pravne osobe drugih grana i djelatnosti, koje su u sastavu većih sistema (Holding i dr.) čija je osnovna djelatnost iz područja proizvodnje i prerade metala, ako se djelatnici te pravne osobe izjasne za primjenu ovog Ugovora.
Članak 2.
U članku 16. drugi stavak, mijenja se, i glasi: "Osnovica za navedene naknade utvrđuje se u iznosu i to:
a) Za naknade navedene pod točkama 1 do 9 osnovica je isplaćena plaća djelatnika za prethodni mjesec,
b) Za naknade navedene pod točkom 10 osnovica je osnovna plaća za najjednostavniji rad,
c) Za naknade navedene pod točkom 11 osnotrica je osnovna plaća djelatnika,
d) Naknade navedene u točkama 12 do 14 isplaćuju se u skladu sa zakonom."
Članak 3.
Ovaj Aneks Kolektivnom ugovoru za djelatnost proizvodnje i prerade metala stupa na snagu danom regislracije u Ministarstvu rada i socijalne skrbi.
Zagreb, 5. svibnja 1993.
Hrvatska gospodarska komora
prof. dr. Božo Udovičić, v. r.
Samostalni sindikal radnika u proizvodnji i preradi metala
Ivica Jakopčević, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti