POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - osnovni pregled - pravilnik o promidžbenim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE
Na temelju članka 69. stavka 1. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/8B, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91) i članka 6. točke 1. Statuta Republičkog fonda mirovrinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 16. ožujka 1993. donosi
ODLUKU
o visini mirovinske osnovice za određivanje invalidske mirovine, osobama osiguranim pod određenim okolnostima i osobama koje se nakon završenog školovanja nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi u godini 1993.
1. Osobama koje nemaju svojstvo osiguranika. a osigurane su u odredenim okolnostima (čl. 22, 23. i 24a. i od 25. do 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju u daljnjem tekstu: Zakon), za mirovinsku osnovicu od koje se određuje invalidska mirovina uzimaju se sljedeće svote, i to:
1) Osiguranim osobama iz čl. 22, 23, 24a. i 25. do 27. Zahona:
a) 37.387.- HRD za osobe sa stručnom spremom sedmog ili osmog stupnja (visoka stručna sprema) i za studente koji se školuju prema programu za stjecanje stručne spreme sedmog stupnja,
b) 31.942.- HRD za osobe sa stručnom spremom petog ili šestog stupnja (viša stručna sprema odnosno sprema; visokokvalificiranog radnika) i za učenike odnosno studente koji se školuju prema programu za stjecanje stručne spreme petog ili šestog stupnja,
c) 29.480. - HRD za osobe sa stručnom spremom trećeg i četvrtog stupnja (srednja stručna sprema odnosno sprema kvalificiranog radnika) i za učenike koji se školuju prema propisima za stjecanje stručne spreme trećeg ili ćetvrtog stupnja,
d) 22.809. - HRD za osigurane osobe sa stručnom spremom prvog ili drugog stupnja (niža stručna sprema odnosno sprema polukvalificiranog radnika) i za učenike koji se školuju prema programu za stjecanje stručne spreme prvog ili drugog stupnja,
e) 18.793.- HRD za ostale osigurane osobe bez stručne spreme.
2) Osiguranim osobama iz članka 28. Zakona koje se nalaze na izdržavanju kazne zatvora, maloljetničkog zatvora ili na izvršavanju odgojne mjere upućivanja u odgojnu ustanovu, dom za preodgoj ili posebnu odgojnu ustanovu 18.793. - HRD.
2. Osiguranicima - osobama koje se nakon završenog školovanja nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi, ako rade s punim radnim vremenom. bez obzira na to primaju li za svoj rad naknadu (članak 14. stavak 1. točka 4. Zakona), za mirovinsku osnovicu od koje se određuje invalidska mirovina uzimaju se osnovice utvrđene odlukom za obračunavanje i plaćanje doprinosa i određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja.
3. Osnovica iz točke 1. ove odluke uskladuje se prema porastu prosječnog mjesečnog osobnog dohotka u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini.
4. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1993.
Klasa: 140-13/93-01/1136
UrBroj: 341-99-01 /93-12 ,
Zagreb, 16. ožujka 1993.
Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti