POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - rad javne uprave - ispravak podatka dopune ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 13a. stavka 2. Zakona o sustavu kontrole cijena ("Narodne novine", broj 53/91, 73/91, 29/92, 26/93 i 43/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. svibnja 1993. godine, donijela
ODLUKU
o obvezi prijave cjenika, odnosno tarifa određenih proizvoda i usluga
I.
Poduzeća i druge pravne osobe te samostalni privrednici koji proizvode proizvode, odnosno obavljaju usluge (u daljnjem tekstu: poduzeća) dužni su pri svakoj promjeni cijena prijaviti cjenike, odnosno tarife, Ministarstvu gospodarstva 15 dana prije primjene za sljedeće proizvode i usluge :
- dnevno konzumno mlijeko
- umjetna gnojiva
- telefonski impulsi
- standardizirana pisma 1 dopisnice u unutarnjem prometu.
II.
Prijava cjenika, odnosno tarife, sadrži:
- naziv proizvoda, odnosno usluge i mjernu jedinicu
- važeću i novu cijenu, te postotak povećanja
- naznaku vrste cijene s uvjetima prodaje
- obrazloženje razloga povećanja cijena
- datum primjene nove cijene.
III.
Poduzeća mogu zatražiti skraćenje roka iz točke I. ove Odluke, uz dopunsko obrazloženje s kalkulacijom važeće i nove cijene proizvoda, odnosno ušluge.
IV.
Ako Ministarstvo gospodarstva stavi prigovor na prijavljeni cjenik, odnosno tarife, a poduzeće ne uskladi cijene iz cjenika, odnosno tarife, u roku iz stavka 1. točke I. ove Odluke, prijavljeni cjenik, odnosno tarifa, ne može se primijeniti.
V
Za vrijeme važenja obveze prijave cjenika, odnosno tarife za proizvode i usluge iz točke I. ove Odluke, ne dostavljaju se obavijesti o cijenama iz Naredbe o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama i maržama radi praćenja ("Narodne novine", broj 31/92 i 42/92).
VI..
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodriim novinama".
Klasa: 307-04/93-01/04
Urbroj: 5030105-93-2
Zagreb, 13. svibnja 1993.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti