POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - provedba zakona - nacionalni program mjera ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

JAVNO VODOPRIVREDNO PODUZEĆE "HRVATSKA VODOPRIVREDA"
Na temelju članka 136. stavak 2. Zakona o vodama ("Narodne novine". br. 53/90, 9/91, 61/91, 26/93 i 28/93) Upravni odbor Javnog vodoprivrednog poduzeća "Hrvatska vodoprivreda" na 20. sjednici održanoj dana 23. travnja 1993. godine, donio je.
ODLUKU
o visini i načnu obračuna naknade za vađenje pijeska, šljunka i kamena
I.
Naknada za vadenje pijeska, šljunka i kamena iznosi 10% (deset posto) od prodajne cijene 1 m3 materijala na mjestu eksploatacije.
II.
Rješenje; odnosno račun za naplatu naknade iz točke I. ove Odluke izdaje Javno vodoprivredno poduzeće "Hrvatska vodoprivreda", na temelju podataka o prodajnoj cijeni na mjestu eksploatacije i izvadenih količina; te kvaliteti pijeska, šljunka i kamena koji je korisnik dužan dostaviti do 10. u mjesecu za protekli mjesec.
III.
Kontrolu količine izvadenog materijala i utvrđivanja cijena na mjestu eksploatacije obavlja Javno vodoprivredno poduzeće "Hrvatska vodoprivreda".
IV.
Naknada se uplaćuje na poseban žiro-račun Javnog vodoprivrednog poduzeća "Hrvatska vodoprivreda" broj 30100-842-000-2255.
V.
Ukoliko obveznik ne izvrši uplatu naknade u roku 15 dana od daha ispostave rješenja, odnosno računa, Javno vodoprivredno poduzeće "Hrvatska vodoprivreda" obračunat će, kamatu propisanu Uredbom o visini kamata na iznose poreza, doprinosa, taksa i drugih javnih pritioda koji nisu plaćeni u propisanom roku ('Narođne novine", br. 40/92).
VI.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za pijesak, šljunak i kamen u 1992. god. ('Narodne novine"; br. i 1/92 i 45/92.)
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se do kraja 1993. godine.
Broj: 01-102/39-I-1.11.
Zagreb, 23. travnja 1993.
Predsjednik Upravnog odbora
Mijo Hlad, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti