POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - arhiva i nadzor - pravilnik o privremenim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 33. stavak 4. i 5. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", br.22/92, 27/92 i 1/93), Izborna komisija Republike Hrvatske propisuje
OBVEZATNE UPUTE OŽ-VIII
Glasovanje osoba na službi u oružanim snagama, članova posade pomorskih i riječnih brodova i osoba lišenih slobode
1. Odredbama članka 35. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske propisano je da osobe - birači:
a) na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar pravosuđa i uprave na prijedlog ministra obrane;
b) koji se kao članovi posade pomorskih i riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske, glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar prometa i veza (prije ministar pomorstva) i
c) koji su lišeni slobode glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar pravosuđa i uprave.
Prema citiranim odredbama navedeni ministri donose rješenja o određivanju biračkih mjesta.
2. Biračke odbore na biračkim mjestima iz toč. 1. ovih Obvezatnih uputa imenuju općinske ili gradske izborne komisije u skladu s odredbom iz članka 32. točka 3. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske.
Članove biračkih odbora za osobe pod toč. 1. a) (na službi u oružanim snagama) imenovat će općinske ili gradske izborne komisije na čijem se području nalazi biračko mjesto.
Članove biračkih odbora za osobe pod toč. 1. b) (posade brodova) imenovat će općinske ili gradske izborne komisije na čijem području se nalazi sjedište poduzeća koje je vlasnik brodova (brodar) na kojima se nalaze biračka mjesta.
Članove biračkih odbora za osobe pod toč. 1. c) (osobe lišene slobode) imenovat će općinske ili gradske izborne komisije na čijem se području nalaze ustanove u kojima se te osobe nalaze.
3. Da bi navedene (općinske ili gradske) izborne komisije mogle imenovati članove biračkih odbora:
- Ministarstvo obrane Republike Hrvatske ili nadležna zapovjedništva postrojbi Hrvatske vojske za koje je određeno biračko mjesto,
- uprave poduzeća - vlasnika brodova na kojima je određeno biračko mjesto i
- Ministarstvo pravosuđa i uprave ili uprava ustanove u kojoj se nalaze osobe lišene slobode,
HITNO će odgovarajućoj (općinskoj ili gradskoj) izbornoj komisiji dostaviti prijedlog imena osoba koje će se imenovati u biračke odbore, vodeći pri tome računa o odredbi članka 29. stavka 5. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske, da te osobe ne mogu biti članovi niti jedne političke stranke.
4. Birači iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa (osobe na službi u oružanim snagama, članovi posade brodova Hrvatske trgovačke mornarice koji se na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvstske i osobe lišene slobode) glasuju za kandidate za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske u onoj izbornoj jedinici u kojoj imaju svoje stalno prebivalište.
5. Općinski organi uprave, nadležni za poslove opće uprave, koji vode popise birača u mjestu prebivališta za osobe na službi u oružanim snagama, članove posade brodova i osoba lišenih slobode, dostavit će izvode iz popisa birača za te osobe onim općinskim ili gradskim izbornim komisijama, na čijem se području nalaze biračka mjesta na kojima će glasovati te osobe.
Da bi se ti izvodi iz popisa birača mogli na vrijeme dostaviti nadležnim izbornim tijelima, zapovjedništva postrojbi Hrvatske vojske, poduzeća, vlasnici brodova koji će se na dan izbora zateći izvan granica Republike Hrvatske i uprave ustanova u kojoj se nalaze osobe lišene slobode, dostavit će HITNO podatke o spomenutim biračima, organima uprave nadbežnim za poslove opće uprave koje vode popise birača, u mjestu u kojemu ti birači imaju prebivalište.
6. Biračka mjesta za birače na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, posada brodova Hrvatske trgovačke mornarice i za osobe lišenih slobode, neće se objaviti u oglasima sa popisom biračkih mjesta na području općinskih i gradskih izbornih jedinica.
7. Osobe na službi u oružnim snagama Republike Hrvatske, članovi posade pomorskih i riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice koji se na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske i osobe koje su lišene slobode, neće sudjelovati u izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, osim ako se na dan izbora zateknu u mjestu svoga stalnoga prebivališta. U takvom slučaju mogu glasovati za kandidate za Županijski dom Sabora Republike Hrvatske i članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave na biračkom mjestu svoga prebivališta.
Klasa: 013-01/92-01/08
Urbroj: 56605/93-52
Zagreb, 9. siječnja 1993.
Predsjednik
Milan Vuković, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti