POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - opće deklaracije - ustavni zakon legislativa ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE
Na temelju članka 196. stavka 1. pod d) Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", broj 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90, 9/91 i 26/93) i članka 6. točke 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90 i 21/92) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 2. srpnja 1993., donosi

ODLUKU
o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osiguranika zaposlenih u inozemstvu za godinu 1993.
1. Osnovice za obračunavanje i plaćanje doprinosa i ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osiguranika iz članka 15. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, za godinu 1993. se određuju prema stupnju stručne spreme i to u dinarskoj protuvrijednosti DEM, prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske, prvog dana mjeseca u kojem dospijeva uplata doprinosa i to:
1) za osobe koje rade na poslovima za koje se traži stručna sprema sedmog ili osmog stupnja (visoka stručna sprema) i za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu kapetana duge plovidbe ili strojara 1. klase, u dinarskoj protuvrijednosti od 250 DEM,
2) za osobe koje rade na poslovima za koje se traži stručna sprema petog ili šestog stupnja (viša stručna sprema, odnosno sprema visokokvalificiranog radnika) i za
radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu kapetana obalne plovidbe, poručnika trgovačke mornarice, strojara II. klase, strojara III. klase ili radiotelegrafista, u dinarskoj protuvrijednosti od 195 DEM,
3) za osobe koje rade na poslovima za koje se traži stručna sprema trećeg ili četvrtog stupnja (srednja stručna sprema, odnosno sprema kvalificiranog radnika), te za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu vođe palube, vođe stroja, kormilara, ložača, mazačća, I. kuhara, I. konobara, tesara, mehaničara, električara, motorista, brodovođe ili radiofonista, u dinarskoj protuvrijednosti od 160 DEM,
4) za osobe koje rade na poslovima za koje se traži stručna sprema prvog ili drugog stupnja (niža stručna sprema, odnosno sprema polukvalificiranog radnika), te za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu mornara, II. kuhara, II. konobara, ugljenara, pripravnika palube (kadeta), asistenta stroja ili asistenta radiofonije, u dinarskoj protuvrijednosti od 120 DEM,
5) za osobe koje rade na poslovima za koje se ne traži stručna sprema, te za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu mlaca palube, mlaca sobe, mlaca kuhinje i čistača u dinarskoj protuvrijednosti od 105 DEM.

2. Stupanj stručne spreme iz prethodne točke ove odluke utvrđuje se prema odgovarajućitn propisima koji vrijede na području Republike Hrvatske.

3. Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje osiguranika iz točke 1. ove odluke obračunava se i plaća prema zakonom utvrđenoj stopi za osiguranike - osobe samostalnih djelatnosti koji su sami obveznici plaćanja doprinosa kao i druge osiguranike kad im se plaća po vežečim propisima utvrđuje u neto svoti, za godinu 1993.

4 Za razdoblje koje prethodi godini u kojoj je pokrenut postupak za utvrđivanje svojstva osiguranika, doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema osnovici utvrđenoj u točki 1. ove odluke i po stopi koja vrijedi u vrijeme pokretanja postupka.

5. Osnovica za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba iz točke 4. ove odluke utvrđuje se u skladu s odlukom o osnovicama osiguranja koje su se primjenjivale u razdobljima za koja se to osiguranje priznaje.

6. Doprinos se plaća u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

7 Obračunati doprinosi iskazani u dinarskoj protuvrijednosti DEM plaćaju se na dan dospijeća. Ukoliko se u tom roku ne uplate ovako obračunati doprinosi, obračunat će se kaznene kamate od dana dospijeća do dana uplate doprinosa.

8. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja zaposlenih u inozemstvu za godinu 1993. ("Narodne novine", broj 35/93).

9. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon ob jax"e u "Narodnim novinama", a primjenjivat če se od 1. rujna 1993.

Klasa:140-13/93-01/2562
Urbroj : 341-99-01 /93
Zagreb, 2. srpnja 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti