POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - propisi za javnost - pravilnik o postupku ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu kontrole cijene
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu kontrole cijena koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 30. travnja 1993. godine.
Broj: PA4-24/1-93.
Zagreb. 5. svibnja 1993.
Predsjedniik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu kontrole cijena
Članak 1.
U Zakonu o sustavu kontrole cijena (" Narodne novine", br. 53/91., 73/91. i 29/92.) u članku 3. iza riječi: "željezničkom prometu" briše se zarez i riječi: "pisama, dopisnica i telefonskog impulsa u unutarnjem poštanskom i telefonskom prometu".
Članak 2.
Iza članka 13. dodaje se članak 13a. koji glasi " Članak 13a. Radi provedbe utvrđene gospodarske politike, za pojedine (važnije) proizvode i usluge čije se cijene formiraju prema uvjetima tržišta; pri svakoj promjeni cijena poduzeća su dužna prijaviti cjenike, odnosno tarife Ministarstvu turizma i trgavine 15 dana prije njihove primjene: Proizvode i usluge iz stavka 1 ovoga članka te način prijave cjenika odnosno tarife utvrđuje Vlada Republike Hrvatske. Ako u roku iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo turizma i trgovine ne stavi prigovor, poduzeće može primijeniti cijene iz prijavljenog cjenika, odnosno tarife. U opravdanim slučajevima, ministar turizma i trgovine uz prethodno pribavljeno mišljenje mjerodavnog ministarstva, može skratiti rok iz stavka 1. ovoga članka."
Članak 3.
Iza članka 20. dodaje se članak 20a. koji glasi:
"Članak 20a. Za privredni prijestup kaznit će se poduzeće novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 10.000 DEM u dinarskoj protuvrijednosti ako ne prijavi cjenik, odnosno tarifu a poveća cijene ili ako bez odobrenog skračenja roka poveća cijene. - Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se na privredni prijestup odgovorna osoba u poduzeću novčanom kaznom od 50 do 600 DEM u dinarskoj protuvrijednosti,"
Članak 4.
Iz članka 21a. dodaje se članak 21b: koji glasi:
"Članak 21b. Samostalni privrednik kaznit će se za prekršaj novčanom kažnom u iznošu od 200 do 5.000 DEM u dlnarskoj protuvrijednostl ako ne prijavi cjenik a poveća cijene ili bez odobrenog skračenja roka primjeni nove cijene."
Članak 4.
Ovaj Zakon stupa ria snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 307-04/92-01 /01
Zagreb, 30. travnja 1993.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma
Sabora Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti