POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - oglasna ploča - pravilnik o ostvarivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE
Na temelju članka 6. točke 7. i 101. stavka 3. a u svezi s člankom 43. st. 1 i 2. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90 i 21/92) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 2. srpnja 1993., donosi

ODLUKU
o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje
1. Osnovice za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje (članak 98. a u svezi s elankom 43. st.1. i 2. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske) određuju se prema stupnju stručne spreme i to u dinarskoj protuvrijednosti DEM, prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske prvoga dana mjeseca u kojem dospijeva uplata doprinosa i to:
1.) za osobe koje imaju stručnu spremu sedmog ili osmog stupnja (visoka stručna sprema) u dinarskoj protuvrijednosti od 120 DEM,
2.) za osobe koje imaju stručnu spremu petog ili šestog stupnja (viša stručna sprema, odnosno VKV radnik) u dinarskoj protuvrijednosti od 95 DEM,
3.) za osobe koje imaju stručnu spremu trečeg ili četvrtog stupnja (srednja stručna sprema, odnosno KV radnik) u dinarskoj protuvrijednosli od 75 DEM,
4.) za osobe koje imaju stručnu spremu prvog ili drugog stupnja (niža stručna sprema, odnosno PKV radnik) u dinarskoj protuvrijednosti od 60 DEM,
5.) za osobe bez stručne spreme u dinarskoj protuvrijednosti od 50 DEM

2. Doprinos za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje u godini 1993. obračunava se i plaća prema zakonom utvrđenoj stopi doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje utvrđenoj za osiguranike - osobe samostalnih djelatnosti koje su sami obveznici plaćanja doprinosa kao i druge osiguranike kad im se plaća po važečim propisima utvrđuje u neto svoti, za godinu 1993.

3. U staž osiguranja računaju se samo ona razdoblja produženog osiguranja za koje je plaćen odgovarajući doprinos za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje.

4. Za razdoblje koje prethodi godini u kojoj je pokrenut postupak za utvrđivanje svojstva osiguranika, doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema stručnoj spremi, osnovici i stopi osiguranja u trenutku prijave osiguranika na produženo osiguranje.

5. Osobe kod kojih je nastala okolnost koja daje pravo na produženo osiguranje, prije 3. ožujka 1973. godine, a prijavu na produženo osiguranje podnose poslije 2. ožujka 1973. godine, razvrstavaju se u osnovice osiguranja za ostvarivanje prava u skladu s odlukama o osnovicama osiguranja koje su se uzimale za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja u određenim proteklim razdobljima za koja se priznaje produženo osiguranje.

6. Doprinosi za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba iz točke 4. i 5. ove odluke obračunat će se prema osnovici osiguranja utvrđenoj u točki 1. ove odluke a po stopi doprinosa koja vrijedi u vrijeme pokretanja postupka.

7. Doprinos za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje plaća se Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na osnovi rješenja područne organizacijske jedinice Republičkog fonda kod koje je osiguranik bio posljednji put osiguran, prije prestanka obveznog osiguranja.

8. Doprinos se plaća u roku od 15 dana od dostave rješenja

9. Obračunati doprinosi iskazani u dinarskoj protuvrijednosti DEM plaćaju se na dan dospijeća. Ukoliko se u tom roku ne uplate ovako obračunati doprinosi obračunat će se kaznene kamate od dana dospijeća do dana uplate doprinosa.

10 Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnovici i načinu plaćanja doprinosa za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje ("Narodne novine", broj 35/93).

11. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u " Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. rujna 1993. godine.

Klasa:140-13/93-01/2562
Urbroj : 341-99-01 /93
Zagreb, 2. srpnja t993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
dr. Stjepan Hlažinkov, v r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti