POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - propisi u opticaju - pravilnik o određivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o vodama
Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o vodama koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 30. travnja 1993. godine.
Broj: PA4-23/ 1-93.
Zagreb, 5. svibnja 1993.
Presjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o izmjenama Zakona o vodama
Članak 1.
U Zakonu o vodama ("Nerodne novine", br. 53/90., 9/91 i 61/91.) članak 123. mijenja se i glasi:
Članak 123. Vodoprivredni doprinos plaćaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost. Osnovicu za obračun i plaćanje ćini iznos isplaćenih bruto plaća. Vodoprivredni doprinos plaća se po stopi od 0,8% do 10. u tekućem mjesecu za isplaćene plaće u prethodnom mjesecu. Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka fizičke osobe koje porez na dobit plaćaju u paušalnom iznosu, plaćaju vodoprivredni doprinos na osnoviću od koje se obračunava porez na dobit u paušalnom iznosu. Obračun i naplatu vodoprivrednog doprinosa za obveznike iz stavka 4. ovoga članka obavlja porezna uprava prema propisima o neposredrlim porezima. Sredstva vodoprivrednog doprinosa uplaćuju se na poseban račun Hrvatske vodoprivrede."
Članak 2.
Članak 125. i članak 137 brišu se.
Članak 3.
U članku 141. stavak 1. mijenja se i glasi: "Naknadu za korištenje voda iz članka 134. kao i naknadu za zaštitu voda iz članka 135. ovoga Zakona, za vodu koja se isporučuje potrošaćima putem javnog vod00pskrbnog sustava obračunavaju i plaćaju zajedno s cijenom vode, putem prijelaznog računa za zajedničku naplatu prihoda pravnih osoba, komunalna poduzeća, odnosno druge pravne osobe koje fsporučuju vodu prema ukupnoj količini vode isporučene potrošačima."
Članak 4.
Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o vodama ("Narodne novine", br. 28/83).
Članak 5.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 325-01/93-01/02
Zagreb, 30. travnja 1993.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti