POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - propisi rječnik - odluku o utvrđivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o premijama za određene proizvode u poljoprivredi i regresu dijela kamata za prioritetne namjene u poljoprivredi
Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o premijama za odredene proizvode u poljoprivredi i regresu dijela kamata za prioritetne namjene u poljoprivredi koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 30. travnja 1993. godine.
Broj: PA4-22/ 1-93.
Zagreb, 5. svibnja 1993.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o izmjeni i dopuni Zakona o premijama za određene proizvode u poljoprivredi i regresu dijela kamata za prioritetne namjene u poljoprivredi
Članak 1.
U Zakonu o premijama za određene proizvode u poljoprivredi i regresu dijela kamata za prioritetne namjene u poljoprivredi ("Narodne novine", br. 27/91.) u članku 12. stavku 1. na kraju iza riječi: "eskontne stope" dodaju se riječi: "u ratom zahvaćenim područjima dosadašnjih općina: Beli Manastir, Benkovac, Biograd n/m; Daruvar, Donji Lapac, Drniš, Duga Resa, Dubrovnik, Dvor, Đakovo, Glina, Gospić, Gračac, Grubišno Polje, Karlovac, Knin, Kostajnica, Metković, Nova Gradiška, Novska, Obrovac, Ogulin, Osijek, Otoćac, Pakrac, Petrinja, Podravska Slatina, Sinj, Sisak, Slavonski Brod, Slunj, Šibenik, Titova Korenica, Valpovo, Vinkovci, Vojnić, Vrginmost, Vukovar, Zadar i Županja". Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: "Za ostala područja koja nisu obuhvaćena stavkom 1. ovoga članka, na iznos kredita korištenih za namjene iz članka 11. točke 1. do 4. ovoga Zakona, regres dijela kamate utvrđuje se u visini 30% iznosa kamate obračunate eskontne stope, a za namjene iz članka 11. točke 5. ovoga Zakona regres dijela kamate se utvrđuje u visini od 15% eskontne stope." Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.
Članak 2.
Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje vrijediti Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o premijama za određene proižvode u poljoprivredi i regresu dijela kamata za prioritetne namjene u poljoprivredi ("Narodne novine", br. 28/93.).
Članak 3.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 320-01/93-01/02
Zagreb, 30. travnja 1993.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma
Sabora Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti