POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - propisi i tarife - odluka o zaštiti ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

PODUZEĆE "HRVATSKE CESTE"
Na temelju članka 45. stavak 2. Zakona o cestama-pročišćeni tekst ("Narodne novine", br. 56/91, 61/91, 49/92 i 26/93) i članka 22. stavak 1. Statuta poduzeća " Hrvatske ceste" - poduzeće za održavanje, zaštitu rekonstrukciju i gradnju cesta u Hrvatskoj (pročišćeni tekst), Upravni odbor poduzeća " Hrvatske ceste" na 7. sjednici održanoj 3. svibnja 1993. donio je

ODLUKU
o visini posebnih naknada za uporabu javnih cesta i određenih objekata na cestama

Članak 1.
Ovom se odlukom utvrđujevisina posebne naknade za uporabu autoceste Ivanja Reka-Brodski Stupnik, autoceste Zagreb-Karlovac, autoceste Zaprešić-Gubaševo, tunela "Učka" i "Krčkog mosta", po kategorijama vozila i cestarinskim prolazima.

Članak 2.
Naknada za uporabu autoceste Ivanja Reka-Brodski Stupnik ovisno o naplatnim postajama iznosi (u bodovima):

_ ______________________________
ULAZ IZLAZ

I. Reka I. Grad Popovača Kutina Novska N. Varoš N. Gradiška Lužani B. Stupnik
kat.
_ ______________________________
I 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,25
II 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 10,88
III 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 21,75
IV 6,0 12,0 18,0 24,0 30,0 36,0 42,0 43,50
_ ______________________________

_ ______________________________
ULAZ IZLAZ

I. Grad I. Reka Popovača Kutina Novska N. Varoš N. Gradiška Lužani B. Stupnik
kat.
_ ______________________________

I 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,25
II 1,5 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 9,38
III 3,0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 18,75
IV 6,0 6,0 12,0 18,0 24,0 30,0 36,0 37,50
_ ______________________________

_ ______________________________
ULAZ IZLAZ
Popov. I. Reka I. Grad Kutina Novska N. Varoš N. Gradiška Lužani B. Stupnik
kat.
_ ______________________________

I 2,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,25
II 3,0 1,5 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 7,88
III 6,0 3,0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 15,75
IV 12,0 6,0 6,0 12,0 18,0 24,0 30,0 31,50
_ ______________________________

_ ______________________________
ULAZ IZLAZ
Kutina I. Reka I. Grad Popovača Novska N. Varoš N. Gradiška Lužani B. Stupnik
kat.
_ ______________________________
I 3,0 2,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,25
II 4,5 3,0 1,5 1,5 3,0 4,5 6,0 6,38
III 9,0 6,0 3,0 3,0 6,0 9,0 12,0 12,75
IV 18,0 12,0 6,0 6,0 12,0 18,0 24,0 25,50
_ ______________________________


_ ________________________________
ULAZ IZLAZ
NovskaI. Reka I. Grad Popo- Kutina N. N. Gradiška Lužani B.
kat. vača Varoš Stupnik
_ ________________________________
I 4,0 3, 0 2,0 1,0 1,0 2,0 3,0
II 6,0 4,5 3,0 1,5 1,5 3,0 4,5 4,88
III 12,0 9,0 6,0 3,0 3,0 6,0 9,0 9,75
IV 24,0 18,0 12,0 6,0 6,0 12,0 18,0 19,50
_ _______________________________


_ _______________________________
ULAZ IZLAZ
N. I. Reka I. Grad Popo- Kutina Novska N. Gradiška Lužani B.
Varoš vača Stupnik
kat.
_ ________________________________
I 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,25
II 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 1,5 3,0 3,38
III 15,0 12,0 9,0 6,0 3,0 3,0 6,0 6,75
IV 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0 6,0 12,0 13,50
_ ________________________________


_ ________________________________
ULAZ IZLAZ
N. I. Reka I. Grad Popo- Kutina Novska N. Varoš Lužani B.
Gradiš- vača Stupnik
ka kat.
_ ________________________________
I 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 1,0 1,25
II 9,0 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 1,5 1,88
III 18,0 15,0 12,0 9,0 6,0 3,0 3,0 3,75
IV 36,0 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0 6,0 7,50
_ ________________________________


_ ________________________________
ULAZ IZLAZ
Lužani I. Reka I. Grad Popo- Kutina Novska N.Varoš N. B.
kat. vača Gradiška Stupnik
_ ________________________________
I 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,25
II 10,5 9,0 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0,38
III 21,0 18,0 15,0 12,0 9,0 6,0 3,0 0,75
IV 42,0 36,0 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0 1,50
_ ________________________________


_ ________________________________
ULAZ IZLAZ
B. I. Reka I. Grad Popo- Kutina Novska N. Varoš N. Lužani
Stupnik vača Gradiška
kat.
_ ________________________________
I 7,25 6,25 5,25 4,25 3,25 2,25 1,25 0,25
II 10,88 9,38 7,88 6,38 4,88 3,38 1,88 0,38
III 21,75 18,75 15,75 12,75 9,75 6,75 3,75 0,75
IV 43,50 37,50 31,50 25,50 19,50 13,50 7,50 1,50
_ ________________________________

Članak 3.
Naknada za uporabu autoceste Zagreb-Karlovac iznosi (u bodovima):
_ ________________________
Kategorija Jastrebarsko Karlovac
_ ________________________
I 1,0 2,0
II 1,5 3,0
III 3,0 6,0
IV 6,0 12,0
_ _______________________

Članak 4.
Naknada za uporabu autoceste Zaprešić-Gubaševo iznosi (u bodovima):
_ _______________________
Kategorija Bod
_ _______________________
I 1,0
II 1,5
III 3,0
IV 6,0
_ _______________________

Članak 5.
Naknada za uporabu tunela "Učka" i "Krčkog mosta" iznosi (u bodovima):
_ _______________________
Kategorija Tunel Most
_ _______________________
I 2,0 2,0
II 3,0 3,0
III 6,0 6,0
IV 12,0 12,0
_ _______________________


Članak 6.
Pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koji su korisnici objekata za čiju se uporabu plaća posebna naknada, mogu se koristiti pretplatom. Pretplatničke karte mogu biti mjesečne i godišnje. Mjesečna pretplata računa se na temelju 30, a godišnja na temelju 300 prolaza, za određenu relaciju, ovisno o kategoriji vozila. Popust u pretplati iznosi 20% za mjesečne, a 40% za godišnje karte. Popust se može ostvariti samo pri gotovinskom plaćanju (uplatnica i virmanski nalog)
Stanovnici otoka Krka, Cresa i Lošinja čija su putnička vozila (I kategorija) registrirana u Policijskoj upravi Krk i Cres-Lošinj, kao i vozila javnog prijevoza putnika na redovitim linijama između otoka i kopna - za plaćanje naknade na Krčkom mostu mogu koristiti pretplatu. Popust u pretplati je 70%.
Pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Hrvatskoj mogu kupovinom bonova uz gotovinsko plaćanje (uplatnica i virmanski nalog) ostvariti popust na količinu (vrijednost) bonova:
- od 300 do 600 bodova 15%
- od 601 do 900 bodova 20%
- iznad 900 bodova 2 25%.
Minimalna količina (vrijednost) bonova koja se može kupiti iznosi:
- za pravne osobe 150 bodova
- za fizičke osobe 10 bodova.
Pri bezgotovinskom plaćanju pri kupovini pretplatničkih karata i bonova, korisnicima se može odobriti odgođeno plaćanje do 30 dana.
Za korištenje određene dionice autoceste ili objekata mogu se kupiti i karneti. Za kupovinu 50 karneta odobrava se 20% popusta. Karneti vrijede jednu godinu od dana kupovine.
Tijekom trajanja ugovora s poduzećima JANAF ostaje vrijediti obveza iz tog ugovora o besplatnom korištenju Krčkog mosta.

Članak 7.
Posebne naknade iz članka 2, 3, 4, 5. i 6, ove odluke izražene su u bodovima.
Obračunska vrijednost jednog boda jednaka je vrijednosti jedne njemačke marke izražene u hrvatskim dinarima prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske.

Članak 8.
"Hrvatske ceste" će prvog dana u mjesecu, za tekući mjesec na naplatnim postajama objaviti iznose posebnih naknada u hrvatskim dinarima koji će se obračunavati prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske koji je važio 25. dana u prethodnom mjesecu.

Članak 9.
Danom početka primjene ove odluke prestaje vrijediti Odluka o visini posebnih naknada za uporabu javnih cesta i određenih objekata na cestama ("Narodne novine", br. 23/93).

Članak 10.
Ova odluka stupa na snagu slijedećeg dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj : 345-01-5533/93.
Zagreb, 3. svibnja 1993.

Predsjednik Upravnog odbora poduzeća "Hrvatske ceste"
prof. dr. Vinko Čandrlić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti