POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - analiza pravnih propisa - ispravak uredbe članak ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Na temelju članka 16. stavka 2. Zakona o sustavu kontrole cijena ("Narodne novine" broj 53/91, 73/91, 29/92,43/93 i 94/93) i članka 15. Zakona o društvenoj kontroli cijena ("Narodne novine" broj 27/85 i 53/90), ministar gospodarstva donosi

NAREDBU
o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama i maržama radi praćenja

I.
Obavijesti o cijenama i maržama radi praćenja (u daljnjem tekstu: obavijesti) dostavljaju se za slijedeće proizvode i usluge:
Grana Skupina Podskupina Naziv proizvoda-usluga
1 2 3 4

0101 ELEKTROPRIVREDA
01010 - električna energija

0102 PROIZVODNJA UGLJENA
- ugljen svih vrsta

0104 PROIZVODNJA NAFTE I
ZEMNOG PLINA
01041 010410 - proizvodnja sirove nafte
01042 010420 - proizvodnja zemnog plina

0l05 PROIZVODNJA NAFTNIH DERIVATA
01050 - motorni benzini i dizel goriva
- osnovni naftni derivati (laka,srednja i teška lož ulja,
primarni benzini,mlazno
gorivo,tekući naftni plin,bitumen i bazno ulje)

0107 CRNA METALURGIJA
01071 010713 - betonski čelik glatki i rebrasti,bešavne cijevi,crne zavarene
cijevi,pocinčani limovi srednji i tanki i metalne trake do
600mm
01072 010720 - ferolegure

0109 PROIZVODNJA OBOJENIH METALA
01094 010942 - svi proizvodi od aluminija

0110 PRERADA OBOJENIH METALA
01101 011010 - svi proizvodi prerade aluminija

0111 PROIZVODNJA NEMETALNIH MINERALA (bez
građevinskog materijala)
01112 - sol za ljudsku prehranu

01l2 PRERADA NEMETALNIH MINERALA (bez
građevinskog materijala)
01121 011211 - ravno prozorsko i ravno armirano staklo
011212 - ambalažno staklo (boce i staklenke za prehrambene proiz-
vode,standardizirane)
01123 011232 - zidne i podne keramičke pločice i sanitarna kerarnika
0113 METALOPRERAĐIVAČKA DJELATNOST
01131 0113l2 - radijatori i kade i kupaonice
- cijevi od ljevanog željeza za vodovod i kanalizaciju
011313 - čelične boce
0113l5 - zavarene armaturne mreže
01139 011390 - plinske peći, peći na kruta goriva, plinski štednjaci i
štednjaci na
kruta goriva

0114 STROJOGRADNJA
01142 011420 - svi poljoprivredni strojevi i priključci
0115 PROIZVODNJA PROMETNIH SREDSTAVA
01152 011524 - traktori

0117 PROIZVODNJA ELEKTRIČNIH STROJEVA I APARATA
01174 011741 - elektrieni štednjaci, hladnjaci, strojevi za pranje rublja
01179 011792 - žarulje (60W, 75W i 100W)
- luminiscentne cijevi
0118 PROIZVODNJA BAZNIH KEMIJSKIH PROIZVODA
01181 011810 - amonijak, dušična kiselina, sumporna kiselina natrijev
hidroksid
elehtronički, ctilen, vinilklorid, stirol, et.ilenklorid i čađe
01182 011820 - insekticidi, herbicidi, fungicidi
- umjetna gnojiva (svi proizvodi)
01183 011830 - poliesterska vlakna, polistirol, polietilen, polivinilklorid, poli
uretanske pjene,
polivinilklorid granulat, polivinilklorid folija za polj. i građ. i
polivinilklorid cijevi
0119 PRERADA KEMIJSKIH PROIZVODA
01191 011910 - gotovi lijekovi za humanu i veterinarsku upotrebu
01192 011920 - toaletni sapuni, deterdženti za strojno i ručno pranje, kreme
za brijanje, paste
za zube, šamponi za kosu
- rendgenski filmovi

0121 PROIZVODNJA GRADEVINSKOG MATERIJALA
01211 012111 - hidratizirano vapno
01212 012120 - portlandski cement
01213 012130 - puna opeka I/1 nor. fornlat,
šuplja opeka s horizontalnim šupljinama 1/1 norm. format,
- šuplja opeka s vertikalnim šupljinama 1/1 nor. format
(giter),
- fasadna opeka 1/1 norm. format,
- šuplji blokovi s horizontalnim šupljinama (29 x 25 x 19 cm,
i 25 x 25 x 19cm),
- šuplji blokovi s vertikalnim škrpljinama (29 x l9 x 19 cm, 25
x 19 x 19 cm i
29 x 19 x 14 cm)
- uložni blokovi
- ostale stropne konstrukcije (25x40x 14cm i25x40x l6cm),
- polumontažne i montažne gre dice za svodove i tavarkice
(do 3,4 m, od 3,4-
4,80 m i 4,81-5,80 m dužine)
- biber, i vučeni crijep,
- kanalice i valoviti crijep,
- utoreni (prešani) crijep,
- azbestno-cementni krovni materijali,
01214 - blokovi za zidove i pregrade
- blokovi za tavanice i svodove
- svježi beton
- zidni blokovi od čelijastog betona (plina i plinobetona)
- bitumensko hidroizolacijski materijali s uloškom od
krovnog kartona,
- bitumensko hidroizolacijski materijal s uloškom od metalne
folije,
- bitumenski papir
0122 PROIZVODNJA REZANE GRAĐE I PLOČA
01220 012201 - rezana građa (tvrdih i mekih listača i četinjača)
- obrubljerke i neobrubljene daske (od 2-4 m dužine)
- krovne letve do 4 m dužine
- grede do 6 m dužine
- štafle - gredice do 4 m dužine 012202 - šperploće (222x
123 cm i
244 x 122 cm)
- panel ploče (244x122 cm i 250 x 122 cm)
- lesonit ploče (275 x 122 cm)
- iverice (275 x 205 x 210 cm, 275 x 205 x 16 cm, 275 x 205
x 18 cm)

0123 PROIZVODNJA FINALNIH PROIZVODA OD DRVETA
01232 012322 - vanjska ulazna vrata (105 x 210 cm i 130 x 210 cm)
- balkorkska vrata kompletna (80 x 220 cm i 140 x 220 cm)
- ostala vrata kompletna (81 x 210 cm)
- krila za vrata (71 x 210 cm)
- okviri za unutarnja vrata (5x 10x210 cm)
- prozori s nevezanim krilima
(100 x 120 cm i 120 x 140 cm)
- prozori s vezanim krilima (l20 x 140 cm i 100 x 120 cm)
- krovni prozori (74 x 112 cm)
- prozorski kapci (l00x 120 cm i 120 x 140 cm)
0126 PROIZVODNJA GOTOVIH TEKSTILNIH PROIZVODA
01269 012699 - higijenski ulošci i vate
0130 PROIZVODNJA PREHRAMBENIH PROIZVODA
01301 013010 - pšenično brašno namjensko i pšenićno brašno tip 500
- brašno za stoćnu hranu
01302 013020 - pšenićni kruh tip 500 i specijalne vrste kruha
01302 013022 - obične tjestenine
01303 013030 - voćni sirupi, konzervirani grah,grašak i mahirne,konzerv.
krastavci i
paprika u staklenkama,pire od rajčice u tubama od 100grama
01304 013041 - svježe juneće meso (but.slanina i potrbušina),svinjsko meso
(but,slabina i rebra) i pileće meso
013042 - suhomesnati proizvodi (suha svinjska rebra i suha slanina),
kobasićarski proizvodi polutrajni i mesne konzerve (pašteta
i mesni doručak)
013043 - riblje konzerve (sardine u ulju)
01305 013050 - pasterizirano mlijeko,sterilizirano mlijeko,kiselo mlijeko i
jogurt,mlijeko u
prahu za ljudsku prehranu, maslac,polutvrdi sirevi i hrana za
dojenčad
01306 013060 - kristalni šećer pakovanje od 50 kg i od 1kg
01307 013073 - tvrdi keks,pakovanje od 100g i 500g
01308 013080 - jestivo ulje od suncokreta,soje i uljane repice,pakovanje od
1 1 i margarin
od 250g
01309 013099 - sirova i pržena kava u zrnu (pakovanje od 0,10 i 0,20kg)
0131 PROIZVODNJA PIĆA
01311 013112 - pivo
01312 013122 - mineralrla voda

0132 PROIZVODNJA STOČNE HRANE
01320 013200 - kompletne krmne smjese za goveda,svinje i perad
- dopkrnske proteinske smjese za goveda,svinje i perad

0134 GRAFIČKA DJELATNOST
01340 013400 - školske bilježnice

0601 ŽEIJEZNIČKI PROMET
06010 060101 - prijevoz putnika i robe u unutarnjem željezničkom prometu

0602 POMORSKI PROMET
06020 060201 - prijevoz putnika i robe u pomorskom obalnom prometu

0604 ZRAČNI PROMET
06040 060401 - prijevoz putnika u unutarnjem prometu
060402 - aerodromske usluge

0605 CESTOVNI PROMET
06050 060501 - prijevoz putnika i robe u međumjesnom cestovnom prometu
060503 - naknade za tehnički pregled vozila

1102 OSIGURANJE IMOVlNE I OSOBA
11020 110201 - obavezno osiguranje motornih vozila

1103 USLUGE NA PODRUČJU PROM ETA

11030 110301 - javna skladišta i hladnjače
110304 - tržnice na veliko

1203 KULTURA, UMJETNOST I INFORMACIJE
12031 120311 - udžbenici za osnovno i srednje obrazovanje
12035 1203050 - radio i televizijska pretplataII.
Poduzeća i druge pravne osobe te samostalni privrednici (u daljnjem tekstu: poduzeća) koji proizvode proizvode odnosno obavljaju usluge iz točke I. ove naredbe dužni su obavijesti dostaviti Ministarstvu gospodarstva na obrascu OC-1, koji je sastavni dio ove naredbe. III. Poduzeća koja se bave prometom proizvoda iz točke I. ove naredbe dđstavljaju obavijesti o marži (stopa za pokriće troškova prometa na veliko i malo, obračunata na nabavnu cijenu). U obavijesti iz stavka 1. ove točke marža se iskazuje u postotku za pojedinačni proizvod, odnosno kao stopa za cijelu podskupinu odnosno skupinu priozvoda iz točke I. ove naredbe ako se zaračunava isti postotak za sve proizvode te podskupine odnosno skupine. Obavijest iz ove točke dostavlja se Ministarstvu gospo darstva na obrascu OC-2 koji je sastavni dio ove naredbe. IV. Obavijesti o cijenama odnosno maržama, za pojedine proizvode i usluge iz točke I. ove naredbe, ne dostavljaju se za vrijeme dok je na snazi propis o izravnoj kontroli cijena odnosno dok je propisana obveza prijave cjenika i tarifa prije njihove primjene. V. Obavijesti iz točke II. i III. ove naredbe poduzeća su dužna dostaviti u roku od 3 dana od dana početka primjene novih cijena odnosno marži. VI. Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama i maržama radi praćenja ("Narodne novine" broj 31/92, 42/92). VII. Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama". Klasa:307-04/93-01/65 Urbr: 526-01/93-0001 Zagreb, 28. listopada 1993. Ministar gospodarstva Nadan Vidošević, v. r.
OBAVIJEST O CIJENAMA RADI PRAĆENJA OC-l

Ime i sjedište poduzeća _____________________________

Naziv i šifra grane, skupine odrkosrko podskupine iz toč. I
Naredbe __________________________

Cijena proizvoda odnosno usluge za koje se
dostavlja obavijest

Red. Naziv proizv Mjer Cijena na Ranija Nova Postotak
br. odnosno usl jed. dan 31.12 cijena cijena poveć.-sniž
proš. god. 6:5 6:4
1 2 3 4 5 6 7 8

  1. Vrst.a cijene (proizvođačka, veleprodajna, maloprodajna- zaokruži).
  2. Ako je formirana veleprodajna odnosno maloprodajna Cijena proizvoda potrebno je iskazati visinu rabata namijenjenog za pokriće troškova prometa u ranijoj i novoj cijeni (kol 5. i 6.).
  3. Prodajni uvjeti mjesto i način isporuke, način obračuna vrijednosti ambalaže, podaci o promjeni prodajnih uvjeta.
  4. Datum primjene nove cijene (kol 6.)


OBAVIJEST O MARŽAMA RADI PRAĆENJA OC-2

Ime i sjedište poduzeća ________________________

Naziv i šifra grane, skupine odnosno podskupine iz toćke I.
Naredbe _____________________________

Marže za koje se dostavlja obavijest

Red. Naziv Stope na dan Ranija stopa Nova stopa
br. proiz. 31.12. pr. god. na vel. na malo na vel. na malo
na ve. na malo
1 2 3 4 5 6 7 8


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti