POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - amandmani - naputak za jedinstvenu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA

Na temelju članka 21 stavak 3. Zakona o građenju ("Narodne novine", broj 77/92, 82/92 i 26/93), Ministar graditeljstva i zaštite okoliša donosi

PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o davanju ovlaštenja za kontrolu projekata

Članak 1.
(1) U Pravilniku o davanju ovlaštenja za kontrolu proje kata ("Narodne novine", broj 53/93) u članku 3. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4 koji glasi:
"(4) Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, ovlašteni revident za kontrolu iz članka 2. točke 1. do 3. ovog pravilnika može biti diplomirani inženjer arhitekture ako se istakao u projektiranju značajnijih građevina u svojstvu projektanta ili projektanta voditelja odnosno ako je dao značajniji doprinos tehničkoj struci na području za koje se ovlaštenje daje."

Članak 2.
(1) U članku 9. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2 koji glasi:
"(2) Ako je kandidatov dosadašnji stručni rad vezan iskljućivo uz određenu vrstu građevine ovlaštenje iz stavka 1. Uvog članka za odnosnu vrstu kontrole može se dati za obavljanje kontrole projekata samo određene vrste građevina."
(2) Dosadašnji stavak 2. i 3. postaju stavak 3. i 4.

Članak 3.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:361-01/43-03/02
Urbroj : 531-03-93-2
Zagreb, 1 studenoga 1993.

Ministar graditeljstva i zaštite okoliša
Zlatko Tomčić, dipl. inž. građ., v r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti