POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - amandmani - ispravak odluke odvjetnik ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 15. i članka 67. stavka 1. točke 10) Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92.), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 30. lipnja 1993. godine, donio je
ODLUKU
o načinu utvrđivanja kvota za odobravanje kredita bankama iz primarne emisije u III. tromjesečju 1993. godine
I.
Ovom se odlukom propisuje način utvrđivanja kvota u III. tromjesečju 1993. godine, kao okvira za odobravanje kratkoročnih kredita bankama na temelju i uz zalog određenih kratkoročnih vrijednosnica. Kvotom, u smislu ove odluke, smatra se najviši iznos do kojega Narodna banka Hrvatske može odobravati kratkoročne kredite bankama na temelju portfelja i zaloga određenih vrijednosnica. Kvote iz stavka 1. ove točke, utvrđuju se pojedinačno za svaku banku za III. tromjesečje 1993. godine.
II.
Kratkoročnim kreditima, u smislu ove odluke, smatraju se:

  1. kratkoročni krediti koji se odobravaju na temelju portfelja domaćih i inozemnih prenosivih kratkoročnih vrijednosnica i
  2. kratkoročni krediti koji se odobravaju bankama s rokom vraćanja do tri mjeseca, uz zalog blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske i komercijalnih zapisa s garancijom druge banke.

III.
Kvote iz točke I. ove odluke, utvrđuju se za banke na temelju okvira primarne emisije Narodne banke Hrvatske utvrđenog Projekcijom monetarno-kreditne politike za III. tromjesečje 1993. godine i jedinstvenog koeficijenta izračunatog za svaku banku na način utvrđen ovom odlukom. Jedinstveni koeficijent za svaku banku predstavlja:

  1. koeficijent osnivačkog fonda i rezervi, koji se dobiva množenjem postotka udjela osnivačkog fonda i rezervi banke u ukupnom stanju osnivačkih fondova i rezervi svih banaka po zaključnom računu za 1992. godinu s 0,40;
  2. koeficijent kratkoročnih kredita banaka odobrenih krajnjim korisnicima za financiranje zaliha pšenice roda 1992. g., koji se dobiva množenjem postotka udjela tih kredita banaka u ukupnom stanju kredita svih banaka u razdoblju srpanj-rujan 1992. godine s 0,30;
  3. koeficijent depozita banaka koji čine osnovicu za obračun obvezne rezerve, koji se dobiva množenjem postotka udjela depozita banaka u ukupnom stanju depozita svih banaka u razdoblju 31. svibnja 1993. godine s 0,30. Izuzetno, za banke koje su osnovane nakon 31. prosinca 1992. godine, a do stupanja na snagu ove Odluke (novoosnovane banke), kvote se utvrđuju prema knjigovodstvenom stanju fondova i rezervi tih banaka na dan njihova osnivanja.

IV.
Pod bankom, u smislu ove odluke, razumijevaju se banke osnovane u skladu s važećim Zakonom o bankama i drugim financijskim organizacijama, koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. srpnja 1993. godine.
O.br. 143/93.
Zagreb, 30. lipnja 1993.
Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti