POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - alineja - lista otrova koji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Na temelju članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 52/91 i 26/93) i elanka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/78, 29/85, 41/90, 47/90 i 53A/91), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK
o visini naknade za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede i kontrole
Članak 1.
Za obavljeni obvezni veterinarsko-sanitarni pregled i kontrolu pošiljke životinja, proizvoda životinjskog podrijetla i otpadne animalne tvari namijenjene utilizaciji iz članka 40. stavka 1. i članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 52/91 i 26/93 - u daljnjem tekstu: Zakon), kopitara, papkara, peradi i kunića prije klanja, mesa kopitara, papkara, peradi, kunića i divljači, ribe, mlijeka i jaja te proizvoda od mesa, ribe, mlijeka i jaja, meda, rakovi, školjke, puževi i žabe, te proizvodi od rakova, školjki, puževa i žaba koji su namijenjeni javnoj potrošnji iz članka 51. stavka 1. Zakona,plaća se naknada.
Naknada za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede i kontrolu utvrđuje se u fiksnom iznosu.

Članak 2.
Naknada za obvezni veterinarsko-sanitarni pregled i kontrolu pošiljke životinja u unutarnjem prometu iznosi:

1.Za pošiljku kopitara i goveda:
- od 6- 10 komada 9.700.- HRD
- od 11 - 20 komada 17.800.- HRD
- od 21 - 30 komada 22.700.- HRD
- od 31 - 50 komada 34.000.- HRD
- od 51 - 75 komada 43.700.- HRD
- od 76 - 100 komada 48.500.- HRD
2. Za pošiljku ždrebadi i teladi do 3 mjeseca starosti:
- od 6 - 10 komada 12.900 - HRD
- od 11 - 20 komada 24.300.- HRD
- od 21 - 30 komada 34.000.- HRD
- od 31 - 50 komada 55.000.- HRD
- od 51 - 75 komada 77.700.- HRD
- od 76 - 100 komada 95.500.- HRD
3. Za pošiljku svinja:
- od 6 - 10 komada 6.500.- HRD
- od 11 - 30 komada 16.200.- HRD
- od 31 - 50 komada 25.900.- HRD
- od 51 - 80 komada 37.200.- HRD
- od 81 - 100 komada 43.700.- HRD
Za svaki daljnji komad 500.- HRD
4. Za pošiljku prasadi do 2 mjeseca starosti:
- od 11 - 30 komada 3.600.- HRD
- od 31 - 60 komada 6.500.- HRD
- od 61 - 100 komada 8.100.- HRD
Za svakih daljnjih 5 komada 300.- HRD
5. Za pošiljku ovaca i koza:
- od 6 - 10 komada 1.600.- HRD
- od 11 - 30 komada 3.200.- HRD
- od 31 - 50 komada 4.900.- HRD
- od 51 - 100 komada 8.100.- HRD
Za svaki daljnji komad 100.- HRD
6. Za pošiljku janjadi i jaradi do 2 mjeseca starosti:
- od 11 - 30 komada 4.900.- HRD
- od 31 - 60 komada 6.500.- HRD
- od 61 - 100 komada 8.100.- HRD
Za svakih daljnjih 5 komada 300. - HRD
7. Za pošiljku peradi, pernate divljači, odrasle:
- od 101 - 300 komada 6.500.- HRD
- od 301 - 500 komada 8.100.- HRD
- od 501 - 1.000 komada 11.300.- HRD
- od 1.001 - 1.500 komada 14.000.- HRD
- od 1.501 - 3.000 komada 25.900.- HRD
Za svakih daljnjih 500 komada 3.200.- HRD
8. Za pošiljku brojlera:
- od 101 - 300 komada 5.700.- HRD
- od 301 - 1.000 komada 6.500.- HRD
- od 1.001 - 1.500 komada 8.100.- HRD
- od 1.501 - 3.000 komada 14.600.- HRD
Za svakih daljnjih 500 komada 1.600.- HRD
9. Za pošiljku jednodnevne peradi i pernate divljači:
- od 201 - 1.000 komada 2.400.- HRD
- od 1.001 - 2.000 komada 4.900.- HRD
- od 2.001 - 5.000 komada 9.700.- HRD
Za svakih daljnjih 1.000 komada 2.400.- HRD
10. Za pošiljku kunića, odraslih:
- od 101 - 300 komada 6.500.- HRD
- od 301 - 500 komada 8.100.- HRD
- od 501 - 1.000 komada 12.900.- HRD
- od 1.001 - 1.500 komada 16.200.- HRD
Za svakih daljnjih 500 komada 4.900 - HRD
11. Za pošiljku kunića, mlađih:
- od 101 - 300 komada 4.900.- HRD
- od 301 - 500 komada 6.500.- HRD
- od 501 - 1.000 komada 9.700.- HRD
- od 1.001 - 1.500 komada 12.900.- HRD
- od 1.501 - 3.000 komada 22.700.- HRD
Za svakih daljnjih 500 komada 3.200.- HRD
12. Za pošiljku pčela:
- do 10 košnica po košnici 1.600.- HRD
- od 11 i više košnica po košnici 1.100.- HRD
13. Za pošiljku krupne divljači:
- do 10 komada po komadu 8.100.- HRD
- od 11 i više komada po komadu 4.900 - HRD
Za ostale pošiljke životinja visina naknade se određuje prema potrebnom vremenu, iznosu obračunskog sata i troškovima prijevoza, a zaračunava se prema cjeniku veterinarske stanice.

Članak 3.
Naknada za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede i kontrolu za vagonske, kamionske, brodske, kontejnerske i zrakoplovne pošiljke ribe, rakova, školjki, puževa, žaba i proizvoda životinjskog podrijetla pri utovaru, istovaru i pretovaru, iznosi :
a) Ribe, rakovi, školjke, puževi, žabe i proizvodi životinjskog podrijetla namijenjeni ljudskoj prehrani:
1. za pošiljku plave ribe:
- od 501 - 1.000 kg 6.500.- HRD
- od 1.001 - 2.000 kg 12.900.- HRD
- od 2.001 - 3.000 kg 17.800.- HRD
- od 3.001 - 4.000 kg 22.700.- HRD
- od 4.001 - 6.000 kg 25.900.- HRD
- od 6.001 - 8.000 kg 30.700.- HRD
- od 8.001 - 10.000 kg 32.400.- HRD
- od 10.001 - 15.000 kg 45.300.- HRD
- od 15.001 - 20.000 kg 59.900.- HRD
2. za pošiljku bijele ribe:
- od 501 - 1.000 kg 27.500.- HRD
- od 1.001 - 2.000 kg 51.800.- HRD
- od 2.001 - 3.000 kg 72.800.- HRD
- od 3.001 - 4.000 kg 92.200.- HRD
- od 4.001 - 6.000 kg 108.400 - HRD
- od 6.001 - 10.000 kg 158.600.- HRD
3. za pošiljku slatkovodne ribe:
- od 501 - 1.000 kg 9.700.- HRD
- od 1.001 - 2.000 kg 19.400.- HRD
- od 2.001 - 3.000 kg 27.500.- HRD
- od 3.001 - 4.000 kg 32.400.- HRD
- od 4.001 - 6.000 kg 38.800.- HRD
- od 6.001 - 8.000 kg 46.900.- HRD
- od 8.001 - 10.000 kg 50.200.- HRD
4. za pregled morske ribe nakon ulova, a prije stavljanja u promet,
po kilogramu - 1.000.-HRD
5. za pošiljku rakova, puževa, žaba i dr:
- od 501 - 1.000 kg 97.100.- HRD
- od 1.001 - 2.000 kg 174.700.- HRD
- od 2.001 - 4.000 kg 310.700.- HRD
- od 4.001 - 6.000 kg 407.700.- HRD
- od 6.001 - 8.000 kg 466.000. - HRD
- od 8.001 - 10.000 kg 485.400.- HRD
- od 10.001 - 20.000 kg 776.600.- HRD
6. za svaku pošiljku školjaka (dagnje, kamenice):
- od 501 - 1.000 kg 16.200.- HRD
- od 1.001 - 2.000 kg 29.100.- HRD
- od 2.001 - 4.000 kg 51.800.- HRD
- od 4.001 - 6.000 kg 68.000.- HRD
- od 6.001 - 8.000 kg 77.700.- HRD
- od 8.001 - 10.000 kg 80.900.- HRD
7. za pošiljku mesa:
- od 501 - 2.500 kg 21.000.- HRD
- od 2.501 - 5.000 kg 35.600.- HRD
- od 5.001 - 10.000 kg 45.300.- HRD
- od 10.001 - 20.000 kg 101.900.- HRD
- od 20.001 - 30.000 kg 123.000.- HRD
8. za pošiljku mesa peradi:
- od 501 - 2.500 kg 11.300.- HRD
- od 2.501 - 5.000 kg 19.400.- HRD
- od 5.000 kg - za svaku
daljnju tonu 4.900.- HRD
9. za pošiljku proizvoda od mesa:
- od 501 - 2.500 kg 25.900.- HRD
- od 2.501 - 5.000 kg 38.800.- HRD
- od 5.001 - 10.000 kg 76.000.- HRD
- od 10.001 - 20.000 kg 126.200.- HRD
- od 20.001 - 30.000 kg 152.100.- HRD
10. za pošiljku divljači:
- od 501 - 1.000 kg 14.600.- HRD
- od 1.001 - 2.000 kg 25.900.- HRD
- od 2.001 - 4.000 kg 46.900.- HRD
- od 4.001 - 7.500 kg 76.000.- HRD
11. za pošiljku mlijeka:
- od 501 - 2.000 l 800.- HRD
- od 2.001 - 5.000 l 3.200.- HRD
- od 5.001 - 7.000 l 6.500.- HRD
- od 7.001 - 10.000 l 9.700.- HRD
- od 10.001 - 20.000 l 16.200.- HRD
- od 20.001 - 30.000 l 22.700.- HRD
12.za pošiljku proizvoda od mlijeka:
- od 501- 1.000 kg. 1.600.- HRD
- od 1.001 - 2.000 kg 8.100 - HRD
- od 2.001- 3.000 kg 12.900.- HRD
- od 3.001- 4.000 kg 14.600.- HRD
- od 4.001- 5.000 kg 16.200.- HRD
- od 5.001 - 7.000 kg 19.400.- HRD
- od 7.001- 10.000 kg 21.000.- HRD
- od 10.001- 20.000 kg 32.400- HRD
13.za pošiljku sladoleda:
- od 501- 1.000 kg 3.200- HRD
- od 1.001- 2.000 kg 6.500.- HRD
- od 2.001- 3.000 kg 8.100.- HRD
- od 3.001- 4.000 kg 9.700.- HRD
- od 4.001 - 5.000 kg 11.300- HRD
- od 5.001- 7.000 kg 12.900.- HRD
- od 7.001 - 10.000 kg 14.600.- HRD
- od 10.001- 20.000 kg 16.200.- HRD
14.za pošiljku jaja:
- od 3.601- 5.000 komada 3.200.- HRD
- od 5.001- 10.000 komada 4.900.- HRD
- od 10.001- 20.000 komada 6.500.- HRD
- od 20.001- 30.000 komada 9.700.- HRD
- od 30.001- 40.000 komada 11.300 - HRD
- od 40.001- 50.000 komada 12.900.- HRD
- od 50.001- 70.001 komada 16.200.- HRD
- od 70.001- 100.000komada 21.000.- HRD
- od 100.001- 150.000komada 25.900.- HRD
- od 150.001- 200.000komada 29.100.- HRD
15. za pošiljku proizvoda od jaja:
- od 501 - 1.000 kg 3.200.- HRD
- od 1001 - 1.500 kg 4.900 - HRD
- od 1.501 - 2.500 kg 8.100.- HRD
- od 2.501 - 4.000 kg 11.300.- HRD
- od 4.001 - 7.500 kg 21.000 - HRD
- od 7.501 - 10.000 kg 25.900.- HRD
- od 10.001 - 15.000 kg 34.000.- HRD
- od 15.001 - 30.000 kg 59.900.- HRD
- od 30.001 - 50.000 kg 89.000.- HRD
16.za pošiljku meda:
- od 501- 1.000 kg 25.900.- HRD
- od 1.001- 2.000 kg 48.500.- HRD
- od 2.001- 3.000 kg 68.000.- HRD
- od 3.001- 4.000 kg 84.100.- HRD
- od 4.001- 5.000 kg 95.500.- HRD
- od 5.001- 7.000 kg 123.000.- HRD
- od 7.001- 10.000 kg 156.900.- HRD
- od 10.001- 15.000 kg 210.300.- HRD
- od 15.001- 20.000 kg 244.300.- HRD
b) Proizvodi životinjskoj podrijetla namijenjeni prehrani životinja
1. za pošiljku mesnog brašna, ribljeg brašna, koštanog brašna, krmnog brašna, brašna od perja i drugih proizvoda koji služe za prehranu životinja:
- od 501 - 1.000 kg 3.200.- HRD
- od 1.001 - 3.000 kg 6.500.- HRD
- od 3.001 - 5.000 kg 8.100.- HRD
- od 5.001 - 7.000 kg 9.700.- HRD
- od 7.001 - 10.000 kg 11.300.- HRD
- od 10.001 - 15.000 kg 12.900 - HRD
- od 15.001 - 20.000 kg 14.600.- HRD
- od 20.001 - 25.000 kg 16.200.- HRD
- od 25.001 - 30.000 kg 19.400 - HRD
c) Proizvodi životinjskog podrijetla namijenjeni industrijskoj upotrebi
1. za pošiljku kože i krzna:
- od 401 - 2.000 kg 24.300 - HRD
- od 2.501 - 5.000 kg 32.400.- HRD
- od 5.001 - 10.000 kg 48.500.- HRD
- od 10.001 - 20.000 kg 80.900.- HRD
- od 20.001 - 30.000 kg 97.100.- HRD
2. za pošiljku vune, dlake, čekinja, perja, papaka, rogova,kosti, krvi i drugih proizvoda koji su namijenjeni industrijskoj upotrebi:
- od 500 - 1.000 kg 8.100.- HRD
- od 1.001 - 3.000 kg 12.900.- HRD
- od 3.001 - 5.000 kg 24.300.- HRD
- od 5.001 - 7.000 kg 29.100.- HRD
- od 7.001 - 10.000 kg 34.000.- HRD
- od 10.001 - 15.000 kg 48.500.- HRD
- od 15.001 - 20.000 kg 80.900.- HRD
3. za pošiljku crijeva:
- od 50.001 - 100.000 m 16.200.- HRD
- od 100.001 - 500.000 m 80.900.- HRD
- od 500.001 - 1.000.000 m 161.800.- HRD
- od 1.000.001 - 1.500.000 m 242.700 - HRD
- od 1.500.001 - 2.000.000 m 323.600.- HRD
- od 2.000.001 - 3.000.000 m 404.500.- HRD
- od 3.000.001 - 4.000.000 m 485.400.- HRD
- od 4.000.001 - 5.000.000 m 647.200.- HRD

Članak 4.
Naknada za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede i kontrole za vagonske, kamionske, brodske, kontejnerske i zrakoplovne pošiljke otpadne animalne tvari, iznosi:
- do 1.000 kg 1.600.- HRD
- od 1.001 - 2.000 kg 3.200.- HRD
- od 2.001 - 3.000 kg 4.900.- HRD
- od 3.001 - 4.000 kg 6.500.- HRD
- od 4.001 - 5.000 kg 9.700.- HRD
- od 5.001 - 10.000 kg 12.900.- HRD

Članak 5.
Naknada za obvezni veterinarsko-sanitarni pregled i kontrolu komadnih pošiljaka pri utovaru, istovaru i pretovaru, iznosi:
a) Komadna pošiljka životinja
1. za kopitare i goveda:
- do 2 komada, po komadu 9.700.- HRD
- od 305 komada, po komadu 8.100.- HRD
2. ždrebad i telad do 3 mjeseca starosti:
- do 5 komada, po komadu 6.500.- HRD
3. za svinje:
- do 5 komada, po komadu 2.400.- HRD
4. za prasad do 2 mjeseca starosti:
-do 10 komada, po komadu 1.600.- HRD
5. za ovce i koze:
- do 5 komada, po komadu 2.400.- HRD
6. za janjad i jarad do 2 mjeseca starosti:
- do 5 komada, po komadu 4.000.- HRD
- od 6 - 10, po komadu 2.400.- HRD
7. za perad i pernatu divljač, odraslu (komada):
- do 10 po pošiljci 1.600.- HRD
- od 11 - 20 po pošiljci 2.400.- HRD
- od 21 - 50 po pošiljci 4.900.- HRD
- od 51 -100 po pošiljci 5.700.- HRD
8. z.a brojlere (komada):
- do 10 po pošiljci 800. - HRD
- od 11 - 20 po pošiljci 1.600.- HRD
- od 21 - 50 po pošiljci 3.200.- HRD
- od 51 -100 po pošiljci 4.900.- HRD
9. za jednodnevnu perad i pernatu divljač (komada):
- do 20 po pošiljci 800.- HRD
- od 21 - 200 po pošiljci 1.600.- HRD
10. za kuniće, odrasle (komada):
- do 20 po pošiljci 3.200 - HRD
- od 21 -100 po pošiljci 4900.- HRD
11. za kuniće, mlađe (komada):
- do 20 po pošiljci 3.200.- HRD
- od 21 - 100 po pošiljci 6.500.- HRD
12. za ostale životinje naknada se naplaćuje po obračunskom satu ovlaštenog veterinarskog inspektora.
b) Komadna pošiljka ribe, rakova, školjki, puževa, žaba i proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih ljudskoj prehrani, iznosi:
1. za pošiljku plave ribe:
- do 50 kg (5 kašeta) 4.900.- HRD
- od 51 - 100kg (10 kašeta) 8.100.- HRD
- od 101 - 200 kg (20 kašeta) 12.900.- HRD
- od 201 - 300 kg (30 kašeta) 14.600.- HRD
- od 301 - 400 kg (40 kašeta) 15.400.- HRD
- od 401 - 500 kg (50 kašeta) 16.200.- HRD
2. za pošiljku bijele ribe:
- do 50 kg (5 kašeta) 21.000.- HRD
- od 51 - 100 kg (10 kašeta) 34.000.- HRD
- od 101 - 200 kg (20 kašeta) 55.000.- HRD
- od 201 - 300 kg (30 kašeta) 61.500.- HRD
- od 301 - 400 kg (40 kašeta) 63.100.- HRD
- od 401 - 500 kg (50 kašeta) 68.100.- HRD
3. za pošiljku slatkovodne ribe:
- do 50 kg (5 kašeta) 8.100.- HRD
- od 51 - 100 kg (10 kašeta) 12.900.- HRD
- od 101 - 200 kg (20 kašeta) 19.400.- HRD
- od 201 - 300 kg (30 kašeta) 22.700.- HRD
- od 301 - 400 kg (40 kašeta) 23.500.- HRD
- od 401 - 500 kg (50 kašeta) 24.300.- HRD
4. za pošiljku rakova, puževa, žaba i dr.:
- do 50 kg 29.100.- HRD
- od 51 - 100 kg 48.500.- HRD
- od 101 - 200 kg 77.700.- HRD
- od 201 - 300 kg 87.400.- HRD
- od 301 - 400 kg 90.600.- HRD
- od 401 - 500 kg 97.100 - HRD
5. za pošiljku školjkaša (dagnji i kamenica):
- do 50 kg 4.900.- HRD
- od 51 - 100 kg 8.100.- HRD
- od 101 - 200 kg 12.900.- HRD
- od 201 - 300 kg 14.600.- HRD
- od 301 - 400 kg 15.400.- HRD
- od 401 - 500 kg 16.200.- HRD
6. za pošiljku mesa:
- do 50 kg 14.600.- HRD
- od 51 - 100 kg 25.900.- HRD
- od 101 - 200 kg 40.500.-HRD
- od 201 - 300 kg 45.300.- HRD
- od 301 - 400 kg 46.900.- HRD
- od 401 - 500 kg 50.200.- HRD
7. za pošiljku mesa peradi:
- do 50 kg 800.- HRD
- od 51 - 100 kg 3.200.- HRD
- od 101 - 200 kg 4.900.- HRD
- od 201 - 300 kg 8.100.- HRD
- od 301 - 400 kg 9.700.- HRD
- od 401 - 500 kg 11.300.- HRD
8. za pošiljku proizvoda od mesa:
- do 50 kg 19.400.- HRD
- od 51 - 100 kg 31.600.- HRD
- od 101 - 200 kg 50.200.- HRD
- od 201 - 300 kg 56.600.- HRD
- od 301 - 400 kg 58.200.- HRD
- od 401 - 500 kg 63.100.- HRD
9. za pošiljku divljači:
- do 50 kg 22.700.- HRD
- od 51 - 100 kg 37.200.- HRD
- od 101 - 200 kg 58.200.- HRD
- od 201 - 300 kg 66.300.- HRD
- od 301 - 400 kg 68.000.- HRD
- od 401 - 500 kg 72.800.- HRD
10. za pošiljku mlijeka:
- do 50 l 1.500.- HRD
- od 51 - 100 l 2.400.- HRD
- od 101 - 200 l 4.000.- HRD
- od 201 - 300 l 4.500.- HRD
- od 301 - 400 l 4.900.- HRD
- od 401 - 500 l 5.700.- HRD
11. za pošiljku proizvoda od mlijeka:
- do 50 kg 16.200.- HRD
- od 51 - 100 kg 27.500.- HRD
- od 101 - 200 kg 43.700.- HRD
- od 201 - 300 kg 48.500.- HRD
- od 301 - 400 kg 50.200.- HRD
- od 401 - 500 kg 55.000 - HRD
12. za pošiljku sladoleda:
- do 50 kg 11.300.- HRD
- od 51 - 100 kg 17.800.- HRD
- od 101 - 200 kg 29.100.- HRD
- od 201 - 300 kg 32.400.- HRD
- od 301 - 400 kg 34.000.- HRD
- od 401 - 500 kg 37.200.- HRD
13. za pošiljku jaja:
- od 361 - 720 komada 4.900.- HRD
- od 721 - 1.440 komada 8.100.- HRD
- od 1.441 - 2.161 komada 9.700.- HRD
- od 2.161 - 2.880 komada 10.500.- HRD
- od 2.881 - 3.500 komada 11.300.- HRD
14. za pošiljku proizvoda od jaja:
- do 50 kg 3.200.- HRD
- od 51 - 100 kg 6.500.- HRD
- od 101 - 200 kg 9.700.- HRD
- od 201 - 300 kg 11.300.- HRD
- od 301 - 400 kg 12.100.- HRD
- od 401 - 500 kg 12.900.- HRD
15. za pošiljku meda:
- do 50 kg 12.900.- HRD
- od 51 - 100 kg 21.000.- HRD
- od 101 - 200 kg 35.600.- HRD
- od 201 - 300 kg 38.800.- HRD
- od 301 - 400 kg 40.500.- HRD
- od 401 - 500 kg 43.700 - HRD
c) Komadna pošiljka proizvoda životinjskog podrijetla namijenjena prehrani životinja
1. za pošiljku mesnog brašna, ribljeg brašna, koštanog brašna, krvnog brašna, brašna od perja i drugih proizvoda koji služe za prehranu životinja:
- do 50 kg 2.400.- HRD
- od 51 - 100 kg 4.000.- HRD
- od 101 - 200 kg 6.500.- HRD
- od 201 - 300 kg 7.300.- HRD
- od 301 - 400 kg 8.100.- HRD
- od 401 - 500 kg 9.700.- HRD
d) Komadna pošiljka proizvoda životinjskog podrijetla namijenjena industrijskoj upotrebi
1. za pošiljku kože i krzna
- do 50 kg 4.900.- HRD
- od 51 - 100 kg 8.100.- HRD
- od 101 - 200 kg 9.700.- HRD
- od 201 - 300 kg 11.300.- HRD
- od 301 - 400 kg 12.900.- HRD
2. za pošiljku vune, dlake, čekinja, perja, papaka, rogova,kosti, krvi i drugih proizvoda kada su namijenjeni industrijskoj upotrebi
- do 50 kg 2.400.- HRD
- od 51 - 100 kg 4.000.- HRD
- od 101 - 200 kg 6.500.- HRD
- od 201 - 300 kg 7.300.- HRD
- od 301 - 400 kg 8.100 - HRD
- od 401 - 500 kg 9.700.- HRD
3. za pošiljku crijeva:
- do 500 m 4.900.- HRD
- od 501 - 2.000 m 8.100.- HRD
- od 2.001 - 10.000 m 11.300.- HRD
- od 10.001 -50.000 m 14.600.- HRD

Članak 6.
Naknada za obvezni veterinarsko-sanitarni pregled kontrolu pošiljke životinja i proizvoda životinjskog podrijetla, koja je namijenjena izvozu te za obvezni veterinarsko-sanitarni pregled uvezenih pošiljaka životinja i proizvoda životinjskog podrijetla pri

Članak 7.
Naknada za obvezni veterinarsko-sanitarni pregled kontrolu kopitara, papkara i kunića prije klanja i mesa nakon klanja iznosi:
1. za kopitare:
- konja, po komadu 16.200.- HRD
- ždrebadi do 3 mjeseca
starosti,po komadu 11.300.- HRD
- magaraca, po komadu 12.900.- HRD
- mazgi, po komadu 12.900 - HRD
- mula, po komadu 12.900.- HRD
2. za goveda, ako se u tijeku dana zakolje i pregleda u klaonici:
- do 10 komada, po komadu 16.200.-HRD
- od 11 - 20 po komadu 12.900.- HRD
- od 21 - 50 po komadu 9.700.- HRD
- od 51 - 100 po komadu 6.500.- HRD
- od 101 - po komadu 5.700. - HRD
- za telad do 3 mjeseca
starosti, po komadu 12.900.- HRD
3. za svinje, ako se u tijeku dana zakolje i pregleda u klaonici:
- do 10 komada, po komadu 12.900.- HRD
- od 11 - 20 po komadu 11.300.- HRD
- od 21 - 50 po komadu 8.100.- HRD
- od 51 - 100 po komadu 6.500. - HRD
- od 101 - po komadu 4.000.- HRD
- za prasad do 3 mjeseca
starosti, po komadu 2.400. HRD
4. za ovce, koze, janjad i jarad,
po komadu 3.200 - HRD
5. za perad, ako se u tijeku dana zakolje i pregleda u klaonici:
a) pure
- do 500 po komadu 1.000.- HRD
- od 501 - 1.000 po komadu 600. - HRD
- od 1.001 - 3.000 po komadu 500.- HRD
- od 3.001 - po komadu 300.- HRD
b) kokoši
- do 500 po komadu 200.- HRD
- od 501 - 1.000 po komadu 100 - HRD
- od 1.001 - 3.000 po komadu 100.- HRD
- od 3.001 - po komadu 50. - HRD
c) brojleri i pilenke
- do 500 po komadu 200.- HRD
- od 501 - 1.000 po komadu 200.- HRD
- od 1.001 - 3.000 po komadu 100. - HRD
- od 3.001 - 5.000 po komadu 100.- HRD
- od 5.001 - 10.000 po komadu 50. - HRD
- od 10.001 - po komadu 30.- HRD
d) guske i patke
- do 500 po komadu 800.- HRD
- od 501 - 1.000 po komadu 600.- HRD
- od 1.001 - 2.000 po komadu 500.- HRD
- od 2.001 - 3.000 po komadu 400.- HRD
- od 3.001 - po komadu 300.- HRD
6. za kuniće: po komadu 500.- HRD
7. za divljač, nakon odstrela:
- pernata divljač, po komadu 1.600.- HRD
- krupna divljač, po komadu 8.100 - HRD
- sitna divljač, po komadu 4.900.- HRD
Visina naknade za obvezni veterinarsko-sanitarni pregled i kontrolu utvrđena u stavku 1. ovoga članka, povećava se za troškove prijevoza do klaonica koje su locirane izvan mjesta sjedišta ovlaštenog veterinarskog inspektora, a zaračunava se prema cjeniku

Članak 8.
Naknada za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede i kontrole u proizvodnji, obradi, preradi i doradi (procesna kontrola) proizvoda životinjskog podrijetla iznosi:

  1. za proizvode od mesa, uključujući i konzerve, po toni 8.100.-HRD
  2. za ribe i proizvode od riba, uključujući i konzerve, po toni 8.100.-HRD
  3. za mlijeko, po toni 300.-HRD
  4. za proizvode od mlijeka, po toni 3.200.-HRD
  5. za jaja, za svakih 10.000 komada 500.- HRD
  6. za proizvode od rakova,školjki, puževa i žaba,

uključujući i konzerve, po toni 16.200.- HRD
7. za med i proizvode od meda, po toni 2.400.- HRD
8. za sirovine, po toni 600 - HRD
Članak 9.
Naknada za obvezni veterinarsko-sanitarni pregled i kontrolu za proizvode životinjskog podrijetla, obavljen na tržnici, sajmu ili drugom prodajnom mjestu, prije njihova puštanja u promet, ako takav pregled već nije obavljen iznosi
a) za pregled i kontrolu na tržnici:
- za mliječne proizvode, po kilogramu 500. - HRD
- za jaja, za 10 komada 200.- HRD
b) za pregled i kontrolu pečenjarskih proizvoda na sajmovima ili drugim prodajnim mjestima visina naknade se određuje prema utrošenom vremenu i troškovima prijevoza za mjesta koja su locirana izvan mjesta sjedišta ovlaštenog veterinarskog inspektora, a zaračunava se prema cjeniku veterinarske stanice.

Članak 10.
Naknada za obvezni veterinarsko-sanitarni pregled i kontrolu pošiljaka iz članaka 2. do 9. ovoga pravilnika,koji se obavlja izvan redovnog radnog vremena, tijekom noći i u dane blagdana i neradnih dana, povećava se za 50% od visine propisane naknade.

Članak 11.
Naknada za obvezni veterinarsko-sanitarni pregled i kontrolu na mjestu proizvodnje te kod izvoza ili uvoza pošiljke proizvoda životinjskog podrijetla, povećava se za 40% od visine propisane naknade ako se obavlja i ocjena kakvoće životinja i proizvoda životinjskog podrijetla (namirnica).

Članak 12.
Visina naknade za obvezni veterinarsko-sanitarni pregled i kontrolu iz članaka 7. i 8. ovoga pravilnika može se utvrditi prema radnom vremenu ovlaštenog veterinarskog inspektora raspoređenog na poslove i zadatke veterinarsko-sanitarnog pregleda i kontrole u visini obračunskog sata prema cjeniku veterinarske stanice, ako se proces rada ne odvija kontinuirano ili planovi klanja i prerade u većoj mjeri podbacuju.

Članak 13.
Ako obveznik veterinarsko-sanitarnog pregleda pravovremeno ne pripremi pošiljku za pregled i kontrolu, a pozove ovlaštenog veterinarskog inspektora da pregleda pošiljku i ako ovlašteni veterinarski inspektor izade na mjesto pregleda u određeno vrijeme, obveznik je dužan za njegov izlazak platiti naknadu prema obračunskom satu određenom u cjeniku veterinarske stanice.

Članak 14.
Naknada za obvezni veterinarsko-sanitarni pregled i kontrole iz članaka 7, 8. i 9. ovoga pravilnika sadrži i troškove laboratorijskih ispitivanja potrebnih za davanje atesta zdravstvene ispravnosti.
Sredstva ostvarena od naknade iz stavka 1. ovoga članka u visini od 20% uplaćuju se na račun Hrvatskog veterinarskog zavoda za provođenje nacionalnog programa sustavne kontrole proizvoda životinjskog podrijetla.

Članak 15.
Visina naknade iz članaka 2. do 10. ovoga pravilnika usklađivat će se tijekom godine krajem svakog mjeseca za naredni mjesec, indeksom promjene hrvatskog dinara (HRD) prema njemačkoj marki (DEM), po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske.

Članak 16.
Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o visini naknade za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede i kontrole ("Narodne novine", br. 81/92).

Članak 17.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:011-2/93-1/54
Urbroj : 525-01 -93-1
Zagreb, 16. lipnja 1993.

Ministar poljoprivrede i šumarstva
Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti